Lucius Annaeus Seneca

Moraalikirjad Luciliusele

Kirjastus "Ilmamaa" ja fond "Avatud Eesti Raamat"

1. Aitajaks (vabanemaks pahedest) vali see, keda vaadates imetled rohkem, kui kuulates (otsusta inimese käitumise ja tegude järgi, mitte ta kõne järgi, oma silm on kuninga, jälgi kas inimene oma sõnade järgi käib)
2. Milline keegi on, saab teada, kui paned tähele, kuidas ta kiidab (kas asja eest v. lihtsalt meeleheaks), kuidas teda kiidetakse (- v- ).
3. Miks keegi oma pahesid ei tunnista? Sest ta on nendes kinni.
4. Kes siis kaua sureb? (keegi ei sure kaua, surm on vaid hetk enne võivad olla lihtsalt kehaliselt v. hingelised vaevad (samas ei pruugi nad ju surmaga kokku kuuluda, võib ju neid tajuda ka eraldi mujal, teisel ajal )
5. Surm on mitte olla. Pärast mind (minu surma) tuleb see, mis oli enne mind (minu sündi). Väljaspool kumbagi piiri valitseb sügav rahu (kui valitsebJ. Mis vahet on selles, kas mitte elada v. lakata, kui mõlema tulemus on: mitte olla.
6. Tark ei tee midagi vastumeelselt. Ta pääseb mööda paratamatusest, soovides seda, mida tegema paratamatus sunnib (seega on ta vaba?). Ta lahkub omal vabal tahtel (ja lahkumist tunnetades?), kuigi teda aetakse välja (sunniviisiliselt).
7. On ju suur vahe, kas sinu elu kulgeb jõude (laiseldes ja hüvesid nautides) või loiult (kiirustamata?). Jõudepõlve veetvat erakut peab ju lihtrahvas muretuks, enesega rahulduvaks, enesele elavaks, mis aga ei või osaks saada kellelegi , peale targa. (kuid jõudeelul on vaid väline sarnasus tõelisele elamisele iseendale). Tema (tark) oskab ka murede keskel elada. Kes kellelegi ei ela (st. elab jõude), see ei ela veel sellepärast otsekohe endale. Vaim (sisemine olek) on see , kes endale kõik meeldivaks muudab.
8. (Sõprade) juuresolu teeb meid ju hellikuks, mistõttu mõnikord, olles üksteise seltsis rääkinud, jalutanud ja istunud, me ei mõtle pärast lahkumist enam vähimalgi määral nendest, keda äsja nägime. (pidades nende olemasolu loomulikuks, nende seisukohti selgeteks jms.?)
9. Sõpra tuleb enda valdusse võtta hingega, see aga pole kunagi eemal.        
10. Elaksime kitsikuses, kui miski oleks kujutlusvõimele suletud.
11. Hääl (mõtestatud helid?, tundeid väljendavad helid?), segab rohkem kui müra.
12. See rahulikus on tõeline, mis lähtub heast meelsusest.
13. On tarvis virgutada end tegevusele, või pühenduda õilsate kunstide viljelemisele, niipea kui laiskus, mis on iseendale koormaks, hakkab meile halba tegema. Miski ei kõrvalda tegevusetusest tulenevaid pahesid kindlamalt kui tegevus.
14. Enese kasvatust pea seega lõpuleviiduks siis, kui sind ei puuduta ükski kära, kui sind ei kõiguta ükski hääl, olgu ta siis meelitav või ähvardav või lihtsalt tarbetu lärm. (kuid muidugi ei pea sa seda taluma pikalt, kui seda vältida võid?)
15. Rumal on karta üht asja teisest rohkem, sest lõpp on alati sama (surm).
16. Hirm peab silmas vahendeid (suremise viise ja teid), mitte aga tagajärge (milleks on ikka seesamune surm).        
17. Sellest, mida näeme, ei jää miski püsima (aja joksul kõik ju muutub).        
Samasse jõkke me 2 korda astume ja ei astu (Herakleitos) (jõgi jääb samaks, vesi on ära voolanud).        
18. Kardame, et ükskord tuleb surra, kuigi iga hetk tähendab eelnenud hetke surma (eelnenud sekund on jäädavalt kadunud ja seda läbi elada saame uuesti vaid mälestustes, mis aga enam ju seesama pole ....või kardame surma seetõttu, et arvame peale surma ka kõiki mälestusi (mälu) kaduvat?)
19. Peame meiegi vaimu mõnikord lõdvestama ja mingisuguse meelelahutusega kosutama. (kuid mispärast ihkame vaid meelelahutust ja ei hooli tööst?)
20. Oleme kaua lesinud nendes pahedes (ihad, muud naudigud, elu hüvede nimel), puhtaks pesta on raske. Me pole ju määritud, vaid sellest läbi imbunud.
21. Iseäranis takistab meid (pahedega võideldes) see, et me ruttu hakkame endale meeldima - kui leiame kellegi, kes meid tublideks, arukateks, rikkumatuteks meesteks nimetab, võtame selle omaks. Kõigest hakkame kinni kui meile kuuluvast (liialdatud kiitusest meie aadressil, meelitamisest jms.). Seega siis ei taha me muutuda sellepärast, et peame endid parimaiks (v. vähemalt piisavalt heaks ja kombekaks, võrreldes allakäinutega).
22. Tark on täis rõõmu, lõbus ja rahulik, häirimatu; ta elab jumalatega võrdväärset elu (kuna ta on endaga kooskõlas). See rõõm ei sünni teisiti kui vooruste äratundmisest. Kuna ta (voorus) pole võõra and, siis pole ta ka võõra meelevalla all. Mida saatus pole andnud, seda ta ka ei võta (?!).
23. Need, mida sa nõnda taotled kui rõõmu ja naudingu allikaid (lootes nende rüpes rahuldust leida) on valude põhjusiks.
24. Elab see, kes on kõlblik paljudele, elab see, kes ennast rakendab; kes aga tardumuses redutavad, need on majas nõnda, nagu ollakse hauas. (Üksinduses? Vaid enda hüvesid nautides? ka teiste seltsis?)
25. Püüa selle poole, et sul kunagi midagi vastumeelselt ei tuleks teha. Õnnetu pole see, kes käsu peale teeb, vaid see, kes vastumeelselt teeb.
26. Kõike põlata on võimalik (iseasi kas maksab KÕIKE põlata, kõike halba? hüvesid?), kui kõike omada ei suuda keegi (kõike head?). Lähimaks teeks rikkuse juurde on rikkuse põlgamine.
27. Keegi pole kurb (ainult) iseenda jaoks (leina tõttu). Isegi hingevalul on mingi auahnus (mida kõvemini nutame teiste nähes ja kadunut leiname, seda rohkem ehk teised meis head südant ja armastust kadunu vastu leiavad, seetõttu rohkem austama hakkavad?), nii nuttes otsivad nad oma kire hiljaksjäänud tõendeid (et meil sõprade jaoks eluajal liialt vähe aega jagus). Iganenuna (liigselt venitatuna, pikana) seevastu muutub kurbus (lein) naerualuseks. On ju ta kas teeseldud või rumal.
28. Parem (uus) sõber muretseda, kui teda (vana) taga nutta (pärast surma). Sellest, keda armastasid, oled jäänud ilma; otsi, keda armastada. ( Kuid kui saatust kartma hakkad? Et uuesti kaaslase kaotad? Kui ülekohtusena liialt tundub löök? On ju lihtsam sõbra kaotuse piinasid vältida - üksi jäädes. On üksinduski pahe? Ja vaid hirm ja kujutlus on aluseks, et me kaaslase kaotame, et uuesti valu kogeme... miks siis mitte paremat loota..?)
29. Niipea kui võimalik, lakka tegemast seda, mida sa teha ei suuda, isegi kui tahaksid (nt. leinamine lõputult, kurvastamine jms. asjad, mis ajaga ikka mööda lähevad).
30. Mõelgem niisiis pidevalt nii meie endi, kui ka kõigi nende surelikkusest, keda armastame. Saatus ju ei pea kinni järjestuset (ei mõelda ju kuigi tihti, et meist nooremad lahkuvad enne meid. Selle mõtte selgekstegemine (et mingit järjekorda pole) paneb meid rohkem ka oma sõpradele mõtlema ja ehk ka vastavalt (nende suhtes) käituma, samuti nende kaotust kergemine taluma) Täna võib juhtuda, mis ükskord hiljem võib juhtuda (surm).
31. Toimigem hea pereisa sarnaselt, tehkem avaramaks see, mille oleme saanud (andes oma teadmised edasi järgnevatele, lisades õpetusse omad kogemused?)
32. Inimesed küll kaovad, kuid inimsus (inimlikkus) ise mille järgi inimene kujundatakse, jääb püsima ja inimeste vaeveldes ja hukkudes ei juhtu temaga vähimatki.
33. Heal pole teiste jaoks kahju ühestki heast (head tegemise põhjus on headus, mitte muud faktorid).
34. Oma keha põlgamine on kindel vabadus (st. piisab hädavajalikust, arutu on oma keha orjamine ja talle hüvede pakkumine).
35. Mis on surm? Kas lõpp või üleminek. Ma ei karda lakkamist, see on ju sama mis mitte alata, ega üleminemist, kuna mitte kusagil mujal ei saa mul olema nõnda kitsas (kui on mu praeguses kehas).
36. Mis saab lisanduda täiuslikule (hingele, loomusele jms.). Mitte miski, või pole see täiuslik, kui talle saab lisanduda (st. on asju, mis teatud võimalikule tasemele jõudes muutuvad absoluudiks, ületamatuks ja samas ka etaloniks, eeskujuks teistele (õiglus, tõde, mõõdukus jms.?). Suutlikus kasvuks on ebatäiusliku asja märk.
37. Võrdselt kiiduväärne on voorus (inimlikkus?) tugevas ja vabas ning haiges ja murtud kehas. Kus voorus mõlemas (inimeses) on võrdne, seal ei loe teiste asjade (raha, aupaiste, ilu, jõu jms.) ebavõrdsus (sõpra ikka ta voorislikkuse järgi vali).
38. (targa) mõistus on muutumatu ja oma otsustes püsiv. ta ju ei orja, vaid kasutab meeli. Igasugune hüve (inimese head ja inimlikud loomuomadused) on soovitav. Pole soovitavad ebameeldivused (kannatused), vaid voorus, mille abil ebameeldivusi talutakse.
39. Tagasi tõmbudes ei tule taotleda seda, et Sinust inimesed räägiksid (kui vabast mehest, iseendaks jäänust), vaid et Sa iseendaga räägiksid. Hinda ennast iseenda silmis halvaks (st. leia oma pahed ja vead?), harju tõtt ütlema ja kuulma.
40. Kes raugana jõuab tarkuseni, jõuab seda tänu aastatele (kuna tal on aega siis end tõeliselt tundma õppida? Kuna tal jagub hindamiseks piisavalt kogemusi? Kuna ta ei pea vanaduses enam tegelema muude asjadega (oma ihade rahuldamisega?)?)
41. Hüve pole ju elu, vaid vääriline (teadlikult elatud?) elu. Seepärast elab tark niikaua, kui peab, mitte niikaua, kui saab. Ta mõtleb alati järele, milline on elu, mitte kui pikk. Surra hästi (õigel ajal?) tähendab vältida halvasti elamise ohtu.
42. Elava suhtes suudab saatus kõike, (õigel ajal) surra oskava suhtes ei suuda saatus midagi (seda juhul, kui pärast surma ei toimi mingit jätkumist)
43. Surra surmahirmu tõttu (vaenlane ligineb! vms.) tähendab rumalust. tapja tuleb, oota. Mispärast võtad teise julmuse enda hooleks? (st. ei lase tal näida selline, nagu ta tegelikult on - julmana?)
44. Nagu ma meresõiduks valin laeva ja elamiseks maja, nõnda ka surma (aja ja meetodi?) elust lahkumiseks. Kuid kas maja ja laev pole mitte saatuse valida antud?)
45. Elu suhtes peab igaüks arvestama ka teiste heakskiitu, surma puhul ollakse määrav ise; parim on see mis meeldib. (siiski, pole eluski meil teiste heakskiiru vaja, kui endaga kooskõlas elameJ?)
46. See on ainus asi, miks me elu üle kurta ei tohi: ta ei hoia kedagi kinni. Meeldib -ela , ei meeldi - võid tagasi pöörduda sinna, kust oled tulnud (mitteolemisest?)
47. Üheks vaid (surmaks) nõuab valmisolekut päev, mis kindlasti saabub (st. valmisolek sõpruse, vanaduse, tervise jms, kaotuseks võib tühja minna, kuna taolised kaotused saatusest sõltuvad ja ka olemata võivad jääda. See 1 tuleb kindlasti.)
48. Suremisel poe takistuseks miski peale tahtmise (st. vahendeid leiab alati, mille abil elu lõpetada). Miski ei peata läbimurret ja väljapääsu ihkajat (vabasurma minejat). Ei tule leidlikkusest puudu sellel, kel surma minnes ei tule puudu vahvusest.
49. Ka kõige mustemat surma (sõnnikuhunnikus või solgiaugus vms.) tuleb eelistada kõige puhtamale orjusele (oma ihade orjusele? oma keha orjusele?)
50. Üksikuid asju korraldab õigesti vaid see, kel ta elu ülim siht on juba silme ees. sellest meie eksimused, et me kõik peame aru elu üksikute osade kohta, kuid elust tervikuna ei mõtle keegi.
51. Kõik, mis teistele tundub halb (kurja saatuse või ebaõnne näol), muutub leebeks ja heaks, kui oled sellest üle.
52. Tarkuse tipuks on hea eristamine halvast (Sokrates) (eeldab eristamist - see aga on liig subjektiivne, alusetu?)
53. Tervistavate õpingute (filosoofia) jaoks pole ükski aeg vähe sobiv, kuigi paljud loobuvad neist just asjade tõttu, mille pärast peab õppima. (viidatakse vajadusele ennem rikkamaks saada ja seejärel õppida...à samas kohe õppides selguks, et rikkus pole peamine).
54. Argitoimetustele peab avaldama vastupanu; järkjärgulise korraldamise asemel tuleb nad kõrvaldada. Nad tuleb välistada, sest kord ilmunutena toovad nad kaasa teisi. Lämmatagem nad eos (ainult sel moel saame me keskenduda õpingutele, olla iseendaga...).
55. Surelike rumal ahnus eraldab omandi meilekuuluvast (eraomand) ning ei pea midagi omaks sellest, mis kuulub kõigile (ei hinda rahu, vabadust, sõprust?). Tark seevastu ei pea enda omaks midagi rohkemat sellest, mida ta jagab kogu inimsooga (rahu, vabadus, headus vms.)
56. Inimkehadesse on laiali külvatud jumalikud seemned; kui tubli viljeleja nad oma hoole alla võtab, siis osutuvad võrsed päritoluga kooskõlla jäädes sarnaseks sellega, millest nad võrsusid (jumalaga), halva viljeleja käe all hävib seeme nagu viljatus ja soises pinnases ning viljade asemel tekib sõnnik.
57. Õnnelik olla saab vaid kartmatu, kahtluste keskel elatakse halvasti (ei ole ju õnnelik inimene, kes pidevalt ühe või teise asja (isegi surma) pärast pabistab).
58. Õnne hakkab rõhuma ta enda raskus, kui teda mõõdukaks ei muudeta (liigsed hüved ja mugavused panevad meid hirmu tundma ja nende hüvede kaotamist kartma).
59. Inimene ei tohiks pahandada millegi üle, mis temaga juhtub; ta peab teadma, et just see, mis näib teda kahjustavat, kuulub selle hulka, mis kõiksuse säilitamisega seostudes teostab maailma kulgu ja ettemääratletust (fatalism?).
60. Kui mingit häda kardetakse, siis ahistab juba oodatav nagu kättejõudnu, ning tundes hirmu kannatuse ees, kannatatakse juba hirmu pärast. Hädasid (hirmudega) ennetades jääb ta alla enneaegselt.
61. Meie kõrgeim eesmärk seisnegu järgnevas; rääkigem mida mõtleme ja mõelgem, mida räägime; sõnad olgu tegudega kooskõlas.
62. Õnnelik pole too, kes teab, vaid see, kes teeb (rakendab oma teadmisi, oskab neid kasutada?).
63. (Meie hinge) haigus on visa väärarvamus, mille kohaselt tuleb väga taotleda seda, mida taotlema peaks pisut (rikkust ja au vaid hädavajaliku osa, mitte ülemäära) = ülemäärane rõhuasetus kergelt taotletavale või taotlemist sootuks mitteväärivale (kuna see hakkab kokkuvõttes meid koormama?) = mõningal määral hinnatava või täiesti väärtusetu (inimeste arvamus?) kõrgelt hindamine.
64. Täielik vabadus ja hingerahu on meil siis kui suudame mitte karta inimesi, mitte karta jumalaid (olla kartmatud kõiksuse ees?); mitte soovida häbistavat, muutuda iseenda omaks on hindamatu hüve.
65. Õppida tuleb niikaua, kuni laob teadmatuse tunne. Seda kuidas elada, tuleb õppida niikaua, kui elad.
