STRESSI TEEJUHT - Kuidas saada lahti liigsest pingest?
 Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


2. KUIDAS VÄLTIDA LIIGSET STRESSI

2.7 Kuidas konkurentsis vastu pidada?

Olla edukas kõiges ja kiiresti! Seda peavad paljud, eriti noored, õnne peamiseks eelduseks. Tundub, et selline hoiak tagab edasimineku, sest öeldakse ju: püüa võimatut ja sa saavutad maksimumi! Kuid milliseks kujuneb edu hind? Kõik sõltub sellest, kuidas oma eesmärkide poole minnakse.

Sõna konkurents tähendab ladina keeles võitlust ja võistlemist. Majanduselus kõneldakse tervendavast ehk stimuleerivast ja kõlvatust ehk alatust, teist kahjustavast konkurentsist. Psühholoogias seostatakse pideva konkureerimise püüdu A-tüüpi käitumisviisiga (vt.1.9) selle põhjuseks võib olla varjatud ebakindlus, tagajärjeks aga enamasti ikka krooniline ajapuudus, ärritatus, kiirustamine ja rahutus. Rivaalitsemise korral muutub peamiseks eesmärgiks kaaslane kõrvale tõrjuda. Kaotuse puhul tekivad siis viha ja soov kätte maksta. Rivaalitsemine kustutab huvi vastastikust kasu tõotava koostöö vastu. Kaob mängulisus. Ainult võit - vahel vahendeid valimata ja ennast säästmata - tagab mõneks ajaks rahulolu. Pole siis ime, et ägeda konkurentsi tingimustes kaotatakse vahel iseennastki, ajast, rahast või närvidest rääkimata.

Karjääri tegemise põhilised tõukejõud on järgmised neli soovi:

 • soov olla edukas, nii et sind märgataks;
 • soov ametiredelil tõusta;
 • soov midagi korda saata;
 • võimuiha - soov teisi inimesi valitseda.
 • Mõni inimene käitub oma eesmärkide saavutamisel nagu tank. Kui sinu elukorraldust, mõtteviisi ja käitumist iseloomustavad allpool loetletavad tunnused, peaksid arvestama ohuga, et edujanu ja konkurents võivad su tervist kahjustada.

  "Tank-inimese" tunnused

 • Püüab igale poole jõuda ja kõiges võitjaks tulla. Kui see ei õnnestu, ärritub isegi siis, kui tegu on pisiasjadega. (Näiteks tunneb end lööduna, kui 7-aastane poeg teda nooleviskemängus võidab.)
 • Kardab kaotada positsiooni, kui edu ei tule nii ruttu, kui loodetud.
 • Tunneb vaenu ja kadedust nende suhtes, kes edukamad.
 • Harrastab oma saavutuste pidevat võrdlemist teiste saavutustega (otsib seejuures ikka tõendust enda eeliste kohta).
 • Seab eesmärgiks vastane üle mängida ning ei vali seejuures vahendeid: ei kohku tagasi ka ebaeetiliste võtete kasutamise eest.
 • Ei suuda taluda inimesi, kes teevad midagi teisiti või teises tempos: püüab neid pidevalt õpetada, ohjata ja manitseda.
 • Soovib iga hinna eest mõjule pääseda, märgatud saada ja tähtis olla.
 • Esineb üksikkõnelejana, kelle seisukohad üldtuntud teemadel (kasvatus, meditsiin, tehnika) on kõigutamatud.
 • Püüab oma päevad pilgeni tegemisi-toimetusi täis planeerida, kavandab rohkem, kui ära teha suudab.
 • Väliselt tunneb tankinimese ära järsu, teisi sageli katkestava kõnemaneeri, kiire, ettepoole pürgiva kõnnaku, närvilise þestikuleerimise ja pingul lihastega ülakeha järgi (tagajärjeks valud seljas, õlgade ja kaela piirkonnas, pingepeavalud).
 • Tema jutt on naljavaene, arutlustes domineerivad arvulised näitajad ja numbrilised hinnangud. Elu käsitab ta surmtõsise asjana või siis kavala mänguna lugematute vastastega.
 • Konkurentsist vaevatu riskib ülemäärase stressi ning sellele järgneva haigestumisega (stenokardia, maohaavad, neuroos jne.). Kuna edukuse poole pürgimine on tankinimesele eluliselt oluline, siis aitab siin hoogu maha võtta vaid tõdemine, et kehva tervisega on raske võidujooksus esimeseks tulla.

  Lisagem mõned soovitused, mis oma töösse, edupüüdlusse ja iseendasse suhtumise ümberkujundamisel võiksid toeks olla.

 • Tunnusta teiste inimeste õigust öelda teisiti, kui sina mõtled, taotleda midagi sellist, mis sinu eesmärkidega pole kooskõlas, ja omada hoopis teistsuguseid elukogemusi, kui sina valdad.
 • Oma ainuõige arvamuse tõestamise asemel püüa mõista maailma mitmekesisust ja arvamuste kirevust. Vastandseisukohtade võimalikkuse tunnistamine jätab sullegi võimaluse neis õppimist väärivat leida.
 • Siira, avatud suhteni jõudmiseks piisab tihti sellest, et tunnistad kaaslasele, mida oled temalt õppinud.
 • Püüa vahel unustada oma tööde ja talituste tähtsad eesmärgid ning tunne rõõmu käsilolevast tegevusest.
 • Luba nii enesele kui teistele vahel ka eksida ja vigu teha, ilma et nende pärast enesest välja läheksid.
 • Võta omaks, et maailmas on palju asju, mida sa veel ei tea, olukordi, kus sa vajad täiendavat infot, tegevusi, mida sa veel pead õppima.
 • Püüa tööl või äris järgida kolleegide ja klientidega printsiipi "minu kasu on sinu kasu".
 • Loobu püüust kõigele hinnangut anda, tähendust leida, loogilisi seoseid otsida. Selle asemel võiksid vahel vaatleva-imestava lapse kombel ümbrust ja toimuvat nautida.
 • Viisid, kuidas elus edu tõotavate eesmärkideni jõuda

  Kärsitusest ja psühholoogilisest asjatundmatusest tingituna viivad mõnedki karjäärihimulised inimesed end tugevasse stressi. Teisest küljes aga leidub hulk andekaid spetsialiste, kes sedasama stressi peljates karjäärist loobuvad. Oma isiksuse eelduste ja võimete tundmine aitab isikupäraselt karjääri teha, sest igaüks võib edu saavutada omamoodi. Mõned näited:

  Korraldaja teab, kuidas asju ajada. Ta loodab oma esinduslikule välimusele ja kasulikele kontaktidele. Ta opereerib hästi faktidega ning suhtub töösse korrektselt. Võtab enamiku otsuseid vastu ainuisikuliselt ja suunab teised neid vastuvaidlematult täitma. Talle meeldib firmat esindada. Väljaspool tööd oskab olla seltskondlik ja lahe. Tema lemmikväljend on: kord peab majas olema! Teda ahvatleb võim ja teiste valitsemise võimalus.

  Asjatundja on asjaliku juhtimisstiiliga. Ta armastab üllatada huvitavate ideede ja ettepanekutega. Teadmised on isiklike kogemustega läbi põimitud ning õpitu on kujundatud süsteemiks, milles on isikupära ja originaalsus. Talle meeldib oma mõttekäike erialakaaslaste kitsamas ringis tõestada. Ilmutab elavat huvi kõige uue vastu. Peab suureks väärtuseks erialaselt täiuslike lahendite leidmist. Vahel pakub tehnoloogiliselt keerukamat toodet, kui turg suudab vastu võtta. Üldiselt tunnistab oma nõrku külgi. Kolleegina pigem heatahtlik ja viisakas kui lahe ja jutukas. Lemmikväljend: taotle võimatut ja sa saad maksimumi. Teda ajendab tegutsema kõrge saavutusvajadus.

  Kunstnik on mitmekülgne ja mõneti etteaimamatu käitumisega. Võlub oma isikupära ja elegantsiga ning hindab ka teistes sarmikust ja originaalsust. Pöörab tähelepanu inimsuhetele, soosib andekust ja väljapaistvust. Eesmärkide saavutamisel on tarmukas ja paindlik. Näeb ja oskab eristada erinevaid valikuvariante. Räägib oma tõekspidamistest ja väärtustest, kuid ei suru neid teistele peale - oskab teisi kuulata ja neilt õppida. Tahab palju, mistõttu võib juhtuda, et ta ei lähtu reaalsetest võimalustest ja ressurssidest ning ei suuda hoida tasakaalu erinevate rollide vahel tööl ja kodus. Lemmikväljend: tegin, mis suutsin, kes suudab, tehku paremini. Kunstniku tüüpi inimene armastab üllatada, teha asju teistmoodi ning seeläbi tunnustust pälvida.

  Kord rännanud Vurle ja Mats Euroopasse. "Tunned?" küsinud Mats.
  "Oo jaa, seda prominenti käteldud, tollele presidendile silma vaadatud ja toda dissidenti niisama kaetud," hoobelnud Vurle. "Ei noh, kas sa ikka tunned…" ei jäänud Mats rahule. "Keda veel, kurat võtaks!" vihastanud Vurle. "No seda konkurentsi külma hingust kuklas," saanud Mats lõpuks välja öeldud.


  Järgmine peatükk - Kuidas vältida liigset stressi - Lemmikloom

   Saateks (esilehele)  Projektiga seonduv  SISUKORD  Soovitatav kirjandus


  Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .