Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskus
Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis

Käsiraamat
2000/2001

 Sama raamat MS Word dokumendina, (pakitud zip formaadis)

 Sama raamat pdf formaadis


 SISUKORD

Alustuseks
Teadmised ja lähenemised
Bio-psühho-sotsiaalne inimene
Norm ja kõrvalekalle
Sotsiaalpoliitilised valikud
Sotsiaalpoliitiliste eelistuste rahastamine
Sotsiaalpoliitiliste eelistuste rakendamine
Psüühikahäired ja nende klassifitseerimine
Erialatehnoloogiline baasmudel
Erialased sekkumised
Hoolekande lähtealused
Hoolekande rakenduslikud paradigmad
Hoolekandeteenused
Psüühilise erivajadusega inimesed Eestis
Eesti üldine ruum
Hoolekandesektori viimaste aastate arengusuundumused
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandeteenused
Hoolekandeteenuste preventiivne süsteem
Lõpetuseks

Autorid:

Valdeko Paavel (koostaja)
õpetaja, psühholoog, sotsiaaltöö teadusmagister, töötanud õpetajana, tööjuhendajana ravitootlas, teaduri ja õppejõuna Tartu Ülikoolis, erinevatel ametikohtadel Tartu Linnavalitsuses ja Sotsiaalministeeriumis ning vabakutselise konsultandina

Jaan Kõrgesaar
Tartu Ülikooli eripedagoogika professor, pedagoogikateaduste kandidaat, töötanud teaduri ja õppejõuna Tartu Ülikoolis

Aive Sarjas
arst, sotsiaaltöötaja, töötanud praktiseeriva arstina Tõnismäe Polikliinikus ja erinevatel ametikohtadel Sotsiaalministeeriumis

Sirlis Sõmer
eripedagoog, sotsiaaltöötaja, töötanud mitmes psüühikahäiretega inimestele orienteeritud projektis ning Sotsiaalministeeriumis

Veiko Vasar
Tartu Ülikooli psühhiaatria professor, meditsiiniteaduste kandidaat, töötanud praktiseeriva psühhiaatrina ja õppejõuna Tartu Ülikoolis

 Sama raamat MS Word dokumendina, (pakitud zip formaadis)

 Sama raamat pdf formaadisMuid (koolitus)materjale  

al. 01.02.2003