66. Rahulikul meelel tuleb kuulata rumalate nöökeid (teiste arvamust?), sest õigete asjade poole püüdleja peab põlgama ka põlgust iseennast (nii nähtusena kui enese vastu suunatuna?)
67. Teadmine (on ainus asi mis?) ei saa kellelegi osaks juhuse läbi (seda tuleb õppida).
68. Kõigile on omane neile iseloomulik hüve. See, milleks ollakse sündinud, mille järgi hinnatakse, peab igaühes olema parim (inimeses inimlikum? või mõistus?) Täiuslik mõistus (inimesed) = voorus, auline (inimlikkuse tunnetamine). Mõõdupud ei otsita mitte ilu, vaid selle järgi, kui õige ta on. Igat asja kiidetakse sellest lähtudes, mis on talle kõige omasem (otstarbe järgi seega?).
69. Iga tõele vasturääkiv arvamus on vale (seda juhul, kui on vaid 1 tõde...?!).
70. Selle pettuse all kannatame, see eksitab meid, et me kedagi ei hinda selle järgi, mis ta on, vaid lisame talle sellegi, millega ta on ehitud (rikkus, positsioon, sugulased jms.).
71. Seda, kes halva eelnevalt on läbi mõelnud, tabab hoop pehmelt. Tark teab, et tal kõik ees seisab (ta on mõtlemise üksiksündmuselt üle viinud üldisele). Ta ütleb kõige juhtunu kohta:"Teadsin" (et see nii võib minna).
72. Keegi pole nii rumal, et mitte teadlik olla ükskord saabuvast surmast, aga kui see ligi tuleb, siis pöörab ta selja, väriseb, halab. (vaid) Praegune hetk on sulle määratud, kui peaksid teda venitama, millise määrani venitad? Sinna lähed, kuhu kõik läheb. Kas sa siis tõesti arvasid, et mitte kunagi ei jõua selleni, mille poole läksid alati?
73. Nii nagu näidendi puhul on tähtis, mitte kui kaua, vaid kui hästi teda etendatakse, nii ka elu puhul (llig lühike näidend - kas näitleja jõuab ideed välja tuua?). pole üldsegi oluline, kuskohal sa lakkad. Lakka kus tahad, tee ainult ilus lõpetus.
74. See, mis reibastab hinge, toob kasu ka kehale. Mitte miski ei aita ega reibasta haiget sõpra nõnda, kui (õigete?) sõprade (siiras) osavõtlikkus.
75. Mitte ainult haiguse vaid kogu elu ravivahendiks ütlen; põlga surma. Haigusest tingitav kannatus on talutav, kui põlgad ülimat, millega ta ähvardab (surma) (aga invaliidistumine?).
76. Haiguse (või kannatused) muudad sa kergeks, kui teda selliseks (tühiseks, mööduvaks, väikeseks) pead. Kõik põhineb kujutlusel (hirmud).
77. Igaüks on õnnetu sedavõrd, kuivõrd ta end selleks peab.
78. Niisiis tuleb end vabastada kahest: nii tulevasest hirmust, kui ka ammuse ebameeldivuse meenutamisest; esimene mind veel ei puuduta, teine enam mitte.
79. Kui hakkad pagema selle eest, mis meid rõhub, mis meie kohal ripub, mis meid ahistab (hirm midagi või kedagi kaotada, tulevased ülesanded, muud hirmud), siis ta järgneb ja langeb peale seda raskemini; kui seisad talle vastu ja püüad kõigest väest, siis saab ta tagasi tõrjutud. Nagu vaenlane on hukatust toovam põgenejatele, nõnda ahistab igasugune juhuslik raskus rohkem taganejat ja kõrvalepõiklejat.
80. Sellestki on kasu, kui valust eemaldudes pöörata vaimu teistsuguste mõtete poole (meenutada kordaläinud asju, häid inimesi jms.).
81. Olgu ta (targa elu) kuitahes üürike, pikaks muudab ta kasutamise oskus.
82. Ei saa ennast ületada need, kes on saavutanud täieliku suuruse. Üks saab teist ületada (nt. tarkuses) vaid tõusmise kestel. Tippu jõudes ollakse võrdsed, kasvul pole kohta, jäädakse seisma. (kuis on leiutistega? nad kasutavad olemasolevat, loovad aga midagi täiesti uut?)
83. Ei olda ju tubli, kui halvimaist ollakse parim. Kellele päike läbi hämaruse kiirgab (saanud aimu tarkuse jõust), olgu esialgu rahul pimedusest pääsemise üle, sest valguse hüvest te veel rõõmu ei tunne (teadmiste puudulikkuse tõttu ei oska ta õieti hinnata tarkuse väärtust?).
84. Väheste jaoks on sündinud see, kes peab silmas vaid oma kaasaegseid. (elades vaid oma lähikondlastele ja igapäevatööle tunnevad Su nime vaid tuttavad eluajal, elades vooruslike põhimõtete järgi mäletavad Su nime ka järeltulevad põlved?)
85. Ma olen nendega ühel meelel, kuid ma ei orja neid (eelnevate mõttetarkade kohta). Luban endale ka üht-teist juurde mõelda või muuta või maha jätta (filosoofide jutust).
86. Kehale on ju vaja paljusid asju, et ta oleks tugev, vaim kasvab iseendast, toidab ja harjutab end ise (mõtlemise tulemusel). Mis Sind tubliks suudab teha, on sinus endas.
87. Vabasta end kõigepealt surmahirmust, mis paneb meile peale ikke, seejärel hirmust vaesuse ees.
88. Kui tahad ennast hoolikalt hinnata, siis jäta kõrvale raha, maja, aujärk; vaatle ennast seestpoolt, muidu usud sa ennast hinnates teisi.
89. (tänamatud inimesed) Külvata tuleb ka pärast halba lõikust. Ühe aasta viljaküllus annab sageli tagasi selle, mis hukkuks halva pinna pideva viljatuse tõttu. Tänuliku leidmise nimel tasub tänamatute tundmaõppimine vaeva. Heategusid sooritades pole kellelgi nii kindlat kätt, et ta sageli mööda ei laseks. Meresõitu üritatakse ka pärast laevaõnnetust. Seda asja, mille tulemus on ebakindel, tuleb katsetada sageli (et teda paremine tundma õppida?), et ta ükskord õnnestuks.
90. Heategu mõõdetakse mitte hulga, vaid tahte, tema põhjustaja järgi.
91. On ju suur vahe, kas kingid (mingit vara) või toetad (õigel hetkel aitad), kas su heldus teda päästab või rikastab. Sageli on antu vähene, kuid sellest tulenev osutub suureks.
92. Pole kedagi, kes teisele kasu tuues ei tooks kasu endale.
93. Kõikide vooruste väärtus on neis endis. Voorusi (endas) ei arendata mitte auhinna pärast, õige teo tasuks on see, et ta on tehtud.
94. Mõnda (asja) on kasulik teha, mõnda (asja) on tore teha.
95. Kõige rohkem hindab voorust see, kes on kaotanud tubli mehe maine, et mitte kaotada südametunnistust.
96. Nurjatus joob suurima osa oma mürgist ise (Attalos).
97. Ta(rk) põlgab seda, mis teda on haavanud, ning ta unustamine ei põhine mitte hoolimatusel vaid tahtel. Ta(rk) ei pööra kõike halvemuse poole (ei näe asju halvas valguses, himutavana) ja ta ei otsi, kelle kaela süüd ajada; pigem kannab ta inimeste süüteod saatuse arvele.
98. Me ei hinda midagi kallimaks heateost, kuni teda taotleme ja mitte midagi odavamaks, kui oleme ta saanud.
99. Kõrvale viivad (meid) õigelt teelt rikkused, austused, võim ja muud sellised, mis meie kujutluses on kallid, kuid oma väärtuselt tühised. Nendes, mis meie meeli kütkestavad, pole midagi suurt peale selle, et tavatseme neid imetleda. Neid ei kiideta mitte sellepärast, et nad on ihaldusväärsed vaid neid ihaldatakse sellepärast, et neid kiidetakse, ning üksikute eksimuse muutudes üldiseks sunnib üldine väärkujutlus eksima üksikuid (veel mitte eksinuid?).
100. Paljud inimlikud hädad rõhuvad meid väljaspoolt, et petta või rõhuda (auahnus, rahahimu, kuulsusejanu jm?), paljud on meis endis, et keset üksindust ägedaks minna (surmahirm, sihitus jms?).


Järgmine lehekülg (3) Seneca mõtteid........" juhul kui ei kasutata freime Eelmine lehekülg (1) Seneca mõtteid........" juhul kui ei kasutata freime