STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


4. LOOVTEGEVUSED STRESSI ALANDAJANA

4.5 Kirjutamine, luuletamine, sõnamäng

Kirjuta paberile sinu meeleolu iseloomustavaid juhuslikke sõnu. Vali neist olulisemad. Tee nendega laused. Püüa laused ühendada jutuks. Mis tundeid see jutuke sinus tekitab?

Tee erinevaid häälitsusi ja vali häälikud või nende kombinatsioonid (need, mida sulle meeldib just täna valjusti välja öelda). Kirjuta paberile nii palju, kui meelde tuleb, neid häälikuid sisaldavaid sõnu. Tee nendest lauseid või värsse ja loe need enesele sobiva intonatsiooniga ilmekalt ette. Millistest tunnetest kõneleb sulle su looming, milliseid aitab esile tuua ja väljendada?

Mõtle mõnele sinu jaoks olulisele väärtusele (näiteks: sõprus, üksindus, ausus, töö, armastus ja julgus). Kirjuta seda iseloomustav sõna keset paberilehte ning korda seda endale mõttes. Millised teised sõnad sulle sealjuures meenuvad? Kirjuta need meenumise järjekorras samale lehele, eelnevalt kaalutledes, kui kaugel ning millises suunas need peasõnast võiksid asuda. Milliste juba kirjutatud sõnade kõrvale need sobivad ja milliste kõrvale ei sobi? Nii kujundad enesele kaardi sulle oluliste väärtustega seonduvaist mõisteist, mis kindlasti annab ainet mõtisklemiseks ning võib selgitada nii mõnegi argielu probleemi.

Sõnasta eesmärk, milleni tahad jõuda, ja kirjuta ideaalne stsenaarium selle saavutamiseks. Kasuta enesest kirjutades "tema" -vormi ning oma eesnime. Kujutle eesmärgi saavutamist.

Mõtle inimesele, suhetes kellega sa tahaksid midagi muuta. Kirjuta talle kiri. Kujutle end selle inimese rolli ja loe nüüd tema rollis see kiri läbi. Märgi ära olulised lõigud ja viimaste võtmesõnad. Vasta enesele, nii nagu tema seda võiks teha. Kehastu uuesti endaks ja loe saadud vastus läbi. Eralda sellegi kirja olulisemad lõigud ja sõnad. Mõtle järele, mida see harjutus sulle õpetas.


Järgmine peatükk - Loovtegevused stressi alandajana - Tasakaalustava kirjanduse lugemine

 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .