STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)    Sisukord  Soovitatav kirjandus
STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?


Projektijuht: Linda Norheim
Disain: Elle Palumäe ja Tarvo Hirs
Illustratsioonid: Linda Palumäe ja Elle Palumäe
Toimetaja: Anti Kidron
Keeleline toimetaja: Sirje Ootsing
Korrektor: Margit-Mariann Koppel
Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda

Projektile aitasid kaasa Eestis:

Ramia Allev, Klara Hallik, Mariline Harring, Kerli Hibus, Priit Järve, Valmar Laas, Reet Labe, Vahur Laipea, Ingvar Luhaäär, Inga Luther, Marek Marana, Mare Maxwell, Heljo Murro, Jüri Muttika, Riina Nurklik, Eve Olesk, Jüri Orn, Ingrid Proos, Reet Poole, Piret Päär, Endel Saia, Maire Sirel, Ülo Tulik, Jaak Uibu, Küllike Uusaed, Ene Veiper, Atko Viru, Sirje Voronina.

Projektile aitasid kaasa Kanadas:

Deborah Barndt, Jüri Daniel, Heidy Eskor-Kiviloo, Trevor Hancock, Lea Kõiv, Ronald Labonté, Talvi Maimets, Maimu Mölder, Tauno Mölder, Harri Mürk, Nils Norheim, Tamara Norheim-Lehela, Tiina Orpana, Rebecca Peterson, Mari-Ann Tammark

Projekti rahastajad:

Baltic Initiative Program, Canadian International Development Agency (CIDA); Eesti Tervisekaitselise Sihtkapitali Nõukogu ja Keskhaigekassa; Professional Partnerships Program, Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC); Faculty of Enviromental Studies, York University, Canada; Toronto Eesti Ühispank; Eesti Abistamiskomitee Kanadas; Graduate Enviromental Studies Students' Association (GESSA), York University, Canada; Iivi Campbell, Toronto; Talvi Maimets, Toronto; Heldur Meema, Toronto; Ago Peters, Toronto; Peeter Põldre, Toronto; Heino ja Hilda Sepp, Hamilton; Marja Soots, Toronto; Vanurite Eneseabi- ja Nõustamiskeskus, Tallinn; Eesti Tervishoiu Muuseum, Tallinn.


Mõni sõna projektijuhilt...

Käesoleva Eesti ja Kanada eestlaste koostöö tulemusena valminud raamatu eesmärk on pakkuda eesti peredele abi stressiga toimetulekul. "Stressi raamatu projekti" sünniajaks võib pidada 1995. a. maikuud, mil stressiteema arvati üheks tervishoiu esmatähtsaks valdkonnaks. Pärast seda, kui Eesti Tervisekasvatuse Keskus ja Estonian Ecumenical Relief Organization Kanadas olid saanud koostööpartneriteks, suunati põhijõud projekti rahastajate otsingule.

Mitme kuu jooksul annetas hulk Kanada organisatsioone ja eraisikuid selle projekti tarbeks tähelepanuväärseid summasid. Siiras tänu kõigile, kelle rahaline toetus võimaldas käesoleval teosel ilmuda.

"Stressi teejuhi" koostamisel andis oma panuse lisaks autoritele hulk vabatahtlikke asjaajajaid, raamatupidajaid, sekretäre, rahahankijaid, teadureid, nõustajaid, tõlkijaid ja toimetajaid. Nende tarmukas abi ja sihikindel soov aidata kaasa eestlaste vaimse tervise edendamisele on olnud ütlemata väärtuslik. Kindlasti teostus projekt väga mitmete inimeste koostöö tulemusena.

Projekti üheks eesmärgiks oli toetuda erinevate inimeste ühistele arusaamadele. Püüdsime määratleda stressi Eestis aastal 1997, ajal mil riik areneb ja kohaneb suhteliselt uue iseseisvusega.

Lähtusime projektist, et stress on isiklik asi. Stressi olemus sõltub inimese eluolust, tööalast, pereelust, sissetulekust, elukäigust ja paljudest teistest teguritest, tänu millele on igaüks ainulaadne isiksus.

Sellest tulenevalt pidasime vajalikuks põimida raamatusse teadmisi ja seisukohti erineva vanuse, elupaiga ja -kogemustega inimestelt. Nende inimeste panus oli tähtis.

Peatselt selgus, et täiesti täiusliku ülevaate saavutamine pole mõeldav. Ainsat ja lõplikku stressi vasturohtu me ei püüagi pakkuda. Loodetavasti leiad aga huvitavaid lähtekohti ja tunnetad, et üksi Sa küll ei ole. Suure hulga toodud nõuannete ja juhiste eesmärk on aidata Sul valida ja leida just need stressiga toimetuleku teed, mida endale ise kõige sobivamaks pead.

Linda Norheim
Projektijuht

 Saateks (esilehele)    Sisukord  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .