EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIT on välja lasknud 3 infovoldikut, nimelt

NB! Äriplaani koostamisel võib abi olla ka Ameerika Ühendriikide Rahukorpuse vabatahtlike poolt koostatud väljaandest "Kuidas koostada äriplaani"


EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIT

EMSLi Infokeskusest saab teavet ja konsultatsiooni mittetulundusorganisatsioonidega seotud küsimustes.
Vastuvõtupäevad teisipäev ja neljapäev 10.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.00. Korraldame ka vastavat koolitust, lisainfo telefonil 626 3309.

ENDLA 4A
TALLINN 10142
TEL.     62 63 309
             62 63 308
FAKS. 62 63 310

E-MAIL: info@ngo.ee
http://www.ngo.eeMuid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .
alates 18.03.2003