STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv    Soovitatav kirjandus


Sisukord

1. STRESSI TEKKEPÕHJUSED
1.1 Sotsiaal-majanduslikud stressitegurid
1.2 Elukeskkond, stress ja keskkonnasäästlik eluviis
1.3 Tööstress
1.4 Perestress
1.5 Seksuaalsuhted
1.6 Stress suhtlemisel
1.7 Koolistress
1.8 Muudatused
1.9 Sisemised stressiallikad
1.10 Haigused ja stress
1.11 Stressiga toimetuleku väärad teed

2. KUIDAS VÄLTIDA LIIGSET STRESSI?

2.1 Lähedaste inimeste toetus
2.2 Selge olukorrataju taastamine
2.3 Enesepingestamisest jagusaamine
2.4 Tunnete ja tujude ohjamine
2.5 Probleemolukordade lahendamine
2.6 Aja planeerimine
2.7 Kuidas konkurentsis vastu pidada?
2.8 Lemmikloom
2.9 Uni ja unenäod
2.10 Looduses viibimine
2.11 Vaimsus

3. PINGE LEEVENDAMISE VÕTTED

3.1 Kiirlõõgastumise võtted
3.2 Rahustav hingamine
3.3 Lihasrelaksatsioon
3.4 Meelematk
3.5 Mõtlus
3.6 Aroomid stressi vastu
3.7 Tähendussõnade mõju muutumine
3.8 Veeprotseduurid
3.9 Punktimassaaz

4. LOOVTEGEVUSED STRESSI ALANDAJANA

4.1 Helid aitavad
4.2 Ka värvid räägivad
4.3 Keha kõneleb liikudes
4.4 Draama ja ümberkehastumine
4.5 Kirjutamine, luuletamine, sõnamäng
4.6 Tasakaalustava kirjanduse lugemine

LISAD

Lisa 1. TURVALISUSE SUURENDAMINE
Lisa 2. PSÜHHOLOOGILINE ESMAABI KRIISIOLUKORRAS
Lisa 3. NÕUSTAMISKESKUSED JA KRIISIABI TELEFONID
Lisa 4. SELTSID, ÜHINGUD, KLUBID
Soovitav kirjandus

 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv    Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .