STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


2. KUIDAS VÄLTIDA LIIGSET STRESSI

2.3 Enesepingestamisest jagusaamine

Tipptunni liiklusummikus siunab üks inimene olusid ja iseennast: "Ma ei suuda seda välja kannatada! Aeg kulub ja mul veel kümme asja teha!" Teine lausub leplikult ja rahumeelselt: "Mis parata, tuleb oodata. Ongi paras aeg pisut lõõgastuda ja mõtteid koondada."

Tegemist on küll sama olukorra, kuid sellesse kahe täiesti erineva suhtumisega. Esimene isik viib enese ise närvipingesse, teine kasutab ooteaega pinge mahavõtmiseks.

Enamasti toimib enesesisendus nii automaatselt ja märkamatult, et avastad selle alles siis, kui olukorrale juba teatud viisil reageerinud oled. Esimesena kirjeldatud isiku sisekõne pole muud kui rida halbu vaimseid harjumusi. Kui oled samal viisil reageerima õppinud, siis on see kahjulik õppetund olnud.

Võib ka olla, et su stressitaluvuse piir sai sel hetkel ületatud. Ärritus ja viha peegeldavad üleväsimust ning olulise tarbe (vajadus kiiresti koju jõuda) rahuldamise tõkestatust või "piksevarda" otsingut juba varem kuhjunud pingete maandamiseks. Viimasel juhul võib süüdlaseks sattuda juhuslik asjaolu - näiteks sinu auto ees liikuv sõiduk, kehv ilm või ärritavalt ükskõikne kaassõitja.

Inimesed pingestavad end mitmeti. Järgnev oli vaid väike valik võimalikest enesepingestamise viisidest. Mõtiskle neid lugedes, milliseid jooni sa endas või oma lähedastes ja tuttavates ära tunned.

Muretseja "toodab" endas sisemist ärevust. Kardab, et juhtub kõige halvem, hindab üle võimalike äparduste tagajärgi ja mõju, maalib enesele värvika pildi tõenäolisest läbikukkumisest. Talle on iseloomulikud väljendid: "mis siis kui…, aga kui…" Tema dialoog iseendaga võiks välja näha umbes nii: "Mis küll saab, kui ….asi untsu läheb, …nad mind ära ei kuula, …kui ma mõne apsu teen, …kui keegi mu välja naerab…" jne.

Kriitik sisendab enesele madalat enesehinnangut. Ta mõistab ise oma käitumise üle kohut ja annab endale hävitavaid hinnanguid, tunnetab valuliselt oma puudusi, piiratust, nõrkust ja ebaedu. Märkab neid kõikjal ning tähtsustab üle nende mõju asjade käigule. Ei näe ega oska rakendada oma tugevaid külgi. Mõistab enese üle kohut iga väiksemagi eksimuse puhul ning röövib sellega ise oma enesekindluse. End teistega võrreldes tähtsustab seda, kui palju paremad on teised, mitte aga seda, millega ta ise hästi hakkama saab. Kõneleb endaga umbes nõnda: "Küll ma olen loll! Kas ma ei õpi seda kunagi õigesti tegema?" "Ennäe kui edukas (julge, kuulus, rikas) küll tema on!"

Äpu "aretab" masendust. Sisendab endasse saamatustunnet ja lootusetust, kahtleb oma väärtuses. Kasutab väljendeid: "Ma ei saa…, ma pole iialgi võimeline…, niikuinii ma ei suuda.." Iseloomulik sisekõne: "Ma ei saa sellega niikuinii hakkama, parem juba mitte proovidagi." "Olen nii kurnatud ja väsinud, et ei suuda.", "Veel kümne aasta eest (või mitte varem kui kümne aasta pärast) oleks see võimalik, aga praegu on lootusetult hilja (või liiga vara)."

Hiireke süvendab endas alaväärsustunnet. Sisendab endale elamishirmu, otsustusvõimetust ja abitust. Tundub, nagu tahaks ta igal sammul vabandust paluda selle eest, et ta on siia ilma sündinud. Teda kammitseb hirm jalus olla või ebameeldivusi põhjustada, seepärast püüab ta kõigile korraga meele järgi olla. Kahtleb endas: ootab, mida ütlevad pereliikmed, kardab oma arvamust avaldada. Lemmikväljend: "Oh mis nüüd mina, mis te nüüd…" Tüüpiline sisekõne: "Mida nad küll minust mõelda võivad… Mis ma küll ütlema ja tegema peaksin.. Kuidas olla nii, et nad minuga rahule jääksid.."

Märter olemine tekitab kannatust ja soodumust haigestuda. Ta ilmutab suurt visadust, et hädaldamise ja kurtmise abil ümbritsevate tähelepanu võita ja oma tahtmist saavutada. Eesmärk on teiste kaudu ise oma tähtsustunnet tõsta. Selle nimel hoiab ta kaaslasi pidevalt kursis oma hädade ja probleemidega. Tema kaheks lemmikväljendiks on: "Kui raske mul on.. Ma ei suuda enam, ei jaksa.." Tüüpiline sisekõne: "Olen üksik ja õnnetu, nad peavad seda märkama ja mulle appi tulema… Väärin palju enam tähelepanu ja hoolitsust, sest ma olen ju tema heaks nii palju teinud.."

Ülipüüdlik (perfektsionist) "toodab" kroonilist stressi ja läbipõlemist. Ta sarnaneb kriitikuga, kuid viimasest erinevalt ei halvusta ega suru ta midagi maha, vaid sunnib end tegutsema ühe kiiremini ja paremini. Püüab hoida kõike oma kontrolli all, olla kompetentne ning kõigile meeldida. Ei andest vigu ning seab oma väärtuse sõltuvusse välistest ajaoludest (tunnustus, kuulsus, materiaalne kindlustatus jms.), mitte eneseväärikusest. Lemmikväljendid: "Ma pean.., mul on tingimata vaja…, teisti pole võimalik.." Tüüpiline sisekõne: "Pean jõudma tippu. Pean välja nägema esinduslik ja edukas… Pean olema kõigi vastu kena ja lahke… Pean tegema seda ja teist või ma pole miskit väärt!"

Vaenutseja käitub agressiivselt ja kardab, et talle püütakse kõikjal ja kõiges kahju tekitada. Tunnused: halvustab teisi (et ennast paremas valguses näidata), kaebleb, kontrollib kõike lõputult üle, oletab salasepitsusi ja kahtlustab teiste pahategusid või enesele lõksu seadmist. Lemmikväljendid: "Nad on ülekohtused…, mind kiusatakse taga, intrigeeritakse…" Iseloomulik sisekõne: "Mind tahetakse kindlasti ðantaþeerida. Pean olema valvas, ettevaatlik ja tähelepanelik. Parem on asjaolusid ennetada. Mul tuleb kõigeks valmis olla."

* Mõtle hetkeks, kas sinul on kirjeldatud seitsme tüübi jooni? Kuidas avaldub üks või teine neid iseloomustav mõtteviis kodus, tööl, igapäevasuhtlemises?

Enesepingestamisest vabanemise teed

Kuidas võiksid enesega kõnelda kirjeldatud seitse inimest, et kasvavat stressi leevendada ja oma tundeid ja tuju ohjes hoida?

Muretseja: Saan sellega hakkama. Isegi siis, kui juhtub midagi ootamatut, leian ma lahenduse või toetajad. Suudan vastu pidada ja ka halvima üle elada.

Enesesüüdistaja: Luban enesele olla see, kes olen. Väärin lugupidamist nagu iga teinegi. Usun endasse ja austan end. Ma ei kahtle, et olen igati tunnustust ja respekti väärt.

Äpu: Võtan asjad ette ükshaaval. Võin saavutada edu samm-sammult. Suudan üht-teist ja rõõmustan selle üle, mida olen teinud. Kunagi pole liiga hilja muutuda. Tähtis on see, et klaas on pooltäis, mitte pooltühi.

Hiireke: Minulgi on õigus kohale Päikese all. Pälvin suurema lugupidamise sellega, et teen, mida ma ise tahan, mitte aga seda, mida teised tahavad. Mu enese soovid ja väärtused on sama tähtsad kui teiste omad. Mõtlen seda, mida tahan, ja ütlen, mida arvan.

Märter: Tean, et suudan. Saan ise endaga üsna hästi hakkama ning kiidan ja autasustan end ise. Olen ise rahul sellega, mida olen teinud.

Perfektsionist: Vigadest õpitakse. Kunagi pole liiga hilja proovida uuesti. Elu on liialt lühike, et seda surmtõsiselt võtta.

Vaenutseja: Kõike pole vaja mõjutada ja pidevalt oma kontrolli all hoida. Tähtis on ise enesega hakkama saada ja endale oma väärtus selgeks teha. Las teistel olla oma elu elada.

· Sule silmad ja rända kujutluses tagasi olukordadesse, kus oled ennast eelkirjeldatud viise kasutades pingestanud. Millised sündmused, hääled, näod sulle meenuvad? Keda oled kuulnud veel nii kõnelemas?
· Mõtle pinget tekitanud olukord uuesti läbi ning kasuta selle leevendamiseks kirjeldatud enesesisendusi. Kujutle sulle sobivat sisendust appi võttes loole uus lõpp.
· Enne kui rändad kujutluses tagasi praegusesse hetke, jäta oma minevikuga sõbralikult hüvasti, ütle endale, et selle asja oled nüüd korda seadnud ning et tulevikus kasutad sarnastel olukordades juba uut mõtlemis- ja käitumismalli.

Igaühe õigused

Usk iseendasse ning kindlustunne saavutatakse oma õiguste väärtustamise kaudu. Oma õiguste meenutamine aitab stressi leevendada. Alljärgnevat loetelu võid sulle meelepäraste õigustega täiendada.

· Mul on õigus küsida, mida tahan.
· Mul on õigus tunda kõiki tundeid, nii positiivseid kui negatiivseid.
· Mul on õigus teha vigu ja olla ebatäiuslik.
· Mul on õigus käituda vastavalt oma väärtustele.
· Mul on õigus öelda "ei" alati, kui tunnen, et ma pole veel valmis, pole endas kindel, ei saa või ei soovi palvet täita.
· Mul on õigus loobuda vastutamast teiste käitumise, tunnete ja probleemide eest.
· Mul on õigus teiste lugupidamisele.
· Mul on õigus olla vahel vihane nende peale, keda ma armastan.
· Mul on õigus olla teistest erinev ja isikupärane.
· Mul on õigus öelda "ma ei tea".
· Mul on õigus tunda vahel hirmu ja öelda "ma kardan".
· Mul on õigus mitte vabandada ja selgitada oma käitumist, kui ma seda ei taha.
· Mul on õigus teha otsuseid, mis tuginevad mu enda arusaamisele.
· Mul on õigus oma vajadustele.
· Mul on õigus sõprusele ja armastusele.
· Mul on õigus muutuda ja areneda.
· Mul on õigus vahel eksida.
· Mul on õigus olla õnnelik.

Mõtiskle, mida need õigused sinu jaoks tähendavad ning kuidas ja kus peaksid oma õiguste eest seisma. Võidad endale õigusi juurde, kui austad teiste samasuguseid õigusi.


Järgmine peatükk - Kuidas vältida liigset stressi - Tunnete ja tujude ohjeldamine

 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .