Lucius Annaeus Seneca

Moraalikirjad Luciliusele

Kirjastus "Ilmamaa" ja fond "Avatud Eesti Raamat"

1. Sellepärast ei olda veel kohe pisike, kui suurimast väiksem ollakse.
2. Kõige sihiks on kõlbeline edasiminek, hea meelsus; käteplaginat ei taotleta (mitte teiste jaoks ei areneta, vaid enda jaoks!).
3. Tähtsus (isiku oma, ihaldatav aupaiste) on nobedam kasvama kui algama.
4. Ette ei tohi endale keegi midagi lubada. Seegi, mida hoiame, libiseb käest ja selle tunni, mis parajasti vältab võib juhus katkestada. kujundagem vaimu siis nõnda, nagu oleksime lõppu jõudnud. Ärgem lükakem midagi edasi, olgu iga päev eluga tasa. Tulevase lootuses elavail libiseb käest ka käeolev aeg ning selle asemel tuleb aplus ja armetu surmahirm.
5. Tähtis on, kui hästi (vooruslikult) elad, mitte kui kaua. Sageli aga on hästi just see, et mitte kaua.
6. Mis on vahe tuntuse ja kuulsuse vahel? Kuulsus koosneb paljude (igatsugu inimeste) tuntus tublide (vooruslike, kõlbeliste) otsuseist.
7. Välja viia (elust lahkudes, surres) ei saa rohkem, kui sul sisenedes (sündides) oli.
8. Ühelt poolt väldi, et keegi sind ei haavaks, teiselt poolt hoidu ise kedagi haavamast.
9. Kui hing on kord tasakaalust välja viidud, siis pole usku (heasse, paremasse) isegi ohutuses.
10. Selja tagant (nt. paaniliselt põgenedes) oleme ohtudele rohkem avatud.
11. Teised võetakse meilt ära, kuid ennast me kaotame märkamatult.
12. See, mille eest põgened (pahed) on sinuga. Kui tahad pääseda pahedest, siis tuleb nende näidistest (ühiskonnas?) kaugemale minna.
13. Selles lainetavas ja mäslevas elus ona ju ainult 1 sadam: põlata juhtumisi osakssaavat, seista enesekindlalt ja avatult, võtta rinnaga vastu saatuse hoobid, pugemata peitu või hiilimata kõrvale.
14. Me ei julge mitte sellepärast, et nad (elu probleemid, enesekasvatus) on rasked, vaid nad on rasked sellepärast, et me ei julge.
15. Kui vabadust hindad kõrgelt, siis tuleb kõike ülejäänut hinnata tühiseks.
16. Kahjustamiseks on kõigil jõudu piisavalt (st. ka kõige nõrgemad võivad sind kahjustada, ka nendega peab "kombekalt" käituma).
17. (omavahelises?) vestluses on mingi sulnidus, mis hiilib ligi ja meelitab saladused välja, nagu joove või armastus. Igaühel on keegi, kellele ta usaldab samapalju, kuipalju on usaldatud talle endale.
18. Kahjustajale (halva või kuritöö teinule) võib mõnikord osaks saada varjujäämise õnn, kuid enesekindlust pole tal kunagi (süümekad ja hirm avastamise ees jäävad).
19. Asjad ei sunni end kellelgi peale (ei nõua aega, tegelemist) inimesed ise haaravad neist rõõmuga kinni, nähes hõivatuses õnne tõendit.
20. Tuleb taotleda seda, et miski meile poleks ootamatu. Uudsus (asja ootamatus) muudab kõik rängemaks, kuid pideva mõtiskluse kaudu saab võimalikuks see, et sa ühegi häda suhtes pole kogenematu.
21. Miski sellest, milleks oleme sündinud, ärgu pangu meid imestama; selle üle ei tohi keegi kurta, kuna see on kõigile võrdne.Kõige parem on seda lihtsalt (virisemata) taluda, mida parandada sa ei saa.
22. Suur hing on see, kes end saatuse hoolde annab (mõistab paratamatust?). Väiklane ja mandunud (hing) on too, kes saatusele vastu tõrkudes hindab maailmakorraldust halvaks ning tahab parandada pigem jumalaid kui ennast.
23. Koorem tuleb kahandada jõule ja enda valdusse ei tohi võtta rohkem, kui oleme suutelised. Ammutada tuleb mitte (sel) määral, kuipalju tahad, vaid määral, kuipalju suudad mahutada. Olgu sul hing vaid hea, siis mahutad (teadmisi, tarkusi?) kuipalju tahad.
24. Mõnest asjast täiesti ilma olla on kergem, kui teda mõõdukalt kasutada.
25. Kõik mida räägitakse, millega rahvahulga kuuldes praalitakse, pärineb teistelt.
26. Targa jaokski jääb ju alati, mida leida ja mille poole vaim välja saata.
27. On loodusega kooskõlas, kui sõpradega suheldes saavutatakse lähedus ning rõõmustatakse nende tegude nagu oma tegude üle.
28. Määrasime (seni süütu?) hinge naudinguile, mille soodustamine tähendab kõikide hädade algust loovutasime ta auahnusele, kuulsusele ja muule võrdselt tühisele ja õõnsale.Mis tähtsust on sellel, mis ta (kõht st.) vastu võtab, kui ta kõik vastuvõetu niikuinii kaotab. Tahad toitudest tulenevat naudingut põlgama hakata.? Vaata mis välja (heide) tuleb.
29. Mis vahet sel on, kas see on suur (rikkused, au) või väike (vaesus, viletsus) mis sind (asju, inimesi) orjama sunnib.
30. Vaba pole see, kelle suhtes saatus suudab vähe, vaid too, kelle suhtes ta ei suuda midagi.
31. Eelnevalt elu põlgamata (surma kartmata?) pole keegi teda (elu st.) hästi juhtinud (alles pärast surmahirmu minetamist saab oma elu korralkult juhtima hakata?).
32. Käsutada ennast tähendab ülima võimu avaldust.
33. Pole põhjust pidada silmas, milline on tasu õiglase asja (heateo) eest, suurem tasu on õigluses (heateos).
34. Kes oma voorust (heategusid jms.) tahab avalikustada, see ei näe vaeva mitte vooruse, vaid kuulsuse pärast.
35. Kreeklaste kõnekäänd: "Milline on inimeste elu, selline on nende kõne" (st. inimest väljendusoskus ja viis muutuvad vastavalt eri põlvkondade ja isikute saatusele?).
36. Miski aga ei aita kõigis asjus mõõtu pidada sel määral nagu sagedased mõtisklused eluea lühidusest ja ebakindlusest; mida ka teeksid, pea silmas surma.
37. Nõua taga seda, millest kirjutada, mitte aga mismoodi (hea mõte väljendub lihtsalt?).
38. Raha haldamine (omamine?) tähendab suuremat piina kui tema nõutamine (hirm kaotuse ees).
39. Oma eesmärkide ja edusammudega ei olda kunagi rahul ning eelistatakse ikka seda, millest ollakse loobunud.
40. Loodus on meile ülesandeks teinud enda eest hoolt kanda, kui see hoolitsus aga ülemääraseks muutub, saab temast pahe (nt. ahnus?).
41. Kergem on teda (pahet, kirge, iha) mitte vastu võtta kui välja ajada.
42. Kuna me oma pahesid armastame, siis me kaitseme neid ning kaotamisele eelistame nende õigustamist.(tavaliselt) Mittetahtmises on põhjus, suutmatus tuuakse ettekäändeks.
43. On parem kui teiste pahedega tegelemise asemel tegeleb igaüks oma pahedega.
44. See, mida sina pead tipuks (täiuslikuks õnneks), tähendab (sulle tegelikult) vaid astet (kui sa selle saavutanud oled, ihkad enamat).
45. Hüve on see, mis on täielikult kooskõlas loodusega.
46. Pole mingit vahet, kas sa ei soovi (rikastuda, kuulsaks saada) või sul on (rikkused, kuulsus). Kokkuvõte on mõlema puhul sama: piinu tundma sa ei hakka.
47. Igas asjas pea silmas eesmärki ( = piisab esmaste vajaduste rahuldamisest?), siis loobud üleliigsest. (kas vahendid ei peaks olulisemad olema kui eesmärk?)
48. Kumba eelistad - omada palju või piisavalt? Kel palju on, ihkab rohkem. Selles on tõend, et tal pole veel piisavalt.
49. Kunagi pole vähene see, mis on piisav ja kunagi ei tähenda paljut see, millest ei piisa.
50. Raha pole kedagi rikkaks teinud, vastupidi, ta on igaühesse sisendanud iha veelgi suurema raha järele.
51. Tervise säilitamiseks on kõik käepärast ja otsekohe saadaval, naudingute tarbeks hangitakse kõik mure ja vaevaga.
52. Hädavajaliku saamine on vaba vastikusest (vaid üleliigse järele haarates me valime sobivat, hinnates asju vastikuteks, meeldivateks jne.)
53. Ka raiskuläinul ja inetul (pahelisel?) on mõningane sarnasus õigega (hüvega?) (pillaja võiv tunduda lihtsalt heldena, hull isik julgena jms.)
54. (Vooruslik sõnab saatuse kohtaà) milline see ka oleks, mulle on ta määratud. See on raske, see on ränk, kuid olgem püüdlikud sellest hoolimata.
55. Keha pole ju mitte kodu, vaid võõrastemaja, mis tuleb maha jätta, kui näed, et oled võõrustajale koormaks.(?!)
56. Pea seda suureks asjaks, kui inimene on ühesugune (ei muuda oma vaateid ja käitumist tunnete ja kirgede mõjul jms.?). Milliseks näitasid end alguses, selliseks jää kuni lõpuni.
57. Tegijale pole ükski päev liiga pikk.
58. (Kommetest) Loomuse järgijail on nad sundimatud, vabad.
59. Miski pole ränk, kui võtad seda kergelt, miski ei vääri vihastmist, kui sa ise vihastumisega seda raskemaks ei muuda.
60. On hädavajalik harjuda läbi saama vähesega.
61. Keegi ei suuda saada kõike, mida tahab, kuid ta suudab puuduvat mitte soovida, suudab käepäraseid asju rõõmsal meelel kasutada.
62. Paljude asjade üleliigsust mõistame alles siis, kui oleme neist ilma jäänud. Me ju kasutasime neid mitte vajaduse tõttu, vaid seepärast, et nad meil olid.
63. Üks meie hädade põhjusist on see, et elame võõra eeskuju järgi (teiste käitumist jäljendades), et meis ei loo korda mitte mõistus, vaid harjumus viib meid kõrvale.
64. Mida me jäljendada ei tahaks, kui seda teevad vähesed, seda teeme me järele, kui nõnda tegema hakanud on paljud, justkui sagedasem tähendaks ühtlasi ka aulisemat.
65. Tuleb võidelda kahes vastandlikkus suunas; ahvatlevast (rikkused, kuulsus jms.) tuleb eemalduda, ähvardava (vaev, surm, häbi) tõrjumiseks peab end õhutama.
66. Õnnelikuks pea end siis, kui kogu su rõõm tuleb sinust endast.

Mõni silmahakanud asi veel...
Mõtlemine - üldmõistete ühendamise kunst
Kas valetab see, kes enda kohta ütleb, et valetab?>:=)
Põhjuse puududes valetame harjumusest

Juba tol ammusel ajal on öeldud nii.....
Säästa aega (Carpe Diem)
(ära raiska seda mõttetuste peale)
Solvangute raviks on unustus.
Julgeid aitab õnn.
Laisk takistab end ise.
Mittemidagi üleliia.
Ahnele hingele pole ükski rikkus küllaldane.
Vaesusel jääb puudu paljust, ahnusel kõigest.
Head ei tee ahne kellelegi, endale teeb halvimat (ahnitsemine)
On vähim vaja sel, kes vähim ihkab,
Kõik sellel on, kes suudab tahta ainult piisavat.
Kõik küsivad, kas rikas on, ei keegi, kas on tubli.
Igaüks kõikjal on tähendand niivõrd, kuivõrd tal oli (rikkust).
Mida teed teistele, seda oota temalt endalt.


Eelmine lehekülg (3) Seneca mõtteid........" juhul kui ei kasutata freime