Lucius Annaeus Seneca

Moraalikirjad Luciliusele

Kirjastus "Ilmamaa" ja fond "Avatud Eesti Raamat"


Siia olen vastavast teosest välja rebinud mõned mõtted, mis minu arvates üsna hästi väljendavad stoikute koolkonna põhitõdesid. Sulgudesse olen lisanud (enda jaoks) märkused mõtte paremaks mõistmiseks v. arutlevad küsimused vastaval teemal (kõige mõistetavamad on Seneca mõtted muidugi originaalteksti sees). Paljud neist, nagu veenduda võid, on aktuaalsed tänapäevani....


1. Kui Sa tänasele käed külge paned, siis muutud homsest vähem sõltuvaks. Homsesse edasi lükates kaob elu käest.
2. Elu rännakuil veetnutega kujuneb nõnda, et neil on palju võõrustajaid, kuid sõpru mitte.
3. (Raamatutest) Nii et kui sa läbi lugeda ei jõua kõike, mis sul on, siis piisab, kui sul on niipalju, kuipalju loed läbi. ( asjad millega tegeled - kui ei jõua kõige sind huvitavaga tegeleda siis piisab asjadest, millega jõuad tegeleda)
4. Vaene on see, kes ihkab rohkem, mitte see, kellel on vähe.
5. Rikkuse määr; esmane - omada hädavajalikku, järgmine - omada piisavalt.
6. Pärast puhkust tuleb tegutseda ja pärast tegutsemist puhata.
7. Rahulik elu ei saa osaks sellele, kes liiga palju mõtleb tema pikendamisele (aga osad ilmselt ei ihkagi rahulikku elu...?)
8. Iga oma elu põlgaja on peremees sinu elu üle.
9. Vajaduste rahuldamiseks piisav on käepärast. Vaesusega hästi kohanenu on rikas.
10. Pikk on õppetee juhiste najal, napp ja tulemuslik näidete varal.
11. .....et halvad eeskujud eeskuju andja vastu pöörduvad.
12. Jääge kahtlevaks ja kartlikekes iga juhusest tuleneva hüve puhul....- me peame neid endile kuuluvaks, kuid tegelikult oleme nende küljes.
13. Targa rahuldumine enesega seisneb mitte selles, et ta sõbra puudumist soovib, vaid selles, et ta suudab sõbrata olla [tark rahuldub iseendaga].
14. Kui tahad olla armastatud - armasta.
15. Tark ei tunne ühestki asjast puudust, kuid ikkagi on talle vaja paljusid asju. Rumal seevastu ei vaja midagi, kuna ta ühtki asja kasutada ei oska, kuid ikkagi on talle vaja paljusid asju. (Chrysippos)
16. Mis tähtsust on sellel, missugune su seisund on, kui ta sulle halvana tundub (see pole õnnelik, kes selleks end ei pea)
17. Peale targa ei meeldi endalekuuluvad hüved mitte kellelegi (enda sisemine rahulolu, teadmised jms).
18. Igale rumalusele teeb vaeva ta enese vastikus.
19. Ela inimestega nõnda, justkui jumal sind näeks. Räägi jumalaga nõnda, justkui inimesed sind kuuleksid.
20. Suur hulk väärtegusid jääk tegemata, kui neid teha kavatsevate juures oleks tunnistaja (või eeskuju meie silme ees, usklikel jumal?)On tarvis kedagi, kelle järgi meie käitumisviis ennast kujundaks. Ainult mõõdupuu najal saab väärdunut õgvendada.
21. Kõige kindlamini haldab ennast ja kõige õnnelikum on see, kes homset ootab pingevabalt. (ela iga päeva nagu viimast ja rõõmusta, kui uus päev algab. Iga päev mis sulle antud, on nagu uus elu, kuid samas eelneva osa, vana jätk?)
22. See mis on tõde (antud isiku jaoks) kuulub mulle (antud isikule)(hoolimata sellest kes on selle tõe sõnastanud). Parimad mõtted (nt. filosoofide) on ühisvara (samuti nagu muud (kunsti, kultuuri, muusika)teosed?)
23. Rohkem on seda mis meid hirmutab, kui seda, mis meid rõhub, ning kujutlus vaevab meid sagedamini kui asi ise.
24. Küsi endalt, kas ma ilma põhjuseta ei vaevle ja kurvasta, muutes halvaks selle, mida pole? (veel juhtunud). Piisavalt saab valu sulle osaks (kui ta tuleb), kui ta kätte on jõudnud (nii et pole mõtet enneaegu kannatada ja karta, see ei aita selle valu vastu) ooteajal võimalda endale midagi paremat. Sellega võidad aega, vahele võib tulla paljugi....Looda paremat (kuid ole valmis hullemaks). Poleks mingit põhjust edasieluks, poleks mingit õnnetuse määra, kui kardaks kõike, mida karta saab. Usu seda, mida eelistad.
25. Rumaluse (rumalate inimeste) muude halbade omaduste hulka kuulub ka see; ta alustab oma elu (tahtlikult) üha uuesti (inimesed, kes iga päev plaanivad rajada endale uut elu, võttes endale seejuures kohustused, mis pole kooskõlas nende sisemusega ja ka eelnevaga ja samas lükates asju üha edasi)
26. Ärgu olgu meie eluviis säärane, justkui keha pärast elama peaksime, vaid selline, nagu meie ilma kehata läbi ei saaks.
27. Vaevaderohke on olla kõigiga sõber, piisab kui sul pole vaenlasi.Tark väldib võimsate (vaenlaste) viha. Samas tuleb hoolitseda selle eest, et (vaenlase) vältimist ei märgataks, kuna sihilikkus vältimises väljendub välditava hukkamõist.
Väldi (vaenlase) viha (ära anna selleks oma käitumisega põhjust)
Väldi (vaenlase) kadedust (ära anna oma vara ja annete liigse demonstratsiooniga selleks põhjust)
Väldi (vaenlase) põlgust (nt. soov mitte osaleda oma rahva ebaeetilistes tegudes paneb (osalejaid) sind argpüksiks pidama - argus (osalejate silmis) on aga põlastusväärne)
Väldi ka imetlust - see on kadeduse allikaks.        
28. Tark peab kõigis asjus silmas eesmärki, mitte edu. (?!)
29. Kõige rohkem naudib rikkusi see, kes kõige vähem tunneb rikkuse järele puudust s.t. keegi ei saa nautida hüvet, mis talle muret teeb (nt. rikkuse säilitamine))
30. Kui vaatad neid paljusid sinu ees (soovides olla neist kõrgemal v. suurem vms.), mõtle sellele, kui paljud sulle järgnevad.
31. Määra ära piir, mida ületada sa ei sooviks, isegi kui see oleks võimalik.        
Jäägu eemale need petlikud hüved, mis lootjale tunduvad ilusamad kui pärast saavutamist.        
32. Kui elad looduse järgi, pole sa kunagi vaene, kui väärkujutluse järgi, ei muutu sa kunagi rikkaks. Teelise jaoks on miski kõige äärmine, eksitus on lõputu (kui sul sihti pole, ei kuulu sa teeliste hulka, kunagi ei saa piisavalt rikkaks, kui vaid rikkust taga ajad (rikkuse määr on ju suhteline), kui ka miljonite otsas sa istuks, on see ikka tühine, võrreldes kogu olemasoleva rikkusega.)
33. Kui pika tee läbimise järel (eesmärgi suunas, millegi saavutamiseks) jääb alati pikem osa läbida, siis tea et see soov pole loomulik (see tee pikeneb sul eest seetõttu, et su ihad v. soovid kasvavad vastavalt sellel, kui palju sa käinud oled, st. lõputult)        
34. Vaesus ei tee takistusi, ta on muredest vaba
35. Kui sa tahad et su hing oleks iseenda päralt, siis tuleb sul olla vaene v. vaese sarnane (väiksemate vajaduste poolest?)        
36. Valmistuda tuleb selleks, mida sina hilisemaks tegemiseks edasi lükkad (õppimine, enesekasvatus jms.), sellest tuleb alustada (filosoofiast). Kui sul mitte midagi ei ole, siis haara pigem filosoofia kui millegi muu järele.
37. See aga millest piisab (meie keha jaoks), on kõikidel aegadel ühesugune.
38. Paljude jaoks on rikkuste kättevõitmine mitte viletsuse lõpuks, vaid selle uueks vormiks. Viga pole asjades (ja nende hulgas) vaid hinges endas.
Pole (ju) vahet, kuhu sa haige viid (v. paned), oma haiguse (suurenevad ihad ja soovid) võtab ta kaasa..         
39. Keset usaldusväärset kindlustatust valmistugu hing raskuste ületamiseks ja saatuse heategude kestes kindlustugu ta saatuse ülekohtu vastu. Seda ju, millest piisab (kehalise ja vaimlise) hädavajaduse rahuldamiseks, annab saatus ka vihasena. Õnnelik oled, kui vaatad oma rikkust alati kaduma minna võivana ja suhtud sellesse rahulikult, hirmuvabalt, mõistad (tead), et saad tegelikult selleta hakkama.
40. Hinda ise, kas peaksid paremaks loobuda pigem iseendast, kui millestki enda juurde kuuluvast (kuulsus, rikkus).
41. Miks ootad oma ihade lakkamist? Seda ei tule kunagi (iseenesest). Ühe lõpust sünnib teine.         
Kumba sa eelistad - täiskõhtu puuduses v. nälga külluses.         
Niikaua kui sulle miski ei piisa, oled teistele ebapiisavaks.        
42. Tipud on äikese päralt (kõrgele kohale pürgides pead arvestama, et seal on oht välgust tabatud saada tavalisest suurem...)
43. Ennem tuleb uurida, kellega koos sa sööd ja jood, siis alles, mida sööd ja jood. (Epikuros)
44. Väike rahalaen muudab võlglaseks, suur vaenlaseks.
45. Heateod viivad sõpruseni vaid siis, kui valitakse neid, kellele head tehakse.
46. Tähtsam sellest mida vastu võeti on see, kes vastu võttis.
47. Tarkuse esmane kohustus ja märk seisneb selles, et teod on sõnadega kooskõlas, et tark jääb kõikides olukordades iseendaks.
48. Inimesed ei tea, mida nad tahavad, välja arvatud hetkel, mil nad tahavad.
49. Alatiseks pole tahtmine ja mittetahtmine selgunud kellelegi.        
50. Muretuseta pole miski meeldiv.
51. Kui tahad kedagi (nt. iseend) rikkaks teha, siis tuleb mitte lisada raha, vaid nõrgendada iha. (Epikuros)
52. Meie keha - rahuldub vähesega, kui annad üksnes niipalju, mida talle võlgned, mitte niipalju, kui suudad.
53. Väheseid hoiab orjus (töö, ebameeldivad kohustused, valed inimesed jms.), enamus hoiab orjusest kinni (mingite hüvede nimel)
54. Halba ei ole; mis sellisena näib, on seda vaid osalise (üksikisiku, organisatsiooni, riigi jms.) seisukohalt, terviku jaoks muutub see hüveks.
55. Kui inimese elu jääb vastavusse tema loomusega - on inimene rahul, rahulolev inimene on õnnelik.        
Vastuolu enesega rahulduva targa ja mitte millegiga rahulduva rahvahulga (massid, ühiskond ?) vahel.        
56. Pole midagi nii rasket või ränka, mida inimmõistus pideva mõtiskluse abil ei võidaks.
57. Surres oleme halvemad kui sündides (oma (algsest?) loomusest võõrandumise tõttu, ihade, hirmude, ebausu, reetlikuse jms. küüsis)
58. Püüdle tõelise hüve poole ja tunne rõõmu endale kuuluvast.
59. Endale kuuluv - sina ise ja parim osa sinust.        
60. Vähesed on iseenda ja oma kavatsuste peremehed, ülejäänud meenutavad jõgedes ujuvaid asju - nad ei liigu, vaid neid kantakse.        
Tuleb määrata kindlaks, mida me tahame ja selle juurde püsima jääda.        
61. Halvasti elavad need, kes elu üha uuesti alustavad. Sest nende elu on alati lõpetamata. Ei saa ju surmaks valmis olla see, kes alles alustab elamist
62. Looda (saatuselt) õiglast otsust, kuid ole valmis ka kõige ebaõiglasemaks.
63. Kõike halba sisendab meile üksindus (?! st. heade eeskujude puudumine,?)
64. Heida kõrvale inimeste arvamus; see ei vääri kunagi usaldust ja on alati mitut moodi tõlgendetav (nt. sofismid)
65. Kunagi ei korrata ülemäära seda, mis kunagi ülemäära piisavalt selgeks ei saa.
66. Kuhu sa ka jõuaksid (v. enda eest põgeneksid), sulle järgnevad su pahed. Sa oled põgenedes endaga kaasas (põgenemine enda eest ei aita, abi saad kui end kasvatad?)        
67. Pole kasu oma pahede kaotamisest, kui tuleb heidelda teiste omadega.(teiste himude v. huvide rahuldamine v. probleemide lahendamine on meile sisemiselt mitteomane?)
68. Pääsemise alguseks on teadlikkus halvast käitumisest (Epikuros). Enne enese parandamist tuleb ennest halva pealt tabada. (jällegi eeskuju v. mõõdupuu vajadus)        
69. See, millisena tundud endale on palju tähtsam, kui see, milline tundud teistele.
70. Saabuva surma võtab rõõmsal meelel vastu vaid see, kes tema vastuvõtuks on kaua valmistunud (sisemise rahu leidnud, selle mõttega harjunud, selle paratamatust mõistnud)
71. On üksainus hüve, õnneliku elu põhjus ja tingimus - usk iseendasse. Vaev (kannatused) pole iseenesest hea. Hea on vaeva (kannatuste) põlgamine (võime nende paratamatust mõista ja taluda).(kui me ei karda endi ette sattuvaid raskusi ja oleme nende ületamiseks (enda rahulolu nimel?) valmis vaeva nägema (oleme õilsad?))
72. Pidevalt oma elu uuesti alustades muudame oma niigi lühikest elu veelgi lühemaks.
73. Ilus pole see, kelle sääri või käsivarsi kiidetakse vaid too, kelle terviklik ilming ei lase imetleda üksikuid kehaosi.
74. Kes teis(t)ele järgneb, ei leia midagi, sest ta ei otsigi (kasutab teiselt saadud infot ja seega jätab unarusse oma võime vajadusel ise infot hankida?)
75. Tubli on inimene, kes on täiuslik ja lõpetatud, keda halba tegema ei suuda sundida ükski jõud, ükski paratamatus.
76. Kes kasulikkuse tõttu sõprust alustab, (see leiab (kunagi kindlasti) väärtuse, mis (eelnevast) sõprusest on hinnalisem, kui ta sõprustki hindab mingi väärtuse ja mitte sõpruse enese pärast.
77. Õnn on rahutu asi, ta ei anna endale rahu. (mõjub inimestele erinevalt). Õnn lagundab kõiki (muutes ühed lodevaks, teised laisaks, kolmandad suureliseks jne.) Mõni talub teda (õnne) hästi. (suudab ka edust ja õnnest hoolimata iseendaks jääda, samuti hoolimata raskustest ja muredest)
78. Surm katkestab elu, kuid ei tapa seda. Kõik mis näib hävivat, ainult muutub.
79. Saatus ei jookse meile otsa harvemini, kui meie temale. (st. alati saab vähemalt poole oma edasisest käitumisest v. tegudest valida inimene ise ja järgnevast (tõenäosusest, juhusest, saatusest jms. juhituna ) lähtudes jällegi oma otsuseid korrigeerida. St. ikkagi on võimalik valida endale tee, samas kui paljud kanduvad edasi mööda teed, mida nad ise pole valinud (teised on ära otsustanud) v. on nad lasknud end (saatuse?) tuultel suunata.)
80. Paljusid hingesid rikub ülemäärane õnn, mida nad kasutavad mitte ainult teiste vaid ka iseenda kahjuks. (andudes hetke hüvede nautimisele ja jättes hinge (loomuse?) unarusse.) Üleliigne (osa, milleta saab läbi, mis pole hädavajalik) on (meil) muutunud hädavajaduseks.
81. Meis asub püha vaim (südametunnistus? , hing?), meie halbade ja heade tegude järgija ning valvur. Kuis kohtleme teda, kohtleb tema meid. Igas tublis mehes (inimeses) " taevane elab, kuid milline just, pole teada"(Aeneis)
82. Inimeses saab (on õige) kiita vaid seda, mis on talle loomuomane (sisemisi väärtusi, õilsat iseloomu, andeid ?), mitte seda, mis on ta ümber (rikkused, töökoht jms.) Inimesele on loomuomane loodusega kooskõlas elamine, kuid selle muudab raskeks üldine vaimunõtrus, tõukame üksteist vastastikku pahedesse.
83. Asjad, mida me taotleme, osutuvad sageli koormavaiks, isegi kui nad pole üleliigsed. (kas peame end selliste asjadega koormama? mis on nende optimaalne määr?) Sellised asjad omandatuna ja vastuvõetuna röövivad meilt vabaduse; kuuluksime iseendale, kui nad poleks meie omad.
84. Su varandus kahaneb. Koorem ju kah.        
Lugupeetus kahaneb. Kadedus samuti.        
85. Raske pole mitte kahju, vaid kujutlus kahjust. Keegi ei tunne (füüsiliselt, rikkuse, asjade?) kadumist, vaid mõtleb seda (arvestab, kuipalju vähem ta saab endale hüvesid lubada ja kahetseb seda..)        
Kes omab ennast, pole midagi kaotanud.        
86. Kui su teod on aulised (ausad, õilsad), teadku kõik, (siis siis pole sul põhjust neid häbeneda ega varjata); kui häbistavad, mis kasu on siis sellest, et keegi ei tea, kui sa ise tead (kui sa oma südames tead, et vääralt oled toiminud).
87. Hea meelsus on kõigile lahti, selle jaoks oleme kõik suurest soost. (sõltumata rikkusest, nahavärvist, elukohast,- ikka on meil võimalus käituda õilsalt)
88. Kes tahab jõuda ettemääratud sihini, järgib üht teed (eesmärki), uitamata paljusid mööda (samas-miks mitte? huvitavad ju teisedki? kuid ilmselt see huvi ei lasegi meil sihini jõuda..?); see pole ju minek, vaid ekslemine (milleks kulgemist pidada? see sõltub, mil moel see toimub... endaks jäädes v. end kaotades...?)
89. Suurte meeste (filosoofide?) arvamust usaldan paljus, mõnel määral jätan ka endale sõnaõigust.
90. Enamuse elu on suunatud homsesse, nad ei ela, vaid kavatsevad elada. Kõike lükkavad nad edasi.
91. Kombed annab igaüks endale ise, ameti näitab kätte juhus.
92. Peab elama teistele, kui tahad endale elada.
93. Surm jälitab mind, elu põgeneb, selle vastu õpeta mulle midagi (kust abi saaks? ) (aitab teadmine, et) hüve ei paikne tema kestuses, vaid kasutamises. Sageli juhtub, et see kes kaua elab, vähe elab (kuna ta on oma jõu rakendanud oma elu pikendamisele (ka läbi mugavuste) liialt muretsenud oma keha pärast, jätnud vaimu unarusse).
94. Tõe kõne on lihtne (Aeneis) ( seda pole vaja ilustada ja venitada, tõde saab kõige mõistetavamalt väljendada lihtsalt ja otse rääkides)
95. Enamus arvab enda pahesid välistest asjaoludest tulenevateks (kuid tegelikult on nende taga enese taltsutamata ihad (hüvede kuulsuse jms. järele). (Vabandused -> Ma pole pillaja - linn nõuab suuri kulutusi, ma pole auahne - siin ei saaks ilma edasi pürgimata elada jne.>;) Meie häda (pahed) pole väline, ta on meis.
96. Pole midagi sellist, mida ei võidaks vis töö ja pingeline ning püüdlik hool.
97. Õppida voorusi st. võõrduda pahest.
98. Hinge peab karastama, tõmmates ta naudingute võludest eemale. (mis on naudingu mõõt? Kas tarkust siis vaid munkluse läbi saab? Miks just naudinguid enim vihkama peame?)
99. Vabadus - s.o. mitte ühtki asja orjata, mitte ühtki vajadust, ühtki juhuslikkust.
100. Miks peaksin taluma seda (saatust?), kui surm on minu võimuses(vähemalt esmapilgul tundub see nii näivat...).


Järgmine lehekülg (2) Seneca mõtteid........" juhul kui ei kasutata freime