STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


2. KUIDAS VÄLTIDA LIIGSET STRESSI

2.1 Lähedaste inimeste toetus

Vahest oled kuulnud ütlust: üks õun päevas hoiab haigused eemal. Ameerika Arstide Liit on selle rahvatarkuse sõnastanud ümber järgmiselt: "Sõber su kõrval hoiab arstist eemal."

Tõnis oli elurõõmus kuuekümne kahe aastane mees. Tema raudset tervist olid nooredki kadestanud. Aasta tagasi suri ta abikaasa. Sellest ajast jäi Tõnis napisõnaliseks, hoidis omaette ja ei tundnud ümbritseva maailma vastu enam huvi. Lühikese aja jooksul tekkisid tal mitmed tervisehäired ning aasta hiljem ta suri.

Kas me saame seostada Tõnise tervise järsku halvenemist ta abikaasa surmaga? Mitmed teadusuuringud maailmas näitavad, et lähedase kaotus mõjub tervist kahjustavalt. Eriti tundlikud on elukaaslase surma suhtes mehed.

Ootamatult üksi jäänud inimene satub pikemaks ajaks ja sügavamasse depressiooni kui see, keda ümbritseb toetavate sõprade ring. Oleme harjunud mõttega, et ümbruskond - nii keskkond, kus elame, kui inimesed, kellega suhtleme - avaldab mõju meie tervisele. Sotsiaalne toetus on ka hea tervise üks kindlamaid tagatisil

Sotsiaalse toetusringina mõistetakse inimesi, kellega on hea üksteisemõistmine ja kokkukuuluvustunne, millega kaasneb vastastikune usaldus ja lugupidamine. Need on inimesed, kellele võid loota ning kes hindavad sind, hoolivad sinust ja armastavad sind. Mõned uurijad peavad toetusringis määravaks sõprade arvu, kellega suheldakse, teised ühtekuuluvuse tunnetamist teist inimestega, kolmandad rahulolu oma sotsiaalsete suhetega. Taoline toetus võib tulla elukaaslaselt, lastelt, sõpradelt, headelt naabritelt, klubi- või töökaaslastelt.

Toetuse väljendamiseks on erinevaid võimalusi.

Emotsionaalne toetus põhineb empaatial ehk teise inimese tundemaailma sisseelamisel, mida iseloomustavad armastus, usaldus ja hoolivus. Emotsionaalsel toetusel, selle olemasolul või puudumisel on inimese tervisele määravaim osa.

Materiaalse toetuse all mõeldakse otsest käegakatsutavat ainelist abi ja teenuseid. Teavet pakkuv toetus tähendab kasu toovate nõuannete, soovituste ja informatsiooni jagamist. Hinnanguline toetus põhinev isiksuse tunnustamisel, tema kaasaelaval kuulamisel, mis on igaühele vajalik enesehinnangu kujundamisel.

Paljudele inimestele on olulisem kas või üks sügavalt usalduslik lähisuhe kui mitu pinnapealset. Mitmed uurijad on leidnud, et mida laiem on lähedaste sõprade ja pereliikmete ring, seda pikem on inimese eluiga. Lähisuhete puudumine võib esile kutsuda nii kehalisi häireid kui kurvameelsust ja ärrituvust, aga ka käitumise muutusi (näiteks alkoholi kuritarvitamist, sagedast suitsetamist, vähest liikumist), mis omakorda võivad põhjustada tervise halvenemist.

On täheldatud, et inimestel, kellel on head ja stabiilsed lähisuhted, on tõhusam immuunsüsteem. End üksi ja isoleerituna tundvate inimeste immuunsüsteemi tegevus on pärsitud. Uuringud on tuvastanud ka sõltuvussuhte sotsiaalse toetuse ja organismi stressihormoonide taseme vahel. Arvatakse, et vähene sotsiaalne toetus viib stressihormoonide tõusule organismis, mis omakorda põhjustab immuunsüsteemi funktsiooni langust ja tekitab vastuvõtliku pinna haigustele.

Lähedaste inimeste toetus võib olla nii otsene kui ka kaudne. Kui sa oled ümbritsetud hoolivatest pereliikmetest ja sõpradest, on sul nende toetusel kergem muuta tavapärast käitumist tervise huvides, näiteks süüa vähem, kui oled ülekaaluline, tegelda tervisespordiga või loobuda suitsetamisest. Sotsiaalne toetus annab stressi korral ka puhvriefekti. Head sõbrad ja tuttavad kaitsevad inimest tugeva stressi korral negatiivsete mõjude eest. Solvumise või suurema rahasumma kaotamise puhul võib inimene arvestada oma lähedaste moraalse või materiaalse toetusega. Teiseks võivad lähisuhted aidata stressist jagu saada toimetulekuoskuste ja -võimete parandamise kaudu. Näiteks kriisisituatsioonis on igaühel kergem, kui leidub keegi, kellelt küsida abi.

Piret, kes oli olnud abielus 14 aastat, peab oma peret mõnusaks ja oma abielu õnnelikuks. Ühel päeval sai ta ootamatult teada, et abikaasal oli juba pikka aega olnud abieluväline suhe. Kui ta sellest mehega kõneles, avaldas viimane soovi abielu jätkata, kinnitades, et loobub armukesest. Kooselu jätkuski, ent naine tundis, et usaldus abikaasa vastu oli tugevasti kannatada saanud. Peagi andis see tunda ka tervisehäires: Pireti vana viga - liigesepõletik hakkas end üha enam tundma anda. Piret ärritub kergesti, ei suuda tööl korralikult keskenduda ja kannatab jätkuvalt unehäirete all. Mees ei saa aru, mis Piretit vaevab, sest tema arvates on nende perekonnaelus nüüd kõik jälle korras.

Sotsiaalne toetus põhineb usaldusel - kui see on kadunud, lakkab ka emotsionaalse toetuse taju ja tekib ohutunnetus. Elamine koos lähedase inimesega, keda ei usalda, tähendab elu ilma piisava emotsionaalse toetuseta. Piretil tekkinud kehalised vaevused, hingemure ja käitumuslikud muutused olid kõik tingitud usaldussuhte mõranemisest.

Väga oluline tervise ja psühholoogilise heaolu tegur on endast lugupidamine. Positiivne ja stabiilne enesehinnang on aga seotud lähisuhete kvaliteediga. Toetav, kinnitav ja hindav tagasiside lähedastelt inimestelt kinnitab usku enese väärtusesse ja loob aluse sotsiaalsele identiteedile. Pireti eneseaustus abielunaisena lõi toodud juhtumis kõikuma. Sellises olukorras oleks oluline tunda lähedaste inimeste toetust, mis soodustaks uue kuuluvustunde formeerumist. Naise käitumises on sagedane psühholoogilise sideme ja kuuluvustunde tugevnemine oma vanematega, mehed pöörduvad sagedamini oma sõprade ringi.

Toetava vestluse põhieesmärk on siira ja vahetu huvi tundmine selle vastu, mida teine mõtleb, mida ta tunneb ja mis ta hingele haiget teeb. Kuulata ta ära, püüda teda mõista ja tunnustada sellisena, nagu ta on - see ongi parim inimlik toetus. Nii nagu laps vajab hellust ja hooldust selleks, et elada, nii vajab ka täiskasvanu emotsionaalset toetust ja tunnete jagamise võimalust selleks, et olla vaimselt tasakaalus.

Arturi tööpinge on väga suur. Liiga palju on teha, tööülesanded on vastukäivad, vastutus ähmane, tähtajad ebareaalsed. Ent töökohal valitseb hea ja meeldiv mikrokliima ning ka ülemus on kena inimene. Kolleegid on humoorikad ning just see on mõnegi pingehetke aidanud kergemini üle elada.

Toomase tööpinge on samuti suur. Sageli peab ta õhtuti tööd koju kaasa võtma ja nädalavahetusedki tööle pühendama. Toomas on omal alal kompetentne ja võimekas, kuid paraku pole ülemus tema pingutusi vääriliselt tähele pannud. Kibestunud Toomas tunneb tööl üha suuremat pettumust ja hakkab märkamatult päevaseid pingeid õhtuti alkoholi abil maandama.

See, et inimesed sageli ei oska olukorra nõuete kohaselt käituda, ei tulene niivõrd nende oskamatusest, kui sellest, et nad ei hinda oma võimeid ja keskkonna tingimusi realistlikult. Raskustega toimetulek oleneb paljugi sellest, kui palju sind aidatakse, ära kuulatakse, julgustatakse. Vahel piisab sellestki, et lähedased inimesed raskeil hetkil su tuju üleval hoiavad. Küllap oled korduvalt elu jooksul tunnetanud vajadust oma muret kurta ja toetust otsida. Ent ära unusta, et ka teised ootavad sinult sedasama.


Järgmine peatükk - Kuidas vältida liigset stressi - Selge olukorrataju taastamine

 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .