TARK

76

Kui näed tarka, kes leiab sinus vigu nagu aardeotsija varandusi ja laidab sind nende pärast, siis järgi teda! Teda järgides läheb kõik paremaks, mitte halvemaks.

77

Las ta manitseb, las ta noomib, las ta hoiab sind eemal vääritust. Ta on ju armas üllale ja vastik alatule.

78

Ära seltsi paheliste sõpradega, ära ühine tühiste inimestega! Seltsi heade sõpradega, ühine ülimate inimestega!

79

Seadmust maitsnu elab õnnelikult ja puhta meelega. Tark tunneb alati rõõmu õilsate kuulutatud Seadmusest.

80

Kanaliehitajad juhivad vett, vibukütid suunavad noolt, puusepad painutavad puud, targad ohjeldavad ennast.

81

Nagu vägev kalju ei kõigu tormi käes, nii ei kõiguta tarku ei kiitusesd ega laitused.

82

Nagu sügav järv on puhas ja läbipaistev, nii on puhtad Seadmust kuulnud targad.

83

Üllaste inimeste tee ei sõltu tingimusist.Üllad ei lobise isegi siis, kui vaevlevad soovide käes. Riivaku neid õnn või õnnetus, targad ei näita seda välja.

84

Ei iseenda ega teiste pärast maksa ihata poega, vara ega kuningriiki. Ei maksa ihata edu vääritute vahendite abil. Ole vooruslik, mõistlik ja väärikas.

85

Vähesed inimesed jõuavad vastaskaldale. Enamik sibab niisama ringi siinpoolsel kaldal.

86

Need aga, kes järgivad õigesti õpetatud Seadmust, jõuavad vastaskaldale, kuigi surma küüsist on raske pääseda.

87-88

Loobugu tark pimeduseteest ja mingu mööda valguseteed! Astugu ta kodunt kodutusse, otsigu ta rahu üksinduses, kui rõõmutu see ka ei paistaks! Heitku tark kõrvale himud, ärgu pidagu midagi omaks ja puhastagu meel plekkidest!

89

Juba siin elus jõuavad nirvaanasse need, kes äratavad endas meelekirgastuse alged, kes millestki sõltumata tunnevad loobumisest rõõmu, kes on hävitanud meelemürgid ja kes üleni kiirgavad.