STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


2. KUIDAS VÄLTIDA LIIGSET STRESSI

2.10 Vaimsus

Kogemus, mis muudab tajutavaks inimese seotuse maailmakõiksusega, looduse või kõrgema vaimuga, on suureks toeks oma "mina" puudutavate probleemide lahendamisel. Vaimsuse allikad võivad olla väga erinevad. Kord on selleks mere või mägede hingeminev ilu või kunstielamus, teinekord inspiratsioonihetk jalutuskäigult metsa või päikeseloojangu vaatamine, vahel rõõm lapse siirast naeratusest või tänutunne sõbra soojast sõnast, rahu palvusest või elava puu vastu toetumisest.

Suhe kõiksusega teeb inimese eetilisemaks, loob elule tähenduse, annab lootust ja tuge, õpetab isetut armastust ning taastab meelerahu. Ükskõik, kuidas sa ka ei käituks, milliseid valikuid ei teeks, milliseid eksimusi ei peaks läbi elama, ikka jääd sa looduse osaks - niisamuti nagu linnud, loomad, puud, taevas. Ja oled inimeseks sündinuna kindlasti iseendana olemist väärt niisamuti nagu kogu muugi loodus. Eluvormide mitmekesisuse nägemine ning kõige ilma loodu õiguses tunnistamine oma kohale päikese all aitab võtta elu rahulikumalt, olla mõiste ning andestav.

Traditsioonilistes religioonides loodetakse palve abil elutarkuseni jõuda. Õppinud küsima nõu Jumalalt või looduselt, palvetama või mediteerima, leiad üllatunult, et siiras küsimus saab varem või hiljem ka vastuse, mõnikord küll teises seoses ning teisel moel, kui oled oodanud. Vaimsust ei saa teadlikult arendada, küll aga saab luua tingimused selle järkjärguliseks tekkeks iseendas. Nendeks tingimusteks võivad olla:

 • mõtlema ergutava kirjanduse lugemine, kunstiteoste vaatamine, muusika kuulamine;
 • vaikuse ja endasse süüvimise nautimine;
 • looduses viibimine;
 • kirikus käimine;
 • elu üle mõtisklemine ja elutarkade inimeste seltsis viibimine;
 • tühisuse, kurjuse ja labasuse vältimine;
 • oma aadete kaitsmine nii sõnas kui teos.
 • Vaimsuse lätted

  Head suhted lähedastega. Avatus ja siirus suhetes lähedastega tagab võimaluse iseendaks jääda ja toetust leida, mis ka ei juhtuks. Sõbralikkus ja abivalmidus teiste suhtes annab kindluse raskeil hetkil seda ka endale loota. Seepärast tee suhete hoidmiseks iga päev midagi enese jaoks nähtavat ja arvestatavat: pühendu teise inimese ärakuulamisele, kui ta sinu poole pöördub, palveta kellegi eest, kui oled kristlane, naerata vastutulijale, ole leebe ja mõistev, ütle tuttavale midagi head, aita raskustes olevat inimest.

  Tundeelamused. Nädalalõpu veetmine looduses, lageda taeva all magamine, tuule ja vihmaga kõndimine, küdeva ahju paistel istumine, kodulinna kirikukellade helina kuulamine, esimese lume imetlemine, esimeste õite nautimine.. seda loetelu võib igaüks oma kogemustega täiendada. Tundeelamused kosutavad ja kummastavad, annavad elule tausta ja aitavad mõista seost kõiksusega.

  Väärikustunne. Soovituste ja nõuannete heatahtlik ärakuulamine, nõu küsimine ning teadmisele jõudmine, kuidas isiklik arvamus kuuldust erineb, vastuolulise küsimuse lahendamine mitmele osapoolele vastuvõetaval viisil, kellegi kiitmine hea töö või huvitava mõtte eest, kellelegi sõbrateene osutamine (ilma et ta sellest teadagi pruugiks saada), lähedastele tähtsal üritusel osalemine - need on teod, mille kaudu jõuad äratundmisele maailma mitmekesisusest, harjutad sallivust teiste maailmade vastu iseenese kõrval ning omandad oskuse siiski endaks jääda.

  Eneseteostus. Huvitumine maailmas toimuvast, oma teadmiste süvendamine, tegevusse süüvimine, põhjuste ja seoste uurimine, oma tõe otsimine, sügava kogemuse ja kõrgeima naudingu poole püüdlemine, sisemise kasvu ja täiustumise poole pürgimine - need on sihid, mida järgides saavutad oma "mina" piiride avardumise ning inimliku arengu.

  Vaimsete väärtuste hoidmine. Aatelisus, eetiliste põhimõtete järgimine, ilutunnetus, inimlikkus ja andestamine, üldise heaolu silmaspidamine, ennast, teisi ja keskkonda säästev eluhoiak - need on väärtused, mida järgides võid saavutada vaimse kirgastumise.


  Järgmine peatükk - Pinge leevendamise võtted - Kiirlõõgastumise võtted

   Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


  Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .