STRESSI TEEJUHT
Kuidas saada lahti liigsest pingest?


Koostanud Taimi Elenurm, Anu Kasmel, Anti Kidron, Eha Rüütel, Maria Teiverlaur, Uno Traat
Eesti Tervisekasvatuse Keskus
Tallinn 1997

Sisestamise eest eriline tänu Helenile

 Projektiga seonduv

 Terviktekst - sisukord
 Soovitatav kirjandus

Saateks

"Mul on stress!", "Olen stressis!", "Ma ei oska kuidagi stressist jagu saada!" - sääraseid kurtmisi kuuleme elus sageli. Kuidas on lood sinu endaga, hea lugeja? Mil viisil teha kindlaks, kas sul on ülemäärane stress?
Järgnevad küsimused võivad aidata sul selles suuremat selgust luua.

Kas sa ärritud tihti tühiste asjade pärast?
On sul raske läbielatud närvipingest vabaneda?
Kas juhtub sageli, et oled muremõtete tõttu öösiti tundide kaupa üleval?
Kas sind häirib, kui teised inimesed ei talita nii, nagu sa sooviksid?
Kas sind vaevab sageli süütunne tegemata tööde pärast?
Kas tunned kuklas ja õlapiirkonnas ebamugavat pinget?
Kas sa suitsetad või jood alkoholi rohkem kui varem?
Sööd sa kiirustades?
Kas sa elad oma hingelisi kriise raskelt läbi?
On sul raske töötades või õppides keskenduda?
Kas sa tunned tihti iiveldust või südamekloppimist, käte higistamist või kuivustunnet suus?

Kui andsid paarile-kolmele küsimusele jaatava vastuse, siis on sul põhjust seda raamatut edasi lugeda.

Millest raamatus juttu tuleb?

Viimased aastad on esitanud tõsise väljakutse meie elumuutustega kohanemise võimele, nõudnud majandusliku kitsikusega võitlemist, ebakindlusest jagusaamist, uute teadmiste kiiret omandamist. See kõik on lisanud närvipinget ja toonud paljude perede ellu enneolematult kõrge stressi. Käesolev raamat püüab olla sulle teejuhiks ülemäärase stressi leevendamisel ja pingetaluvuse tõstmisel.

Raamatu esimeses osas antakse lühiülevaade igapäevaelus sagedamini esinevatest stressi põhjustest. Teises osas käsitletakse ülepingetest vabanemise võimalusi ning seda, kuidas mõtelda ja toimida, et stressi võimalust mööda vältida. Kolmandas ja neljandas osas on toodud hulk ülepinge leevendamise ja enesetunde parandamise võtteid ja meetodeid. Nii nagu keha vajab terve ja tugevana püsimiseks karastamist, nõnda vajab ka psüühika õiget koormatust, harjutamist ja karastamist. Küllap leiab lugeja siit raamatust palju sellist, mis talle varemgi teada ning mida ta elus niigi arvestab või kasutab. Mõned teised vaatepunktid ja soovitused võivad aga tunduda uudsed või isegi üllatavad. Üks on igatahes kindel: ehkki stressil on suur hulk erinevaid tekkepõhjuseid, on ka selle vältimiseks või leevendamiseks arvukas kogum erinevaid vahendeid ja toimimisviise. Igaühel tuleks nende hulgast leida endale sobivaimad.

Mis on stress?

Stressi mõistetakse tavakeeles ärritava närvipingena, mis pikema aja jooksul mõjub muserdavalt ja tekitab kehalisi vaevusi. Selline stressi tõlgendusviis pole vale, ehkki see on pisut kitsas ja ühepoolne. Teaduslikumalt tõlgendatult on stress keha ja meelte vastus organismile esitatud kõrgendatud nõudmistele, valmisolek tekkinud ohu ning suure koormuse tingimustes tegutsemiseks. Tuhandete aastate jooksul väljakujunenud reageerimisviis aitab koondada energiat kas võitluseks (kui olukord on ähvardav, kuid takistuste ületamine võimalik) või põgenemiseks (kui ähvardava olukorraga teisiti ei suudeta toime tulla).

Stressoriks võib saada mistahes nähtus, mis nõuab organismilt kohanemist. Tüüpilised stressorid on psüühiline pinge, raske kehaline pingutus ja trauma. Organismi kohanemisvõimet stressorile nimetatakse stressireaktsiooniks. Inimesed reageerivad stressile erinevalt. Üks ja sama olukord võib ühe isiku viia paanikasse, teise aga virgutada kiirelt tegutsema.

Osa stressi tekkepõhjusi, nagu kõrge tööpinge või jõhker kohtlemine, on kõigile teada, ent mõndagi nendest, näiteks "kärsitustõbe", masendustunde enesesisendust, närivat kadedustunnet või lähisuhetes pettumist, ei osata alati närvipinge tõusu põhjustajaks lugeda. Organismi vastusreaktsioon

Organismi vastusreaktsioon ühele või teisele stressorile oleneb suuresti sellest, kuidas me situatsiooni raskust ning sellega toimetuleku võimalusi hindame. Ootamatu, ohtlik ja väljapääsmatuna näiv olukord suurendab stressi.

Stressi tähtsaks rolliks on aidata kiiresti mobiliseerida organismi jõuvarud. Närvipingest iga hinna eest hoiduda püüdes kärbime tahtmatult oma võimalusi majanduslikku heaolu parandada, uusi teadmisi omandada, maailmas ringi reisida, karjääri teha, loomupärased anded ja võimed mängu panna ning täisverelist elu elada. Stressi ei anna intensiivse töö, vilka seltskondliku elu või isegi igapäevase pereelu raames kuidagi täiesti vältida, jääb üle vaid sellega kohanema õppida. See aitab elus enam suuta ja samas end ka mõnusamini tunda.

Psühholoogide ja arstide arusaamist mööda saab närvisüsteemi koormata valdavalt kahel viisil: võimete kiiret kasutuselevõttu võimaldavate jõupingutuste kaudu või ebaterve enesepingestamise teel. Esimesel juhul on tegemist eneseusku tõstva ja tegevuse tulemuslikkust parandava eustressiga, teisel puhul aga füüsilisele ja vaimsele heaolutundele halvasti mõjuva distressiga. Nendes vahetegemine pole tegelikus elus kaugeltki nii lihtne kui kirjasõnas, kummatigi mõjub ka pikk ja kõrge eustress nii mõnelegi kurnavalt. Esimene neist aitab kohaneda, areneda ja muutuda, teine viib halvimal juhul haigestumiseni. Öeldust tulenevalt võiks stressiga toimetuleku tarkuse kokku võtta järgmises:
· esiteks - tasuks õppida distressi vältima;
· teiseks - omandada sulle sobivad "argistressi" leevendamise võtted;
· kolmandaks - "karastada" end stressi vastu ehk tõsta stressitaluvust.

Raamatu tekkeloost ja autoritest

Raamatu ettevalmistamisel osales ligi nelikümmend inimest Eestis. Stressi tekkepõhjuste kirjeldamisel lõid kaasa erinevate elualade esindajad mitmest Eesti piirkonnast. Vaatlusaluse teema süsteemseks käsitlemiseks korraldati 1996.a. mitu töökoosolekut ja õpikoda (workshop), kus käsitletud probleemid ja valdkonnad mitmeid kordi läbi arutati ning kirjutatud tekste ühiselt täiendati. Lisaks tiitellehel toodud põhiautoritele on peatükis perestressis kasutatud Reet Pooli, seksuaalsuhete stressi osas Meelis Kuusemetsa ja keskkonnastresside lõigus Ingvar Luhaääre koostatud materjale.

Raamatu koostajad annavad endale aru, et järgnevas stressi ja sellega seotud nähtuste tutvustuses pole kaugeltki kõike tarvilikku suudetud esile tuua. Loodame siiski, et ka käesoleval kujul täidab raamat oma põhilise eesmärgi: anda eesti peredele ülevaade nii stressi tekkepõhjustest kui ka selle leevendamise teedest.

Projekti algatajad Eesti Tervisekasvatuse Keskus ja Kanada heategev organisatsioon Estonian Ecumenical Relief Organization on tänulikud kõigile, kes selle teostamisele kaasa aitasid.

Tallinnas, 24. Veebruaril 1997
 Projektiga seonduv

 Terviktekst - sisukord
   Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .

al. 01.02.2003