STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


4. LOOVTEGEVUSED STRESSI ALANDAJANA

Kunstidest on jõudu ammutatud muinasajast alates. Nii lisasid muusika, tants ja maalingud rituaalidele värvi ning samas aitasid suurendada toimuva terapeutilist ja sugestiivset mõju. Vanakreeka arstiteaduses kasutati keha ja vaimu edendamiseks kunstielamustest sündivat katarsist - psüühilise energia vallandumist, mis toimides selgitavalt ja vabastavalt, aitas taastada inimese elujõu, seesmise tasakaalu ja harmoonia, mis ongi tervise eelduseks.

Kunsti saab kasutada elupingetega toimetulekuks mitmel eri viisil.

 • Päevased pahandused taanduvad, kui siseneme maaligaleriisse, vaatame haaravat filmi või teatrietendust.
 • Meeleolu muutub, kui teeme ise midagi loovat: joonistame, mängime pilli, laulame, tantsime, kirjutame luuletuse, koome kindasse mustri või uuristame harjavarrele sümboli.
 • Enamik inimesi on rohkem kuulajad-vaatajad kui isetegijad. Nii üks kui teine pakuvad võimalust hingeelu korrastada ja energiat koguda. Loovtegevus on lõbus mäng, mis lubab hetkeks argipäeva unustada. Ehkki kunsti peetakse üldiselt andekate pärusmaaks, on loovus läte, mis peitub igas inimeses. Igaühel meist on annet pliiatsiga sirgeldamiseks ja kuulates või liikudes muusikarütmide nautimiseks. Ei ole inimest ilma loova kujutlusvõimeta, küll aga on palju neid, kelle kujutlusvõime on piiratud enesekontrolli rangete reeglitega.

  Loovuse uurija ja humanistliku psühholoogia klassik A. Maslow on väitnud, et loovus=tervis. Looming aitab meil eluprobleemidega hõlpsamini hakkama saada ja terve olla. Mineviku materjali ning tajumaailma kombineerides loob inimene enesele tähenduste välja, mis aitab kogetut läbi töötada ja toimunus selgusele jõuda, uuega kohaneda ning ammu kogetud uudses valguses näha.

  Inimene loob kõike oma sisemaailmast lähtudes ja seda väljendades, niisiis ka selle hirmudest ning ihadest ajendatuna. Joonistamine ja maalimine, tants ja musitseerimine, jutlustamine ja luuletamine, näitlemine ja meisterdamine, aia kujundamine ja maja ehitamine lubab taastada hingelist tasakaalu, vabaneda sisepingeist ja ängistusest. Seega võib looming olla eneseabivahendiks ja stressiga toimetuleku allikaks.

  Kas sinu elus on piisavalt ruumi mänglevaks loominguks, mille käigus saad aja maha võtta ja iseenesega olla, et mõnele elulisele asjale teistsuguse vaatenurga leida või midagi uut läbi mängu katsetada? Tutvu järgnevate mängude ja harjutustega, ehk leiad nende hulgast midagi, mis sulle pingete maandamiseks ja tuju parandamiseks sobib.

  Järgmine peatükk - Loovtegevused stressi alandajana - Helid aitavad

   Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


  Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .