KOGNITIIVSED ARENGUKÄSITLUSED

KOGNITIIVNE ARENG SEOSTUB SELLISTE TOIMINGUTEGA NAGU

mõtlemine
tajumine
s.t. toimingud, mida käsitletakse kui intellektuaalset tegevust.

ARNOLD GESELL'i poolt käsitletud spiraalne kasvutsükkel, mis jälgib lapse arengut;
iga aastaga laieneb lapse suhtlusring ning tegevuspiirkond.
Erinevad küpsusaspektid on omavahel seotud.

JEAN PIAGET -- Prantsuse-Sveitsi psühholoog.
Alustas zoologina, uurides molluskeid.
Vaimustus mõtlemise loogikast ja protsessidest , pühendus laste uurimisele.

Esialgu näevad väikelapsed probleemi või situatsiooni osa, milele koondatakse oma tähelepanu --> seda nim. tsentratsiooniks. Kognitiivse küpsuse suurenedes omavad lapsed võime detsentreerumiseks- laiendatakse perspektiive, mis on märksa komplekssemad.

PIAGET' ARENGUASTMED (1970)

I SENSOMOTOORNE PERIOOD. Ca 2 esimest eluaastat. Selles arengufaasis loovad lapsed nn. "isikliku" maailma, mis taandub füüsiliste rahulolu(de) hetkesoovidele.
4-12 kuu vanuses hakkavad lapsed tähelepanu pöörama füüsilisele keskkonnale.
Oluliseks arenguilminguks on intentsionaalsus - kalduvus muuta huvitavaid sündmusi püsivateks või korduvateks.
Selles faasis kujuneb arusaam ka objektide permanetsusest -teadlikkus, et objektid eksisteerivad sõltumata nende endi toimingutest.

Objektide olemasolu tajumine on aluseks ruumisuhete & ruumimõistete kujunemisele.

II OPERATSIOONIDE-EELNE PERIOOD (ca 2- 7 eluaastat)
Lapsed hakkavad ise kasutama sümboleid objektide või sündmuste tähistamiseks, kirjeldamiseks. Sel astmel ei kohandu lapsed teiste inimeste vaadetega, kohati ei kujutata, et teistel võiksid olla mõtted, mis erinevad nende omadest.
Laste mõtlemist iseloomustab mittereversiivsus s.t. nad ei suuda liikuda mõttes tagasi. Ega arutleda uuesti mõne protsessi või mõiste üle (n. vedeliku valamisel erineva kujuga anumasse arvavad lapsed, et suureneb või väheneb vedeliku kõrgus ruumiliselt).
NB! Eriti raske on arutleda aega puudutavatel sündmustel.

III KONKREETSETE OPERATSIOONIDE PERIOOD (6-12 eluaastat).
Ilmneb reversiivsus. Võimelised õppima +, -, x, / operatsioone. Kõik need operatsioonid nõuavad loogilist mõtlemist.
Objektide, sündmuste klassifitseerimine ja nendevaheliste seoste mõistmine.


                      Loomad                          Taimtoidud
   Koduloomad         Metsloomad
                                    Kiskjad          Segatoidulised

Sotsialiseerituse kiire areng.

IV FORMAALSETE OPERATSIOONIDE PERIOOD (11-16 eluaastat)
Keskkooli noorem aste.
Suundumus käsitleda asju & nähtusi mitte ainult vahetu keskkonna piires, vaid ka abstraktsetes kategooriates.
Testimine, hüpoteetiline mõtlemine jne.

Piaget' kriitika:
ei pöörata tähelepanu sotsiaalsele keskkonnale
ei arvest. ns. arengut

Kongitivistid:
M. Montessori
C. Gilligan - moraalne areng naistele
L. Kohlberg - kõlbeliste otsuste areng


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale