STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Lisa 4. SELTSID, ÜHINGUD, KLUBID NB! Järgnevad andmed võivad olla vananenud ja ebatäpsed!

HARJUMAA

Eesti Allergialiit
Allergialase teabe levitamine, allergikute koolitus.
Ravi 27, Tallinn EE0007
Maie Laaniste
Tel. (02) 681630

Eesti Aserbaidzaani Kogukond
Eesti keele, ajaloo ja kultuuri õpetamine. Aserbaidzaani kultuuri ja keele õpetus
Peapostkontor pk. 3272, Tallinn EE0090
Nijazi Gadzijev
Tel. (0) 6343722
Fax. (02) 6564947

Eesti Epilepsialiit
Epilepsiahaigete, nende hooldajate ja spetsialistide ühendamine. Teabe jagamine.
Lembitu 12 pk. 3264, Tallinn EE0090
Endla Seppam
Tel. (0) 6564947

Eesti Invaspordi Liit
Puuetega inimeste tervise- ja tippsport.
Regati pst, 1-5P, Tallinn EE0019
Mati Kuuse
Tel. (02) 237932
Fax. (02) 238387

Eesti Juudi Kogukond
Juudi rahva keele ja kultuuri säilitamine. Abi osutamine vanuritele.
Karu 16, Tallinn EE0106
Cilja Laud
Tel. (02) 438566
Fax. (02) 438566

Eesti Kopsuliit
Tervisekasvatustöö ja terviseõpetus kopsuhaigetele sõnas ja trükis. Meditsiinikaadri täiendõpe.
Põllu 63, Tallinn EE0016
H.-M. Loit
Tel. (02) 510210
Fax. (0) 6396129

Eesti Kurtide Liit
Liikmete huvide esindamine ja kaitse. Koolitus.
Nõmme tee 2a, Tallinn EE0034
Volli Pärnla
Tel. (02) 552184

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit
Kaitseb kuulmispuuetega laste ja nende vanemate huve võimu- ja valitsemisorganites. Aitab kaasa kuulmispuudega laste õpetamisele, tehniliste abivahendite muretsemisele.
Jakobsoni 14, Tallinn EE0104
Toomas Sepp
Tel. (02) 427238
Fax. (0) 6404409

Eesti Laste Organisatsioon
Lapse igakülgsele arengule kaasaaitamine. Humaanse maailmavaate kujundamine.
Mustamäe 59, Tallinn EE0006
Veikko Raagmet
Tel. (02) 527785
Fax (02) 527790

Eesti Laste Südameliit
Sotsiaalhoolekanne ja tervis. Puuetega inimeste ühendus. Nõustamine, psühholoogiline abi. Tervisekaitseline tegevus.
Laste 1, Tallinn
Stella Kallisaar
Tel. (02) 60 28 93

Eesti Lastekaitse Liit
Laste õiguslikud küsimused. Osalemine noorsoo- ja perepoliitika väljatöötamisel.
Pärnu mnt. 59, Tallinn
Ene Tomberg
Tel. (02) 68 17 28
Fax. (0) 63 11 735

Eesti Parkinsonihaiguse Selts
Parkinsonihaigete ravi, elutingimuste kergendamine.
Sõle 51-1, Tallinn
Heino Boikov
Tel. (02) 49 15 03

Eesti Pensionäride Liit
Pensionäride huvide ja õiguste kaitse. Kultuurisidemeta ja kontaktide arendamine, liikmete vastastikune abistamine.
Estonia pst. 15-26, Tallinn
Oleg Burov
Tel. (02) 66 69 70

Eesti Pimedate Liit
Piirkondlike ühingute huvide kaitsmine. Pimedate omaalgatusliku tegevuse suunamine.
Lai 9, Tallinn
Anne Veske
Tel. (02) 44 14 19
Fax. (02) 60 16 40

Eesti Punane Rist
Ühiskonna riskirühmade toetamine. Ühiskonnaliikmete tervise ja väärikusega seotud programmid.
Lai 17, Tallinn
Riina Kabi
Tel. (02) 44 42 65
Fax. (02) 44 14 91

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Kaasaaitamine puuetega inimeste probleemide lahendamisele.
Haridus, rehabilitatsioon, tööhõive
Gonsiori 29-107, Tallinn
Hagi Shein
Tel. (02) 42 71 61
Fax. (02) 42 51 91

Eesti Reumaliit
Reumahaigete koolitus tervise edendamiseks. Taastusravi organiseerimine.
Ravi 18, Tallinn
Dr. Oivi Aakre
Tel. (02) 66 16 12
Fax. (02) 44 59 83

Eesti Skautlik Antoni Keskgild
Skautluse edendamine.
Vilmsi 53, Tallinn
Leho Männiksoo
Tel. (02) 53 88 04

Eesti Spordi Keskliit
Vabatahtlik spordiliikumine.
Regati pst. 1, Tallinn
Andres Lipstok
Tel. (02) 23 79 59
Fax. (02) 23 83 78

Eesti Spordiveteranide Liit
Organiseerib ja koordineerib spordiveteranide tegevust kogu Eestis. Korraldab spordimänge, kokkutulekuid, võistlusi jms.
Kadaka tee 165-31, Tallinn
Raimond Isok
Tel. (02) 59 31 31

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus
Veteranid. Liikmeskonna sotsiaal-majanduslik kaitse. Majandusliku ja tervishoiualase abi osutamine.
Toompea 8, Tallinn
Erich Puusaag

Eesti Vaegkuuljate Ühing
Kuulmispuuetega inimeste abistamine. Sotsiaalne rehabilitatsioon.
Lembitu 12, Tallinn
Uno Taimla
Tel. (02) 66 13 12
Fax. (02) 66 13 12

Eesti Vähiliit
Teabe levitamine elanikkonnale - EVL nõuandetelefon. Vähihaigete rehabilitatsioon.
Hiiu 44, Tallinn
Väino Rätsep
Tel. (0) 65 04 343
Fax. (0) 65 04 343

Humane, peretoetusühendus
Paljulapseliste, üksikvanemaga ja teiste abivajavate perede majanduslik ja moraalne toetamine. Lastele ja peredele kultuuri- ja koolitusürituste korraldamine.
Läänemere tee 68-41, Tallinn
Elmar Truu
Tel. (052) 49 130

Huvialakeskuste Kogu
Mitmeid valdkondi hõlmav huvialakeskuste koostöö korraldamine. Huvihariduse propageerimine.
Mustamäe tee 59-112, Tallinn
Veikko Raagmets
Tel. (02) 52 77 85
Fax. (02) 52 77 90

Katleri Pensionäride Klubi
Liikmetele loengute, kohtumiste, kontsertkülastuste, ekskursioonide korraldamine.
Paasiku 16-43, Tallinn
Ilmar-Toomas Kukk

Kodutütred
Liikmete eestimeelne kasvatus. Kõrge moraaliga kodaniku kasvatamine.
Toompea 8, Tallinn
Maret Lepik

Kriisiabi Keskus
Psühholoogiline toetus. Rehabilitatsioon.
Aia 13b, Tallinn
Tiiu Mere
Tel. (0) 631 43 00

Kuldjala Lauluselts
Kultuur ja kunst. Muusika. Koorilaulu harrastamine.
Ravi 27, Tallinn
Mariolt Kakko
Tel. (02) 52 88 61

Mahtra kultuuri- ja spordiklubi
Tervisesport
Mahtra 44, Tallinn
Peep Sarapuu
Tel. (06) 34 47 05
Fax. (02) 58 67 65

Rinnanäärmehaigete Selts
Rehabilitatsioon ja proteesivõimaluste pakkumine. Haigete ja nende pereliikmete nõustamine.
Hiiu 44, Tallinn
Astrid Järvet
Tel. (0) 65 04 366

Safar, Usbeki Kultuuri Selts
Kultuur. Heategevus
Paekaare 6-61, Tallinn
L. Sahhibnazarova
Tel. (0) 63 30 160

Sally Stuudio
Kujutav kunst. Tingimuste loomine kunsti harrastamiseks lastele ja täiskasvanutele. Kultuuri- ja haridusealane koostöö.
Peapostkontor pk. 3233, Tallinn
Annely Köster
Tel. (02) 44 19 30

Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts
Ühendab kaasasündinud vesipea ja seljaajusongaga haigeid. Nõustamine, toetus ravis ja haigete ühiskonda integreerumisel.
Tervise 28, Tallinn
Ann Paal
Tel. (02) 52 55 47
Fax. (02) 52 55 49

Soome Mereväes teeninud Eestlaste Gild
Uurib 1943-44. aastal Soome Mereväes teeninute ajalugu.
Tehnika 10-11, Tallinn
Ants Vaadre
Tel. (02) 45 24 29

Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus
Isamaaline kasvatustöö noorsoo hulgas. Liikmete sotsiaalse hoolekande tagamine.
Uus 2, Tallinn
Sven Ise
Tel. (02) 66 65 33
Fax. (0) 63 13 588

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus
Kriisiseisundis või õiguslike hälvetega inimeste majutamine, toetamine ja rehabilitatsioon. Inimõiguste kaitse kinnipidamis- ja hooldeasutustes.
Männiku tee 92, Tallinn
Avo Üprus
Tel. (02) 58 63 54
Fax. (02) 58 63 55

Tallinn A-A
Alkoholismist vabaneda soovijate tugigrupp.
Wismari 15, Tallinn
Endla 12, Tallinn
Tehnika 115, Tallinn

Tallinna A-A telefon
Tel. (02) 45 34 73

Tallinna Altruistide Ühing
Filantroopia. Heategevus. Kultuur. Haridus.
Ristiku 42-6, Tallinn
Marek Koppel
Tel. (0) 64 10 711
Fax. (0) 64 10 711

Tallinna Leningradi Blokaadi Selts
Blokaadis osalenute Peterburgi naasmise organiseerimine. Kultuuritöö.
Estonia pst. 5, Tallinn
Vladimir Shtshukin
Tel. (0) 63 30 706

Tallinna Saarlaste Ühendus
Kultuurilise meelelahutuse pakkumine.
Narva mnt. 7-1407, Tallinn
Paul Tamkivi
Tel. (02) 43 16 38

Tallinna usaldustelefon
Tel. (0) 644 44 44

Tantsuinfo Keskus Eestis
Korraldab tantsualast koolitust ja kontserttegevust.
Suur-Karja 23, Tallinn
Priit Raud
Tel. (02) 44 92 55
Fax. (02) 44 36 75

Ohvriabi
Tel. (02) 585 087
E-R kell 14-19

Tshuvashi Kultuuriselts
Muusika ja sõnakunst. Rahvuskool.
Õismäe tee 78-87, Tallinn
German Viktorov
Tel. (0) 65 69 882


Hiiumaa

Hiiu Kogujate Selts
Hiiumaal elavate kogujate ühendamine. Liikmete abistamine, ühistegevuse korraldamine.
Pk. 4, Kärdla
Elmo Viigipuu
Tel. (046) 99 399
Fax. (046) 91 488


Ida-Virumaa

EELK Viru Praostkonna Ontika Koolituskeskus
Töötute täiend- ja ümberõpe. Omavalitsuse seminarnõupidamised
Rakvere 6, Jõhvi
Mait Põdra
Tel. (033) 21 247

Eesti Vabadusvõitlejate Ida-Virumaa Ühendus
Liikmete abistamine materiaalselt ja moraalselt.
Kooli 2, Jõhvi
Olev Siren
Tel. (033) 22 911

Kalju, Narva-Jõesuu Eestlaste Selts
Eestlaste seltsielu korraldamine Narva-Jõesuus. Eestlaste poliitiliste huvide kaitsmine.
Koidu 6, Narva-Jõesuu
T. Toom
Tel. (035) 71 071
Tel. (035) 73 651

Kohtla-Järve Linna Invaliidide ja Pensionäride Klubi
Invaliidide sotsiaalne kaitse. Huviklubide organiseerimine.
Järveküla tee 9, Kohtla-Järve
Aleksander Aas
Tel. (033) 45 461

Kohtla-Järve Linna Invaühing
Invaliidide sotsiaalne kaitse. Invaliididele töökohtade muretsemine.
Järveküla 9, Kohtla-Järve
Arnold Sakkart
Tel. (033) 45 461

Kohtla-Järve Linna Pensionäride Ühendus
Pensionäride sotsiaalne kaitse. Võimaluse korral töökohtade muretsemine.
Järveküla tee 9, Kohtla-Järve
Karl Nuggis
Tel. (033) 44 657

Laste Kaitse Ühing
Lasteringide organiseerimine
Viru 22/1-11, Sillamäe
Irina Golikova
Tel. (033) 72 226

Narva Linna Töö- ja Sõjaveteranide Organisatsioon
Veteranide sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine.
Peetri väljak 1, Narva
A. Samoilov
Tel. (035) 24 869

Narva Rootsi Selts
Pushkini 8, Narva
Valdemar Blomfeld
Tel. (035) 49 785


Jõgevamaa

Artemis, tenniseklubi
Aia 40, Jõgeva
Viljar Kimmel
Tel. (077) 21 319

Centrum, jalgrattaspordi klubi
Aia 40, Jõgeva
Ardi Väljaru
Tel. (077) 22 551

Eesti Invaliidide Kabeselts
Kabealaste ürituste organiseerimine. Maleürituste organiseerimine.
Pisisaare 5-3, Jõgeva
Hans Vaab
Tel. (077) 50 352

Harta, kergejõustikuklubi
Noorte- ja tippsport
Piiri 1, Jõgeva
Hanno Koll

Jensel, Kuremaa kultuuriselts
Mitmeid valdkondi hõlmav. Kultuuri- ja seltsielu edendamine.
Kuremaa
Vello Pütsep
Tel. (077) 32 350

Jõgeva Hokiklubi
B. Alveri 1, Jõgeva
Kaido Poom
Tel. (077) 23 450

Jõgeva Kammerkoor
Koorilaulu harrastamine. Kultuuri edendamine.
Aia 6, Jõgeva
Toivo Ilves
Tel. (077) 21 987

Jõgeva Kunstiühing
Kultuur ja kunst. Piirkondlike kunstiürituste-näituste, näitusmüükide, maalilaagrite korraldamine ja läbiviimine.
Suur 22, Jõgeva
Harald Lindik
Tel. (037) 21 890

Jõgeva Spordiveteranide Selts
Koroona, lauatennis, male-kabe, kergejõustik
Aia 40, Jõgeva
Endel Männik
Tel. (077) 23 125

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus
Hoolekanne. Seltsitegevus
Aia 1, Jõgeva
Mart Uudla
Tel. (077) 22 593

Mutiklubi, emade klubi
Sotsiaalabi ja toetus. Puudust kannatavate laste ja nende vanemate sotsiaalabi. Laste päevahooldus, mänguväljakute rajamine, hooldus.
Lossi 13A, Põltsamaa
Sirje Kukk
Tel. (077) 51 483

Sport, Põltsamaa jalgpalliklubi
Aasa 2, Põltsamaa
Tiit Kulu
Tel. (077) 52 269
Fax. (077) 51 418

Toonus-Sport, spordiklubi
Kehakultuur ja sport. Matkamine.
Kuuse 2-2, Põltsamaa
Uno Valdmets
Tel. (077) 52 003

Jõgeva A-A
Piiri 2.Mai, Jõgeva
Aarne
Tel. (077) 21 160


Järvamaa

Hämarik, Paide linna pensionäride klubi
Pensionäride vaba aja sisustamine.
Pärnu 18, Paide
Leili Paits
Tel. (038) 41 466

Järvamaa Pensionäride Koondis
Ühiskondlik-poliitiline tegevus. Isetegevus.
Pärnu 58, Paide
Helga Rööpson
Tel. (038) 41 456

Lehtse Huvikeskus
Laste, täiskasvanute huvialategevus
Lehtse
Malle Truu
Tel. (038) 33 399

Rahvakool, ühendus
Koolitus- ja konsultatiivtegevus. Haridusuuringud
Vainu 8, Paide
Aino Kreistman
Tel. (038) 21 581
Fax. (038) 21 408

Terve Pere, huvialakoondis
Tervete eluviiside propageerimine. Tervisekasvatuse edendamine.
Lai 5, Paide
Tõnu Adson
Tel. (038) 41 839


Lääne-Virumaa

Lääne-Virumaa Lastekaitse Ühing
Laste õiguslik ja sotsiaalne kaitse. Laste majanduslik abistamine.
Rohuaia 12, Rakvere
Helle Ütt
Tel. (032) 43 016

Meelespea, Võsu eakate selts
Isetegevus. Vanurite abistamine.
Metsa 19, Võsu
Vaike Talpsep
Tel. (032) 99 173

Nooruse Kaja
Pensionäride koondamine ja abistamine.
Laine 11, Võsu
Helle-Maie Arikainen
Tel. (032) 99 193


Läänemaa

Haapsalu Noorte Meeste Kristlik Ühing
Skautlus. Kristlikud pereõhtud
Pähkli 6, Haapsalu
Heinar Kaasik
Tel. (047) 93 611

Krõõt, naisselts
Käsitöö. Näitused.
Nurme 1A, Haapsalu
Helmi Suur
Tel. (047) 45 894

Läänemaa Pensionäride Ühendus
Heategevus.
Metsa 65-14, Haapsalu
Koidula Sildre
Tel. (047) 56 951


Põlvamaa

Deko, Värska orienteerumisklubi
Orienteerumisest huvitatud inimeste koondamine ja ühendamine. Sportlastele vajalike treeningtingimuste loomine, järelkasvu koolitamine.
Pikk 18, Värska
Raul Kudre
Tel. (079) 64 756
Fax. (079) 64 949

Eesti Gaidide-Skautide Põlvamaa Ühendus
Skautlus. Heategevus. Looduse kaitse
Kesk 25, Põlva
Maire Paluveer
Tel. (079) 96 238

Põlva Keeltekeskus
Haridus ja koolitus. Eri tasemetelt lähtuv keeltealane täiendõpe täiskasvanutele. Konsultatiiv- ja tõlketegevus ning õppevahendite vahendamine.
Võru 29, Põlva
Juhan Veermaa
Tel. (079) 95 604

Põlva Maakonna Spordiliit
Spordiliikumise edendamine, liikmete ühishuvide elluviimine. Sportlike eluviiside propageerimine.
Uus 3, Põlva
Tarmo Volt
Tel. (079) 96 806

Põlva Maleklubi
Malespordi arendamine Põlva linnas ja maakonnas.
Lina 1-16, Põlva
Elon Varik
Tel. (079) 91 712

Põlva Piim, spordiklubi
Sportmängudest huvitatud inimeste koondamine.
Jaama 20, Põlva
Viljo Randoja
Tel. (079) 95 704

Põlva Puuetega Inimeste Koda
Puuetega inimeste integreerimine ühiskonda. Puuetega inimestele võimaluste loomine hariduse, töö saamiseks.
Kesk 20, Põlva
Lea Tobreluts
Tel. (079) 95 893

Põlvamaa Invaühing
Invaliidide nõustamine. Rehabilitatsioon.
Tööstuse 1, Põlva
Andres Tammetalo
Tel. (079) 95 331

Põlvamaa Lastekaitse Liit
Sotsiaalabi ja -toetus. Laste õiguste, huvide esindamine ja kaitse. Laste vaimse ja kehalise turvalisuse ja tervise kaitse.
Uus 2, Põlva
Reet Külaots
Tel. (079) 95 565

Põlvamaa Reumaliit
Reumahaigete sotsiaalne rehabilitatsioon. Taastusravi.
Uus 2, Põlva
Vilve Urgand
Tel. (079) 95 241

Põlvamaa Suhkruhaigete Selts
Suhkruhaigete sotsiaalne rehabilitatsioon. Taastusravi.
Uus 2, Põlva
Riina Keek
Tel. (079) 96 279

Põlvamaa Tshernobõli Ühendus
Sotsiaalhoolekanne ja tervis. Rehabilitatsioon. Kaasaaitamine liikmete sotsiaalsele ja meditsiinilisele rehabilitatsioonile. Toetus radiatsiooni tagajärjel kannatanutele ja nende perekondadele.
Aasa 2-51, Põlva
Rein Käsk
Tel. (079) 90 934

Põlvamaa Vaimse Tervise Selts
Tervisekaitseühendus. Psüühiliste haigete taastusravi. Nõustamine.
Uus 2, Põlva
Kaie Sokk
Tel. (079) 96 278

Räpina Spordiklubi
Sport
Jõe 2, Räpina
Kurmet Karsna

Räpina Vabahariduse Ühendus
Haridus ja koolitus. Koolitusühendused. Keeltekursused, käsitööringid, kultuuriharrastused. Kutseoskused, ümberõpe
Pargi 28, Räpina
Mati Kirotar
Tel. (079) 61 905

Serv, Põlva tenniseklubi
Tennisemängu edendamine
Nurme 7A-3, Põlva
Arvi Stüff
Tel. (079) 96 253

Serviti, Põlva valla spordiklubi
Tervete eluviiside propageerimine. Treeninguvõimaluste loomine.
Mammaste
Riho Sajale


Raplamaa

Alemana, tantsuklubi
Võistlustantsu harrastamine. Tantsukursuste korraldamine.
Tammemäe 6, Rapla
Tiia Soosalu
Tel. (048) 55 736

Kohila Lastekaitse Selts
Sotsiaalabi ja -toetus. Lastele ürituste, puhkelaagrite korraldamine. Töötute perede toetamine.
Posti 10-27, Kohila
Erika Niinemäe
Tel. (048) 32 103

Rapla Naisselts
Naiste kultuur-haridusliku taseme tõstmine. Naiste poliitiliste ja majanduslike õiguste kaitse.
Tallinna mnt. 14, Rapla
Eve Kislov
Tel. (048) 55 538

Rapla Maakonna Naiste Ühendus
Naisi ja peresid hõlmavate meelelahutusürituste korraldamine. Kodukultuuri edendamine.
Tallinna 14, Rapla
Maarika Neiilinn

Teenuse Naiste Ühendus
Korraldab naistele vajalikke kursusi. Korraldab ühisüritusi, naiste näputöö näitusi.
Loodna
Katrin Einling


Saaremaa

Kaarma Maanaiste Selts
Kodudes heaolu loomine, ilu ja headuse, aatelisuse süvendamine. Vabaharidusliku tegevuse organiseerimine.
Kaarma, Kaisvere
Tiiu Kohu
Tel. (045) 99 345
Fax. (045) 54 973

Kuressaare A-A
Kauba 5, Kuressaare
Jaan
Tel. (045) 54 336

Saare KEK-i Pensionäride Ühendus
Ühisürituste korraldamine. Abivajajate materiaalne abistamine.
Kalevi 10, Kuressaare
Oili Lipp
Tel. (045) 55 862

Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühing
Kommunismi NKVD terrori vastu võidelnute koondamine. Invaliidistunud võitlejate ja nende pereliikmete abistamine.
Väljaku 5, Kuressaare
Peeter Õunpuu
Tel. (045) 56 905


Tartumaa

Eesti Ingerisoomlaste Liit
Ingerisoomlaste ühendamine, huvide ja õiguste kaitse. Ingerisoomlaste kultuuri ja keele uurimine, säilitamine.
Riia 37, Tartu
Toivo Kabanen
Tel. (07) 42 04 31

Eleon, Eesti Noorte Templerite Ühendus
Tervisekaitseühendus. Tervislike eluviiside propageerimine. Noortetegevuse organiseerimine.
Pikk 96-27, Tartu
Vilmar Valdna
Tel. (07) 40 66 12

Halastus, Tartu linna eksmeedikute ühing
Heategevusühendus. Abistab ja toetab üksikuid, puuetega ja kõrges vanuses inimesi.
Hurda 7-2, Tartu
Liidia Laaneoja
Tel. (07) 42 20 10

Ida Tantsukool
Laste, täiskasvanute tantsualane koolitus.
Küüni 2-13, Tartu
Tiit Lilleorg
Tel. (07) 43 44 68

Iisaraeli sõbrad, ühing
Sõprussidemete arendamine Iisraeli ja kõigi juutidega üle kogu maailma. Kultuurivahetusprogrammide loomine.
Kivi 21, Tartu
Sirje Adamson
Tel. (07) 44 14 09
Fax. (07) 44 14 09

Lõuna-Eesti Läti Selts
Kontsertide, näituste korraldamine. Eesti ja Läti keele õppimine.
Tähtvere 1, Tartu
Kazimirs Rundans

Meeksi Talu Selts
Ühendab Meeksi valla taluperesid. Organiseerib täiendõpet, koolitust, seltsitegevust.
Meeksi, Aravu
Anne-Mari Mägi
Tel. (07) 41 91 184

Neeruhaigete Selts
Neeruhaigete ühendamine. Terviseõpetus.
Puusepa 8, Tartu
Heino Võsu
Tel. (07) 44 82 73

Rubato, suhtlusklubi
Suhtlusvõimaluste loomine. Optimistliku ja rõõmsa ellusuhtumise arendamine.
Riia 57-6, Tartu
Aili Unt
Tel. (07) 42 80 53

Rõngu Maanaiste Selts
Käsitöö. Kursuste korraldamine.
Aia 4-34, Rõngu
Hille Raja
Tel. (07) 45 93 17

Sclerosis Multiplex'i Ühing
SM-ga inimeste koolituse, tööhõive ja olmeprobleemide lahendamisele kaasaaitamine. Ühingu liikmete kultuurilistel ja ühiskondlikel üritustel osalemise soodustamine.
Lao 2A-16, Tartu
Astrid Kaur
Tel. (07) 47 65 73

Tartu A-A
Jaama 181-28, Tartu
Andres
Tel. (07) 332 609

Tartu Diabeetikute Selts
Diabeetikute huvide esindamine ja kaitsmine. Tingimuste loomine meditsiiniliseks teenindamiseks, väljaõppeks, puhkuseks.
Pikk 60/64, Tartu
Tõnu Mertsina
Tel. (07) 43 63 67

Tartu Juudi Kogukond
Pühapäevakool - keel, kultuur, traditsioonid. Traditsiooniliste ajalooliste tähtpäevade tähistamine.
Anne 77-55, Tartu
Salman Shois
Tel. (07) 47 26 69

Tartu Lastega Leskede Liit
Üksikvanemad. Heategevus. Leskede ja nende laste õiguste eest seismine.
Kaunase pst. 63-28, Tartu
Anu Tüür
Tel. (07) 48 83 30
Fax. (07) 43 40 75

Tartu Lastekaitse Ühing
Sotsiaalabi ja -toetus. Andekate laste toetamine. Laste ja nende perede vaba aja sisustamine.
Anne 67, Tartu
Tiina Juhansoo
Tel. (07) 43 72 37

Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing
Kultuur, sport, heategevus. Kontsertide, konkursside korraldamine.
Ropka 12A-16, Tartu
Oleg Kurnossov
Tel. (07) 47 07 76

Tartu Pereliit
Suurte ja lasterikaste perede probleemid. Kursused, loengud.
Vikerkaare 2, Tartu
Tiiu Sild
Tel. (07) 42 14 38
Fax. (07) 42 14 38
e-mail: sild@ebc.ee

Tartu Sakslaste Selts
Saksa keel, kultuur ja ajalugu. Rahvakombed.
Kastani 1, Tartu
Viktor Sieben
Tel. (07) 42 26 39
Fax. (07) 42 12 72

Tartu Vene Kultuuriselts
Kultuuritöö. Vene kultuuri õpetamine ja õppimine.
Pikk 98-12, Tartu
Valentina Luukas
Tel. (07) 43 32 27

Tartu Üksikvanemate Ühing
Tartu 2, postkast 5
Anne Adams
Tel. (07) 420 046

Wiking-Narva, klubi
Pataljon "Narva" ajaloo koostamine. Pataljoni veteranide koondamine ja tegevus patriotismi vaimus.
Tamme pst. 14A, Tartu 50403
Kalju Jakobsoo
Tel. (07) 42 85 82


Valgamaa

Valgamaa Maanaiste Liit
Kodumajanduse õpetamine. Suhtlemisvõimaluste pakkumine.
Lai 19, Valga 68203
Urve Simsalu
Tel. (076) 42995
Fax. (076) 61209


Viljandimaa

Eesti Sõjameeste Sakala Ühing
Koondab Eestis II maailmasõjas Saksamaa poolel sõdinud mehi. Väljastab tõendeid sõjast osavõtu kohta Saksamaa poolel.
Oru 8, Viljandi 71003
Harald Mäepalu
Tel. (043) 51 494

Langenute Sõjakalmude Otsimise ja Hooldamise Ühing
II maailmas Eestis langenud sõdurite kalmude otsimine, korrastamine, hooldamine. Langenute omaste otsimine, säilmete identifitseerimine, ümbermatmine
Meleski 70304
Ville Dreving

Viljandi A-A
Vaksali 10, Viljandi
Heino
Tel. (02) 447 530

Viljandi Lastekaitseliit
Sotsiaalabi ja -toetus. Laste huvide ja turvalisuse, tervise kaitse.
Riia mnt. 34-43, Viljandi 71010
Anneli Raave
Tel. (043) 57 887

Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus
Arendab eakate inimeste seltsitegevust ja hoolekannet, tagab nende sotsiaalset turvalisust.
Riia 40-5, Viljandi 71009
Tel. (043) 57 239

Viljandi Üürnike Ühendus
Üürnike nõustamine. Üürnike esindamine kohtuistungitel.
Kaalu 7-3, Viljandi 71012
Asta Pangsepp
Tel. (043) 55 259

Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts
Soome keele ja kultuuri arendamine. Hõimukaaslaste ühendamine ja esindamine.
Pikk 4, Viljandi 71003
Valeri Luukka
Tel. (043) 55 942
Fax. (043) 55 942

Viljandimaa Naisliit
Kultuur. Sotsiaalhooldus, heategevus
Paala tee 6, Viljandi 71014
Viiu Arnim
Tel. (043) 51447


Võrumaa

Ingerisoomlaste Võru Selts
Ingerisoomlaste ajaloo ja etnilise kultuuri uurimine, säilitamine ja tutvustamine. Oma keelemurde taastamine, säilitamine ja õpetamine, soome keele õpetamine.
Jüri 4-2, Võru 65605
Silvi Labbi

Sügismeloodia, Antsla eakate klubi
Mitmeid valdkondi hõlmav, taidlus, käsitöö.
Kooli tee 19, Antsla 66403
Gitta Toomjõe
Tel. (078) 55269

Võrumaa Arenduskeskus, koolitus ja konsultatsiooniühing
Täiskasvanute koolitus. Ettevõtjate nõustamine ja abistamine.
Jüri 12, Võru 65605
Elmo Saar
Tel. (078) 21683
Fax. (078) 21015

Võrumaa Naiste Ühendus
Liikmete sotsiaalne kaitse ja tagatiste loomine. Liikmete silmaringi avardamine.
Seminari 1A, Võru 65608
Taimi Saag
Tel. (078) 22728

NB! Eelnevad andmed võivad olla vananenud ja ebatäpsed!
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .