8.6.2 Depressioon meestel (materjal saadud dots. L. Mehilaselt) Vt. ka Dr. John Preston Kuidas jagu saada depressioonist

Depressioon on meestel sagedamini anhedoonsemat tüüpi, kaasnevate käitumishäirete, ennasthävitava elulaadi, motivatsiooni alanemise, kõigele käegalöömismeeleolu ning kognitiivsete häiretega. Tüüpiline on vähene stressitaluvus, hommikune düsfooria ja düskomforditaju, varane insomnia. Depressiooni korral aktsentueeruvad premorbiidsed isiksuse ja iseloomu iseärasused, millega kaasub negativism, suurenenud ärritatavus, ägestumine, afektlabiilsus. Abi otsitakse ja ajutiselt saadakse alkoholist, rahustitest, destruktiivsest käitumisest. Meestele omane aleksitüümia nende depressiooni korral süveneb veelgi ja arsti vastuvõtule tulek sõltub rohkem sõprade ja perekonnaliikmete aktiivsusest. Käitumishäirete tõttu ei tarvitse depressiooni sümptomaatika mahtuda depressiooni aktsepteeritud meditsiiniliste tunnuste alla ja selle ekvivalendiks võivad saada mitmesugused destruktiivsed käitumuslikud tunnused, perekondlikud, sotsiaalsed ja tööalased probleemid. Meditsiinilistest tunnustest on esiplaanil kardiovaskulaarsed häired, kõrgenenud vererõhk, tsentraalsed vereringehäired, pseudostenokardilised ja infarkti stimuleerivad sümptomid. Ka ilmsete tõsiste psühhosotsiaalsete põhjuste korral satuvad meespatsiendid nende sümptomite tõttu uuringutele muudesse haiglatesse peale psühhiaatriahaigla. Puuduliku anamneesi tõttu kulub enamik ajast ja diagnostilisest aktiivsusest oletatava somaatilise haiguse otsingule. Ja alles mõned kuud (vahel aastad) hiljem iseravimisest tekkinud alkoholi kuritarvitamise või süveneva suitsiidohu tõttu tuuakse meespatsient psühholoogi või psühhiaatri konsultatsioonile.
Suitsiidkatsed või suitsiidi sooritavad mehed sageli joobes või üledoseeritud rahustite toime all, mis veelgi süvendab väärarvamust depressiooni olemusest meestel. Depressiivsete häiretega mehi kohtab minoriteetides, kes politseile tuntud kui mõnuainete tarvitajad, asotsiaalid või alkohoolikud. Depressiivseid mehi kohtab kummaliselt arusaamatult või ennast kahjustavalt käituvate äri-, poliitika-, ja riigitegelaste ning teiste ühiskonnas tuntud isikute seas. Kõikides vägivaldsetes surmades - alkoholimürgitused, liiklusõnnetused, õnnetusjuhtumid tulirelvadega jt. on meeste tunduv ülekaal.
Depressiooni tavapäraste ennetusprogrammidega ei ole suudetud vähendada meeste suurt suitsidaalsust. Mehed pöörduvad harvem arsti või psühholoogi vastuvõtule, mis ongi peamisi meeste depressiooni aladiagnoosimise põhjuseid. Vaid 20-30 % antidepressantidest on välja kirjutatud meestele. Tegelik antidepressiivset ravi saavate depressiivsete meeste arv on veelgi väiksem. Depressioon meestel on aladiagnoositud ja alaravitud ja see on peamine põhjus, miks meeste enesetapurisk on naistega võrreldes neljakordne.Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .
alates 16.08.2003