STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


3. PINGE LEEVENDAMISE VÕTTED

3.7 Tähendussõnade mõju muutumine

Paljud sõnad, millega me mõtleme ja teiste inimestega suhtleme, kannavad endas tugevat emotsionaalset värvingut. Sellised mõisted nagu päike, kevad, pühapäev, vabadus või tervis äratavad pea kõigis inimestes positiivseid tundeid, samal ajal kui haigus, jäine tuul, eksam, nõudepesu, maksuteade või ooteruum tekitavad nii mõneski negatiivseid assotsiatsioone.

Ise seda märkamata viime end tihtilugu kehva tuju ning pessimistlike ootuste meelevalda sellega, et "lubame" ühel või teisel pingesõnal endal negatiivseid meeleseisundeid tekitada. Kirjeldatud olukord kujuneb ka siis, kui ebameeldiv eesseisev sündmus või minevikus tehtud viga pähetikkuva pingesõna kaudu alatasa endale sunnib mõtlema.

Liikluseksam, noomitus, projekti tähtaeg, auto tehniline ülevaatus, korterikoristus ja teised säärased mõisted kipuvad tihti masinlikult tekitama ebameeldivaid kujutlusi. Tülikaid pingesõnu ei anna alati tahtejõu varal eemale peletada: püüdes millelegi mitte mõelda, kipub see veel enam teadvusse. (tee läbi lihtne katse: püüa 5 minuti jooksul mitte mõelda kirjule papagoile!)

Negatiivse tundelaenguga sõnade kahjulikku toimet võiks aga üsna lihtsal viisil kahandada. Selleks tuleb ärritav, hirmutav või pahandav mõiste vabastada temaga seotud negatiivseist assotsiatsioonidest, luues vastanduvaid positiivseid kujutlusi. Selgitame öeldut paari näite varal.

Härra U tundis hirmu kõrgete kohtade ja lennusõidu ees. Selleks, et kartust vähendada, kirjutas ta stressogeense mõtte viisil, mis neutraliseeris selle "kohutava" sisu.

 

Analoogilisel viisil võib koomiliste, kalligraafiliste ja kaunistavate võtetega muuta mis tahes sõna kirjapilti, tehes ta sellega "positiivsemaks".

Tugevat emotsionaalset pinget tingiv olukord või probleem laseb end enamasti kirjeldada ühe või mitme negatiivse mõiste kaudu. Nende võtmesõnade stressogeenne sisu leevendamiseks sobib rakendada järgmisi võtteid:

 • kirjuta sõna stiliseeritud kirjas
 • joonista sõna värviliste tähtedega (värvide tähendust vt. peatükk 4.2)
 • tee tähtedest naljakaid kriipsujukusid
 • "nõrgenda" teatud mõistet, kirjutades seda tähistavat sõna väikeste tähtedega
 • võimenda oma isiku ja rolliga seotud sõnade tähendust nende suurelt ja rasvaselt kirjutamisega
 • liida sõna kirjapildi muutmisele ka sobiv kõlaline või visuaalne kujutluspilt. Paar näidet. Kujutle, kuidas ärritavalt võimukas ülemus muutub pisikeseks ja hakkab rotihäälega piiksuma. Enne laevasõitu loo aga endale kujutluspilt populaarse meremeestelaulu saatel mõnusalt hällivaist lainetest.
 • Kirjeldatud viisil võid vabaneda mõnestki pingesõnast ning taastada elu raskeil hetkil optimismi lisava mängulisuse.


  Järgmine peatükk - Pinge leevendamise võtted - Veeprotseduurid

   Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


  Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .