Kordamisküsimusi arengupsühholoogiast

 1. Arengupsühholoogia aine, koht teaduste süsteemis. Arengupsühholoogia teke.
 2. Arengu, kasvu ja küpsemise mõsite.
 3. Arengu ja õppimise vahekorrast (lähima arengu tsooon, sensitiivsus)
 4. Arengu ja tegevuse vahekord (juhttegevus, interiorisatsioon)
 5. Arengu periodiseerimisest
 6. Bioloogiline ja sotsiaalne arengufaktor.
 7. J. Piaget kontseptsioon lapse kognitiivsest arengust
 8. M.Mahleri kontseptsioon Mina tekkest
 9. Kõlbelise arengu käsitlusi
 10. E.Eriksoni kontseptsioon inimese psühhosotsiaalsest arengust.
 11. Varane kiindumussuhe, selle roll inimese arengus. Kiindumussuhte uurimisest.
 12. Marcia kontseptsioon identiteedi arengust.
 13. B.Ficheri arengukäsitlus
 14. Sotsialiseerumine peres (vanemate kasvatusstiil) ja väljaspool peret.
 15. Prenataalne areng ja seda mõjutavad faktorid
 16. Vastsündinuperiood
 17. Areng imikueas
 18. Maimikuiga (väikelaps)
 19. Koolieelne periood
 20. Kooliküpsus. 6 aastane – kas koolieelik või koolilaps.
 21. Noorem kooliigaga
 22. Murdeiga kui arengukriis
 23. Noorus kui arenguperiood
 24. R.Gouldi käsitlus arenguülesandeist.
 25. Elukaare etapid D.Levinsoni järgi
 26. 30-aastane – värav täisikka
 27. Keskea kriisid
 28. Vanadus kui eluperiood
 29. Erinevaid inimkäsitlusi kui teoreetilisi nägemusi elukaarest
 30. Vaimsete toimingute etapiviisilisest kujunemisest.


  Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .