Eesti Statistika Aastaraamat 1997, Statistikaamet, Tallinn 1997

 

Sisemajanduse koguprodukt

SKP (ingl GDP) arvutamise 3 meetodit:

SKP püsihindades - võimaldab võrdlusi eri perioodide vahel

jooksvates hindades - kasut. struktuuri ja suhtnäitajate arvutamiseks mingil perioodil

  1. aastal suurenes SKP võrreldes 1995. a. 4%.

1996 a. SKP jooksvates hindades oli 52.4 miljardit krooni

Eesti majanduse suurim probleem - alates 1992 a. ületab sisemajanduse nõudlus tunduvalt SKP-d. Ekspordi-impordi negatiivne saldo oli 1996 a. 12.6 % SKP-st.

Rahvastik

 

Aastakeskmine rahvaarv

Rahvaarv 1. jaanuari seisuga

Aasta

Kokku

Mehed

Naised

Kokku

Mehed

Naised

1987
1 552 221 723 881 828 340 1 546 304 720 578 825 726

1988
1 561 900 729 288 832 612 1 558 137 727 183 830 954

1989*
1 568 655 733 239 835 416 1 565 662 731 392 834 270

1990
1 571 050 735 014 836 036 1 571 648 735 085 836 563

1991
1 566 334 733 062 833 272 1 570 451 734 942 835 509

1992
1 544 374 722 225 822 149 1 562 216 731 181 831 035

1993
1 516 728 708 438 808 290 1 562 531 713 269 813 262

1994
1 499 255 699 749 799 506 1 506 927 703 608 803 319

1995
1 483 942 691 934 792 008 1 491 583 695 890 795 693

1996
1 469 216 683 346 784 870 1 476 301 687 978 788 323

1997
      1 462 136 680 714 781 416

* - 1989 a. rahvaloenduse andmed

 

Väljavõte tabeli(te)st `Alaline rahvastik maakonniti 1989 -1997`

Aasta

Pärnu linn

Pärnumaa linnarahvastik*

Pärnumaa maarahvastik

Pärnumaa kokku

1989

52 389

65 776

33 944

99 720

1990

52 590

66 012

33 995

100 007

1991

52 563

65 995

33 977

99 972

1992

52 555

65 896

34 196

11 092

1993

52 045

65 316

34 587

99 903

1994

51 963

65 169

34 700

99 869

1995

51 526

64 712

34 851

99 563

1996**

51 470

64 817

37 797

99 614

1997

51 807

65 256

34 797

100 053

* - Pärnu linn, Kilingi-Nõmme, Sindi, Lavassaare, Pärnu-Jaagupi, Tootsi ja Vändra kokku

** - 1996 a andmed täpsustatud

Väljavõte tabelist `Loomulik liikumine maakondades`,

lisaandmeid ka varasematest aastaraamatutest
 

Pärnumaa

sh. Pärnu linn

Aasta

Sündis

Suri

Iive

Sündis

Suri

Iive

1992

1306

1207

99

627

591

36

1993

1087

1389

-302

490

681

-191

1994

1022

1402

-380

429

697

-267

1995

892

1399

-507
     

1996

910

1339

-429
     

Loomulik iive Eestis aastail 1987-1996

Aasta

Sünnid

Surmad

Loomulik iive

1987

25 086

18 279

6807

1988

25 060

18 551

6509

1989

24 292

18 530

5762

1990

22 308

19 530

2778

1991

19 320

19 705

-385

1992

18 006

20 115

-2109

1993

15 170

21 267

-6097

1994

14 178

22 150

-7972

1995

13 560

20 872

-7312

1996

13 291

19 019

-5728

 

Aasta

Sünnituste arv

Elussündinute arv

Imikute suremus (alla 1. surnud)

Abordid

Sh. meditsiinilised

1987

25 056

25 086

402

34 713

.....

1988

25 049

25 060

312

30 702

.....

1989

24 267

24 292

359

28 216

.....

1990

22 297

22 308

276

29 410

.....

1991

19 267

19 320

259

29 406

26 470

1992

18 019

18 006

285

28 403

25 803

1993

15 158

15 170

239

25 587

23 284

1994

14 173

14 178

205

22 450

19 784

1995

13 521

13 560

201

20 518

17 671

1996

13 272

13 291

138

19 464

16 887

Aasta

Abielud

Lahutused

1987

13 434

6128

1988

12 973

5924

1989

12 644

5916

1990

11 774

5785

1991

10 292

5738

1992

8878

6651

1993

7745

5757

1994

7378

5606

1995

7006

7456

1996

5517

5657

 

Rahvastiku välisränne aaastail 1989-1996

Aasta

Sissekirjutatud

Väljakirjutatud

Migratsioonisaldo

1989

12498

12 326

172

1990

8381

12 403

- 4022

1991

5203

13 237

- 8034

1992

3548

37 375

- 33 827

1993

2390

16 169

- 13 779

1994

1575

9206

- 7631

1995

1616

9786

- 8170

1996

1552

7235

- 5683

 

Pensioni saavad isikud

Aasta

Mehed

Naised

Kokku

1980

73 018

231 223

304 241

1985

92 714

238 392

331 106

1990

114 047

246 464

360 511

1995

119 795

256 441

376 236

1996

121 023

253 285

374 308

1997

120 100

250 431

370 531

 

Elanike sissetulekute suurus ja struktuur 1993 -1996 a.

Sissetulek

1993

1994

1995

1996
Töötasu (bruto)

5821

9060

10 789

19 920
palgast maha arvatud

1328

2115

2074

2006
Tulu tootmistegevusest

477

741

757

858
Tulu sotsiaalkindlustusest

1125

1453

2278

3321
Tulu raha paigutamisest

357

528

539

540
Muu sissetulek

901

1060

1136

833
Mitterahaline sissetulek

.....

....

83

135

KOKKU

8681

12 842

15 582

18 607

Töötajate keskmine brutopalk kuus, kvartalite kaupa 1992-1996 a.

Aasta

I

II

III

IV

1992

258

416

698

802

1993

898

1087

1126

1165

1994

1410

1741

1723

2096

1995

2086

2395

2363

2697

1996

2649

3004

2980

3310

Töötuse määr Eestis (aasta keskmine %)
 

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Mehed

.....

....

1.4

3.9

6.5

7.3

9.6

Naised

.....

(0.7)

1.5

3.4

6.6

7.9

7.8

KOKKU

(0.6)

0.6

1.5

3.7

6.5

7.6

8.7

Maal

.....

.....

(1.2)

3.0

6.6

8.0

9.1

Linnas

0.6

(0.7)

1.6

4.0

6.5

7.4

8.6

KOKKU

0.6

0.6

1.5

3.7

6.6

7.6

8.7

 

Tarbijahinnaindeks kvartalite kaupa (kuni 1992 a. II kv. à elukalliduse indeks)
 

I

II

III

IV

1990

127

125

132

179

1991

260

353

490

641

1992

2586

4081

6417

7956

1993

8847

9463

9996

10 905

1994

12748

14 267

15 050

15 834

1995

17087

18 149

19 114

20 341

1996

22017

23023

23 253

23 620

1997

24331

25392
   

 

Investeeringud põhivarasse 1993-1995, miljonit krooni

1993

4401.3

1994

6843.4

1995

8760.7Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .