KALEV KULJUS

 

Alkohol seksuaalelu algust mõjutava tegurina
15-18 aastastel noortel

Kursusetöö

 

TALLINN 2005

RESÜMEE
SISSEJUHATUS
1. Alkohol ja seksuaalsus noorte elus
1.1. ALKOHOLI TARBIMINE EESTIS 21. SAJANDI ESIMESEL KÜMNENDIL
1.1.1. Alkoholismi sõltuvus
1.1.2. Alkoholismi riskitegurid
1.2. SEKSUAALSUS JA SELLEGA SEOTUD PROBLEEMID
1.2.1. Seksuaaldebüüt ja sellega kaasnevad riskid
1.2.2. Soovimatu rasedus noorte hulgas
1.2.3. Suguhaigused, HI viirus pole ammu ainult narkomaanide probleem
1.3. ALKOHOL SEKSUAALELU ALGUST MÕJUTAVA TEGURINA
2. METOODIKA
3. UURINGU ANALÜÜS
3.1. Alkoholi tarbimine
3.2. Seksuaalvahekorra kogemus
3.2.1. Poisid
3.2.2. Tütarlapsed
3.3. Noorte reproduktiivtervise hindamine seksuaaldebüüdi ajal
KOKKUVÕTE
KASUTATUD KIRJANDUS:


RESÜMEE

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on uurida 15-18-aastaste noortel alkoholi mõju suguelu alustamisele. Tööl on kolm ülesannet:

1. Uurida millises vanuses toimub seksualdebüüt;
2. Kui palju tarvitatakse seksuaaldebüüdil alkoholi;
3. Kas alkoholil on mõju partneri valikule.

Oma töös püstitasin järgmise hüpoteesi: Alkoholi mõjul kaotavad noored ettevaatlikkuse ja käituvad seksuaalselt riskantsemalt.

Uurimuse käigus viidi läbi kaheksakümmend üheksa ankeetküsitlust 15-18-aastaste noortega. Töös sõnastatud kolm ülesannet sai täidetud ning tõstatatud hüpotees leidis kinnitust.

Käesolevas uurimustöös on kasutatud järgmiseid märksõnu: seksuaaldebüüt, alkohol, riskikäitumine.Töö terviktekst on ajutiselt eemaldatud, võid siia uuesti vaadata mõne aja pärast - siis on ehk tekst jälle üleval!
Kui huvi eriti suur - saada kiri otse töö autorile klew@hot.ee

 


Muid (koolitus)materjale

algusse viiv pilt