osho

 OSHO

Originaal: "Tantra, Spirituality & Sex", Rajneesh Foundation International, 1983
Tõlkinud Ingvar Luhaäär, Tallinn 1994

 osho1

 sisestamise eest eriline tänu Helenile


 Tõlkija eessõna
Sissejuhatus
Tantra ja jooga
Tantristlik armastus kui meditatsioonitehnika
Kaasaminek seksuaalenergiaga
Tantristliku seksuaalvahekorra vaimsus
Kosmiline orgasm läbi tantra
Tantra - pärivoolu tee
 Tantra õpetab, et sa võid kasutada seksi hüppelauana. Kui jõuad seksuaalse ekstaasi mõistmiseni, siis taipad ka seda, mida on rääkinud müstikud suurimast orgasmist - kosmilisest orgasmist.
Bhagawan Shree Rajneesh
See raamat on üks suurepärasemaid seksuaalsuse uurimusi. Meie eelarvamusi purustades näitab Bhagawan Shree Rajneesh, et tõeline armastuseakt on jumalikkuse võti. Freud avas meile seksuaalpatoloogiate maailma, Masters ja Johnson normaalse seksuaalse käitumise maailma, nüüd aga juhib Bhagawan Shree Rajneesh meid tantra rajale, kus seks ise võib saada ukseks sügavaimasse religioossesse kogemusse.
Leonard M. Zunin, M.D., psühhiaater, kuulsa raamatu "Contact - The First Four Minutes" autor
Lisateabe saamiseks Osho'st palume pöörduda aadressil:
Osho Commune International
17, Koregaon Park
Poona 411 001 (MS), India

Tõlkija eessõna

Nüüdseks on ka Eesti seksilehed ja -ajakirjad suguelu füsioloogia igapidi läbi arutanud, nii et aina sagedamini võib kohata tüütuid kordusi. Samal ajal on eestlase lugemislaual veel väga napilt kirjandust, mis avaks seksis peituvaid vaimseid ja vaimulikke võimalusi. Üks selline, nii Läänes kui ka meil üha aktuaalsemaks muutuv teemavaldkond on tantrism.
Osho - nagu ta järgijad teda kutsusid - liikus ühevõrra vabalt nii Ida kui ka Lääne kultuuris. Sünnilt hindu, hariduselt filosoofiadoktor, kutsumuselt Õpetaja, kes hindas ühevõrra kõiki vanu usundeid, kuid ei tunnistanud ühtegi ainuõigeks ja õpetas peamiselt meditatsiooni. Kui mitmel maal on ta elanud, ma ei tea, kuid kahekümne ühest riigist on ta välja saadetud. Need lahkumised olid enamasti pigem pompoossed kui haletsusväärsed - kui ta oma lennukite ja luksusautodega uude kohta siirdus.
Osho ei kirjutanud raamatuid, ta esinemised lindistati ja hiljem kirjutati tekst lindilt maha. Nii sündisid sajad väikesed raamatud, ka "Tantra, vaimsus ja seks."
Osho seksikäsitlus on lihtne ja loogiline: kuna just seksis kogeme selgemini kui üheski teises eluvaldkonnas kolme vaimse eneseteostuse seisukohalt väga olulist elamust - aja peatumisest tekkivat igavikutunnet, ego hajumist ja kosmilist ühtsust, siis tulekski sellest alustada, ja on ülimalt kahetsusväärne, et kõik suured usundid on võtnud seksi suhtes eitava hoiaku.
Pisut segadust võib tekitada siinjuures tantra mõiste. Osho alustab aina: "Tantra ütleb..." või "Tantra soovitab...." Mulle meenub üks koosviibimine aastaid tagasi, kus keegi eksalteeritud daam rääkis alatasa "Ida tarkus" ja "Ida tarkus", nii et üks mu peene vaimuga sõber lõpuks lausus: "Ida tarkus küll, aga tahaks ikka teada vähemalt sedagi, kas Hiina või India..."
Ka tantra on väga lai mõiste, sellesse kuulub loendamatuid omavahel vastuolus olevaid koolkondi. Näiteks - kui Osho soovitab suguühtes loobuda igasugusest mõistlikust tegevusest, siis on selliseidki tantra koolkondi, kus armuühtes paar visualiseerib end Jumalaks ja Jumalannaks, teostatakse palju keerukaid rituaale jne.
See tantrism, mis meile siin avaneb, on just nimelt Osho tantrism ning muidugi just sellisena ka huvitav ning küllap paljudele järgimisväärnegi. Rumal on vaielda selle üle, mis on õige tantrism ja mis vale. Tantrismi on väga erinevat: kõige üldisemas mõttes võiksime tantristlikeks nimetada õpetusi, mis kasutavad seksi vaimse eneseteostuse vahendina. Kuidas nad seda teevad, see on juba iseküsimus.
Valev Mirtem

Sissejuhatus

Selle raamatu sissejuhatus peaks olema laul, tants või sulnis päikeseloojang soojal suveõhtul.
Seda kogemust, mida te neilt lehekülgedelt saate, on raske väljendada sõnades. Bhagwan Shree Rajneesh on elav Õpetaja, kelle juuresolu üksi juba on pühitsus, mida me kanname oma südames.
Oleme XX sajandi hullumeelsuses mõneti isegi pimedad nägema omaenda loomust. Maailm on muutunud võõraks ja kunstlikuks ning saanud meie jaoks kohaks, kus valitsevad neuroosid ja kibestumised, kus viha ja vägivald luuravad õrna ja iga hetk rebeneda ähvardava näiliku heaolu all.
Avades meile tantra maailma, selgitab Bhagwan ühtaegu kaasaegse väärastunud maailmapildi tekkepõhjusi. Seks on kõige olemuslikum energia, mis on olemas igas meie ihurakus. See on meie endi tekkepõhjus. Liiga sageli käsitleme seda energiat aga lähtudes kontrolli printsiibist: emb-kumb, kas kaldume seda endas alla suruma või siis tahame kasutada kui vahendit, mille abil saavutada võimu kellegi teise üle.
Bhagwan teeb oma ainulaadsel moel meile need asjad selgeks. Oma sügava, selginud pilguga vaatab ta kõik selgeks ka meis.
Võiks öelda, et ta pilgus pole midagi sellist, mida me harjunud viisil võiksime nimetada ebamaiseks. Kõik, millest jutt, on läbini maine. Stardipunkt on siin ja praegu ning meetod - võtta end sellistena, nagu oleme. Selles äratundmises peitubki võimalus muutuseks. See ongi tantra imetlusväärne saladus, mida Bhagwan tahab meile vahendada. Võta iha omaks ja liigu temaga kaasa, kuid tee seda täie teadmisega ja armastades.

"Seks on vaid algus, mitte lõppsiht,
kui aga loobud algusest,
loobud ka sihist."

Ära loobu! Lase Tema sõnadel kõlada oma südames! Lase usaldusel kasvada! Las ta kannab sind edasi läbi elu kui rõõmsa seikluse.
Swami Premgeet, august 1983

Järgmine peatükk - Tantra ja jooga


 Raamatutest veel..... 
al. 01.02.2003