STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Lisa 1.

TURVALISUSE SUURENDAMINE

Kuritegevuse vastu võitlemisel ja kodupiirkonna turvalisuse tagamisel jäävad politsei jõupingutused, mida ei toeta elanike aktiivsus, ebapiisavaiks. Selleks, et tõsta kodukandi (või suvilapiirkonna) turvalisust, tuleks käivitada uus kodanike aktiivsuse programm, mida võiks nimetada naabruskonna ärksuseks. Sellised programmid (Neighbourhood watch) on leidnud edukalt kasutamist Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.

Kodanike omaalgatuse põhieesmärk on kuritegevuse tõkestamine ja kallaletungide ning varguste ohust tuleneva stressi vähendamine. Niisuguses programmis osaledes õpivad inimesed olema valvsamad, mõistavad paremini turvalisusprobleeme ja õpivad oma naabreid tundma. Säärane omaalgatus toob kodupiirkonna ellu stabiilsust, tagab inimeste kaasamine ühiskondlikesse ettevõtmistesse ja loob hooliva ühtekuuluvuse õhkkonna.

Juhul kui kodukandis on juba olemas mingi kodanikeühendus või muu sobiv organisatsioon, võib naabruskonna ärksuse programmi käivitada selle raames. Tarvis oleks vaid head tahet, organiseerimisvõimelisi inimesi ja otsustavust ohu kõrvaldamiseks. Seda programmi saab käivitada ka olemasoleva organisatsioonita. Vaja oleks algatavat organisaatorit, vaba ruumi koosolekute korraldamiseks ja elanike valmisolekut tegutsemiseks.

Naabruskonna ärksuse programm

Ühenduse koosolekutel osalejad saavad koolitust, treenivad end ja loovad turvalisuseks vajalikke tingimusi. Programmi raames luuakse omakaitseühendus. Samas tuleks rõhutada omakohtu vältimise nõuet. Koolitus toimub infolehtede, loengute ja rühmatöö abil. Rollimängudes võetakse üle kallekippuja ohvri osa. Uuritakse reaalses ohuolukorras toimimise võimalusi ja õpitakse kallaletungide ja röövimiste vältimise teid. Rollimängud ja vestlused on kasulikud ka alarmseadete ja teiste kuritegevust ennetavate vahendite tutvustamiseks. Seda kuidas alarmvahendit kasutada, ei peaks teadma mitte üksnes korteri või maja valdaja, vaid ka naabrid.

Kodanikeühendus ei suuda siiski kuritegevuse tõkestamisele oluliselt kaasa aidata, kui ta ei arenda koostööd politseiga. Seetõttu on tähtis kutsuda politseiteenistujaid programmi raames esinema ja kavandada korrakaitsega ühisüritusi. Otstarbekas on ka erinevate piirkondade Naabruskonna ärksuse programmide tutvustamine ja mõningane kooskõlastamine.

Nõuandeid naabruskonna ärksuse programmi liikmetele

 1. Pikema äraoleku korral teata sellest oma naabrile ja palju tal jälgida sinu ruume. Kui naaber märkab su eluruumide ümber kahtlast liikumist, siis peaks ta sellest teatama kiiresti politseisse.
 2. Päeval ja öösel ettetõmmatud kardinad või ruloo osutavad sinu äraolekule. Püüa selle asjaoluga arvestada.
 3. Jäta tuli põlema ka siis, kui kodust lahkud. See viitab sinu kohaleolekule.
 4. Püüa jätta naabritele võimalus kontakteeruda sinuga ka sinu äraolekul.
 5. Lukusta lahkudes oma kodus vaheuksed.
 6. Alumisel korrusel kasuta selliseid vaheuksi, mida ei ole kerge lahti lükata.
 7. Hoolitse selle eest, et sinu väärtasjad poleks läbi akna nähtavad.
 8. Jälgi võõraid lapsi, kes soovivad sinu lapsega või koeraga mängida. Nad võivad uksed lahti jätta või midagi varastada.
 9. Ära räägi laialt oma eelseisvast reisist. See info võib ulatuda varasteni.
 10. Võimaluse korral katkesta äraoleku ajaks ajakirjanduse tellimus. Pungil täis kirjakast viitab võimalikule vargale sinu äraolekust.
 11. Ära jäta oma uksevõtit kergesti ülesleitavasse kohta.
 12. Ära lülita äraolekuajal oma telefoni välja. See peibutab kurjade kavatsustega inimesi ligi.


Soovitusi turvatunde suurendamiseks

Kuigi kurjategija käitumine on sageli ettearvamatu, on siiski piisava ettevaatuse korral võimalik eluohtlikke olukordi vältida ja kurjategija ohvriks sattumise võimalus miinimumini viia. Ohtliku olukorra vältimiseks tasub järgida teatud soovitusi.

 1. Kanna oma raha, krediitkaarti ja passi pintsaku või kostüümi (sise)taskus, MITTE aga käekotis või mapis.
 2. Ära ava korteri välisust, kui sa ei tea, kes selle taga on.
 3. Kanna hinnalisi esemeid nagu videokaamera jm., kaasas tavalises silmatorkamatus (kile)kotis.
 4. Tee oma passist ja krediitkaardis koopia, nii et vajalikud andmed oleksid käepärast, kui need asjad on varastatud või kadunud.
 5. Ära hoia oma rahakotti kunagi lahtiselt ega jäta seda tagataskusse, autosse või mujale nähtavasse kohta.
 6. Väldi hilja õhtul või öösel koju minnes inimtühje paiku. Võimaluse korral võta takso. Kui pead öösel siiski liikuma, vali sõidutee serv ja jälgi ümbrust. Kui keegi hakkab järgnema, kiirenda sujuvalt sammu ja esimese majanurga taga anna jalgadele valu. Viimases hädas karju appi.
 7. Ära jäta oma korteri- või majaust lukustamata, kui lähed kasvõi lühikeseks ajaks majast välja.
 8. Hotellitoas olles ära ava ust võõrastele. Kui sissetungija tutvustab end hotellitöötajana, kontrolle eelnevalt, kas ta seda ikkagi on.
 9. Ära kunagi uhkusta oma raha, ehete või väärtasjadega.
 10. Autost väljudes vaata järele, kas süütevõtmed pole jäänud sõidukisse. Hoia autovõtmed lahus korterivõtmetest.
 11. Ära jäta oma kohvrit, videokaamerat, mobiiltelefoni vms. Väärtasja nähtavale kohale autos.
 12. Ära mine kunagi võhivõõraga kaasa, olgu tema kutse kui tahes peibutav.
 13. Hoia lennu-, rongi-, bussi- või laevapiletid ja oma raha koos rahataskus.
 14. Ära lase võõrastel end purju joota, sest purjusolek soodustab paljaksvarastamist.
 15. Ära kanna relva kaasas muidu, kui see on tungivalt vajalik. Statistika näitab, et see asjaolu võib küllalt tõenäoselt pöörduda sinu enda vastu või tekitada õnnetusjuhtumi.
 16. Õpeta lapsi, et nad ei võtaks võõralt onult maiustusi vastu ega läheks temaga ühes. Kui laps kohtub ?kommionuga?, uuri talt järele, kuidas too mees välja nägi, ja teata sellest politseisse.
 17. Kui mõni tundmatu pakub sulle tänaval, bussi- või trammipeatuses pealetükkivalt oma seltsi, ole valvas. Kui ta esitab küsimusi elukoha või sõidusihi kohta, siis ära anna oma andmeid. Uudishimutsejal võivad olla kurjad kavatsused.
 18. Kui sind rünnatakse ja sa ei saa midagi enesekaitseks ette võtta, siis tee seda, mida kallaletungija nõuab, kuid püüa ka ta välimus meelde jätta.
 19. Kui kahtlustad, et sind jälitatakse, mine üle tee ja kõnni vastassuunas.
 20. Teata alati kuriteost politseile, ka siis, kui materiaalne kaotus pole suur.
 21. Pangaautomaatide jms. Rahaga seotud järjekordades hoia eelseisjaga parajat distantsi (vähemalt 1,5-2 m).


Näpunäiteid eakatele inimeste turvalisuse tõstmiseks

Kodus

 1. Vaata külastajaid läbi ukse vaateava.
 2. Ära lase sisse võõraid, kes nimetavad end ametiisikuteks, ilma tõendit ette näitamata.
 3. Hoia vile voodi juures või muus mugavas kohas.
 4. Paigalda uksele usaldusväärne lukk.
 5. Kui oled naisterahvas, siis ära jäta oma uksele või postkastile oma eesnime, sest kurjade kavatsustega inimesed püüavad valida rohkem naiste kortereid.
 6. Tutvusta naabritele oma vile häält või appikutsesignaali. On otstarbekas kasutada vilet ka siis, kui jääd äkki haigeks ja vajad abi, kukud raskelt või juhtub muu õnnetus.
 7. Kui sul on telefon, siis püüa korraldada nii, et kord päevas helistaks sulle sõber ja kontrolliks, kas sinuga on kõik korras. Leppige kokku, et kui sa ei vasta, siis tulgu ta sinu juurest läbi. Juhul kui on võimalik, võiksid ise olla üks sellise vabatahtliku teenistuse osaline.


Tänaval

 1. Kui pead panka või rahaautomaadi juurde minema, siis võta sõber kaasa.
 2. Kui keegi sind tänaval jälitab, pöördu ümber ja küsi ?Kas me oleme tuttavad?? või pöördu ümber ja jaluta vastassuunas.
 3. Jäta käekott koju. Püüa kaasas kanda üldreeglina väiksemaid rahasummasid.
 4. Kui keegi haarab su rahakotti või rahataskut, siis ära hakka vastu, jookse minema või viska see endast kaugemale ja jookse vastassuunas. Ära riski kurjategija löökide alla sattumisega.
 5. Käi poes või muudes asutustes koos oma sõbraga. See on mõnusam ja turvalisem.
 6. Välja minnes võta kaasa vile, et ohtu sattudes saaksid vilega endale tähelepanu tõmmata.
 7. Kasuta tänavate valgustatud poolt ja hoia puudest, põõsastest ja parkidest eemale.
 8. Jaluta sihipäraselt. Suru maha oma hirmud ja püüa jätta enesekindla inimese muljet. Möödujatele vaata julgelt silma.

Lisa 2 - Psühholoogiline esmaabi kriisiolukorras


 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .