IDA ARMUKUNST
Esimene raamat

Kirjastus Sünnimaa, 1999

 

 sisestamise eest eriline tänu Helenile


SISUKORD
1. TAO JA TANTRA TEEOTSAL   5. MIDA KUJUTAB ENDAST QI-ENERGIA
Naise qi-energia tao vaatevinklist
Mehe seksuaalenergia peitub seemnes
2. MAGAMISTOAKUNSTI VÕLUD JA VALUD
Võluv neitsi Gu
Võrratu kaunitar Wu
Favoriitide armukadedus ja julmus
  6. KAS TANTRA SOBIB MEIE MÕTTELAADIGA?
3. SEKSUAALSE ARMASTUSE OTSINGUIL
Kuidas mõista esoteerilist seksuaalsust
  7. TANTRA KUI VAIMSE ENESETEOSTUSE VIIS
4. TAO SEKSUAALENERGIA TÄIUSTAMISE PÕHIPRINTSIIBID   8. TEIE TANTRAPARTNER
Küsimustik

TAO JA TANTRA TEEOTSAL

Püüdes aidata meestel ja naistel lahendada probleeme, mis tekivad seksuaalset rahuldust pakkuva armastuse otsinguil, on kirjutatud tuhandeid raamatuid. Mida uut oleks selle kohta veel võimalik öelda?
Kõik me vajame seksist saadavat rahuldust, ent ei tea, mida hakata peale emotsionaalse valu ja raskustega, mis sellega sageli kaasas käivad. Kõik me kogeme aeg-ajalt süütunnet, satume konfliktidesse ning tunneme vastumeelsust, mis tulenevad meie seksuaalsuhetest ja nende väärast käsitlemisest.
Miks on seks haaranud enesele sellise määratu võimu, mis suudab nõnda valitseda meie elu üle?
Psühhoanalüütikud on juba ammu mõistnud, kui suurt rolli mängib seksuaalsuse allasurumine neurooside tekkes. On selge, et seksuaalsed instinktid võivad ühtaegu nii vabastada kui ka orjastada, ent selleks, et olla tõeliselt vabanenud, peavad seksuaalsed instinktid olema kanaliseeritud teiste eesmärkide suunas. Seks võib saada vabastavaks vaid siis, kui see on ühendatud vaimse ümberkujunemise poole püüdlemisega.
Me oleme kuulnud idas valitsevate seksuaalsuhete imelistest ja ekstaatilistest omadustest, ent milles siis seisneb esoteerilise seksuaalsuse tõeline mõte? Kuidas saaks teostada neid rituaale igapäevaelus ning tavalistes seksuaalsuhetes? Kui palju me tegelikult suudame mõista neid esoteerilisi õpetusi, kui nad on lahti rebitud neid kooshoidvast religioossest ja rituaalsest kontekstist?
Käesolev kogumik pakub väikest sissevaadet idamaade seksuaalkultusi kandvatesse õpetustesse ja nendega seotud vaimsetesse hoiakutesse. Mõned vürtsikad killud vanaaja hiinlaste kirgedest ja seksuaalveidrustest on selleks krõbedaks koorukeseks, mille varjust võiks lugeja leida mõtlemapaneva sisu.

 

Skemaatilised sümbolid yin ja yang kujutavad endast ringi, mis on kõveraga jagatud kaheks võrdseks osaks - tumedaks ehk naiselikuks pooleks ja heledaks ehk mehelikuks pooleks. Hiinlaste elu ja seksuaaltavade uurimine lubab oletada, et suguakti kaks peategelast ei ole midagi rohkemat kui näitlejad, kes toimivad kõikvõimsa lavastaja, Jumala käe all. Kui oleks vaja käsitleda kõiki hiinlaste seksuaalse kogemuse koostisosi, tuleks sellele müsteeriumile lisada veel kaks elementi. Need on iidsed teooriad ja uskumused, mis on mõjutanud yini ja yangi vahelisi suhteid kuni tänapäevani välja, aga samuti magamistoakunst, mis muistsete kirjanike sõnade kohaselt pidi "aitama meestel ja naistel teha seda kõike hästi ja puhtalt".
Katseid avada ust vanaaja hiinlaste magamistuppa on teinud paljud autorid, järgneb pilguheit tugineb suuresti Charles Humana ja Wang Wu muhedale käsitlusele.

MAGAMISTOAKUNSTI VÕLUD JA VALUD

Hiina vanasõna:
Abikaasa ei ole kunagi nii ihaldatav kui liignaine, liignaine nii erutav kui salajane armuke, salaarmuke aga hullutab vähem kui naine, kes on ligipääsmatu.

Suguelunditele ja suguaktile omistatud müstilise tähenduse tõttu võtsid hiinlased armukunstitehnikat väga tõsiselt. Eks jää ju kauneimgi töötlemata nefriiditükk kõigile peale osava meistri tavaliseks kiviks: ei aita ka kõige sobivamad ja paremad instrumendid, kui inimesel puuduvad teadmised, kuidas neid kasutada. Sellepärast ei ole armukunst pakkunud inimestele mitte ainult võimalust saada suuremat naudingut - see oli otsekui kohustus, kultuurilise pärandi osa, millele anti lausa religioosne tähendus.
Konfutsiaanid ja taoistid olid ühel meelel, et yin ja yang peavad püüdlema harmoonia poole, toitma teineteist oma elulise substraadiga. Inimesed peavad mõistma suguakti kosmilist olemust ja saama selle vääriliseks, omandades täiuslikult selle tehnika. Kõiges ülejäänus lähenesid need kaks võistleva religiooni armukunstile erinevatelt positsioonidelt ja rääkisid sellest erinevas keeles. Konfutsiaanidele oli see osaliselt rituaal, osaliselt distsipliin, mis pidi alluma nende õpetaja sõnastatud reeglitele ja ettekirjutustele. Taoistid seevastu nägid selles midagi romantilist, rõõmsat ja vapustavat - kaotatud loodusliku vabaduse, loomaliku süütuse juurde tagasipöördumist.
Kõrgesti austatud Dong Xuanzi raamat "Magamistoakunst" on selle konfutsiaanlikult kuiva lähenemise näide, kuid oma sügava sisu ja vaimu poolest on teos olemuselt täiesti taoistlik. "See raamat elab üle kümme tuhat põlvkonda, sest puudutab võrdselt määral nii kõrge kui ka madala päritoluga inimesi, nii imperaatorit kui lihtrahvast," kinnitas Dong. "Kõik mehed peavad teadma mitmesuguseid naisega intiimse suhtlemise viise: lamades või istudes peal, taga, ees või küljel, tungides hästi sügavale või ainult veidi sisse minnes. Nad peavad tundma seksuaalse harmoonia printsiipe ja viie tee õpetust ning teadvustama, et sellest sõltub, kas nad elavad õnnelikult või üksnes vegeteerivad haledalt."
Kõrgeaulise Dongi õpetuses segunevad kahe peamise religiooni elemendid ja täiendavad üksteist. Konfutsiaan võis seostada seda kuldse kesktee mõistega, millega ta end kinnitas, enne kui kutsus enda juurde ühe oma naistest või liignaistest.
Selles klassikalises konfutsiaanlikus töös on määratletud mehe ja naise osa.
Maja pidi olema jagatud kaheks pooleks - sisemiseks ja välimiseks. Mehed pidid elama maja välimises osas, naised aga sisemises ja kõiki selle sissepääse pidid valvama eunuhhid. Mehed ei tohtinud ennast pesta koos naistega. Naine ei tohtinud kasutada mehe riidepuud ja hoida oma asju laekas, kus hoidis oma asju mees. Sellise rangusega kaitsti pereelu, mis oli üks konfutsiaanluse aluseid. Magamistoas aga võis võimutseda taoistlik seksuaalne vabadus.

VÄLJAVÕTE KÕRGEAULISE DONGI ÕPETUSEST

"Yini ja yangi vahelises lahingus saavutatakse harmoonia ainult sel juhul, kui mees on naisest kaks korda vanem. Kui naine on aga mehest kaks korda vanem, jääb mees suguühte ajal kannatajaks pooleks.

Millised on soodsaimad suguühte tingimused?
Kevadel peab pea olema pööratud itta, suvel lõunasse, sügisel läände, talvel aga põhja.
Soodsad on paaritud kuupäevad - eriti hommikuti. Paariskuupäevad, eriti päevasel ajal, võivad aga tuua kahju.

Sissetungimist on soovitav toimetada järgnevalt
1. Laskuge nefriitlävele ja hakake seejärel tegema saagivaid liigutusi, otsekui avaksite teokarpi, et saada kätte pärlit.
2. Ülespoole tungides jätkake teed Kuldse Lagendiku suunas, otsekui lõhestaksite kaljusid, et jõuda neisse peidetud vääriskivini.
3. Kasutage yang-piiki nagu uhmrinuia.
4. Sooritage yang-piigiga liigutusi aeglaselt ja sujuvalt.
5. Kasutage oma mehesaua nagu atra, mis sügiseti künnab ja pinnast pöörab, liikudes läbi Kallihinnalise Põllu Kauge Lagendiku suunas.
6. Kui yang on piisavalt kuumaks köetud, peavad kehad kokku põrkama nagu tohutud kaljud, mis peksavad teineteist kildudeks, segunedes ja tungides oma rusudega teineteisesse.

Pärast sissetungimist soovitatakse jätkata liigutusi järgnevalt
1. Kõigutage nefriitjuurt vasakule ja paremale, nagu ründav sõjamees ratsutab vaenlase ridade vahel.
2. Samastuge sõjaratsuga, kes hüppab üle ojade: algul üles, seejärel alla, siis uuesti üles.
3. Ujuge ja sukelduge ühtset liikumist katkestamata nagu part kalarikkas järves.
4. Liigutage seda nagu riisiteri nokkiv varblane nokka, võttes toitu kord sügavalt, kord kõrgemalt.
5. Sukelduge sellega põhjani nagu merre langev kivi.
6. Tehke aeglasi liigutusi nagu madu, kes roomab oma urgu, et vajuda unetõppe.
7. Tehke kiire liigutus nagu kohkunud rott, kes põgeneb tagaajajate eest urgu peitu.
8. Olge nagu kotkas, kes hõljub taevas ja langeb siis kivina alla küülikule selga.
9. Samastage see suure purjega, mis kord täitub õhuga ja liigutab paati sama kiiresti edasi, siis aga on uue tuulepuhangu ootel tardunud.

Pärast seda kui niiskeks muutunud erepunane uks laseb nefriitsamba sisse, täiendab mehe eelniiskus seda nestet, mis asub Kauge Välja ülemistes piirkondades. See võimaldab yangil pöörduda vasakule ja paremale, sooritada ringjaid liigutusi ning rünnata nii suuri kui ka väikeseid sügavusi. Yini armupalvetele ei maksa pöörata tähelepanu, kuid aeg-ajalt tuleb teha vaheaegu ning pühkida riidetükiga nii mehe kui naise elundeid. Ja kui siis mees kohe Ülemisse Varjupaika tagasi pöördub, on ta otsekui tohutu kivi, mis veereb jõkke ja tõkestab selle sängi. Pärast kahtekümmend ühte sellist ühtimist on soov rahuldatud ja saabub Harmoonia."

Kõrgesti austatud Dong Xuanzi nõuanded meestele ei olnud sugugi läbi ja lõhki egoistlikud. Ta soovitas neil hoida seemnepurset qin tagasi seni, kuni naine ei ole lähenenud hetkele, mil "Pilv muutub Paduvihmaks". Kui naine jõuab mehest ette, peab mees minema üle lühikestele tõugetele või kergetele liigutustele, nagu sõrmitsetaks lautot. Kui aga mees jõuab naisest ette, peab ta tõmbama keelega üle oma suupinna, hingama läbi laialiaetud sõõrmete, tõstma pead ja pingutama õlgu. Vallates selliseid võtteid, võib ta olla kindel, et tema Pilv ei saja Vihmana alla kümne armuühte jooksul üle kahe-kolme korra.
Mingil põhjusel ärevuses olevale mehele soovitab Dong kiiret sissetungimist, millel sellistel puhkudel on mõningad eelised. "Niiviisi vabaneb mees kohe sajast häirest, mitte aga ei unusta neid järk-järgult." Mees peab seejuures kohe jõudma Ülemisse Rahusadamasse, pöörates teel kord vasemale, kord paremale ja vaheldades kiiresti liikumisviise, et viia naine segadusse, samal ajal kui mees ise jääb olukorra peremeheks. Aga sellepärast, et olla peremees armastusakti ajal, veel ei piisa: taganeda tuleb pärast seda, kui on langenud paduvihm, aga enne kui mehe pilk longu laskub. "Lahinguväljalt haledana ja norguspäi lahkumine räägib sellest, et yini vaim sai yangi vaimu üle võidu."

Selliseid magamistoakunsti kohta käivaid nõuandeid võis lisaks tõsistele traktaatidele kohata ka mujal. Kui need ilmusid romaanides, mis oli täiesti tavaline ja lubatud tegu, kirjeldati neid taoismile omases tunduvalt lopsakamas maneeris. Loomulikult järgiti ka sel puhul hiinlastele omast austust õpetajate ja tarkade inimeste suhtes, nende värvika seksuaalelu üksikasjades aga nähti elu loomulikku osa. Näiteks on ühes teoses kirjeldatud eaka lõbunaise kujusse kätketud need mineviku legendaarsed naised, kellele olid teada kõik seksi saladused ning kelle poole pöördus nõu saama ka keiser ise.

 Konfutsius naistest:
"Mehele naudingut pakkuma on ennekõike suuteline see naine, kellel ei ole erilisi andeid ja silmapaistvaid omadusi."

 

Jutustus sellest, kuidas proua Fee Gu sai oma hüüdnime

Proua Gu, tuntud kui Fee Gu või Võluv neitsi Gu, oli kuulus selle poolest, et teadis kolme erilist armastuse võtet, ning tema juurde sõitis mehi isegi maa kõige kaugematest piirkondadest, et tunda neid kunste oma nahal ning õpetada neid koju naastes ka oma naistele ja liignaistele.
Mida siis mehed teada said? Vaevalt võisid nad armastada seda kuulsat naist tema välimuse pärast sest isegi nooruses polnud ta hiilanud ilu poolest. Ei olnud tal ka erilisi andeid nagu tavaliselt kuulsatel kurtisaanidel: ta ei osanud mängida muusikainstrumente ega magusalt laulda ning talle olid võõrad kõrgema seltskonna kombed. Kuigi ta oli juba ligi viiskümmend aastat vana, külastati teda ikka veel ja püüti saavutada tema soosingut. Rikkad kaupmehed, mandariinid, kaupmehed ja isegi printsid asetasid ta endiselt teistest naistest kõrgemale.
Kolme proua Gu erilist võtet võiks pidada tema isiklikuks maagiaks või kunstiks, kuid nad olid väga mõjusad veel selleski mõttes, et ta mõistis peensusteni iga meest, kes teda külastas, isegi kui ta polnud temaga varem kohtunud. Oma võtet number üks nimetas ta "Hingetõmbamise Rahupaiga allalaskumiseks, et kohtuda läheneva Saadikuga". Oma salajast asendist number kaks nimetas ta "Hingetõmbamise Rahupaiga tõstmiseks, et lähendada teda Saadikule". Kolmanda võttena tugevdas ta oma külastaja yangi nii, et see ei tundnud väsimust. Neile, kes olid juba eakamad, ütles ta kõigepealt, et nad on ehk väsinud tähtsatest toimingutest, ning soovitas neil pikali heita ja lõõgastuda. Seejärel kostitas ta mehi eriliste tõmmistega - mitte niivõrd selleks, et neid ergutada, kuivõrd meeleolu tõstmiseks. Siis asetas ta käe mehe nefriitsambakesele. Kui see hakkas tema puudutustele vastama, istus ta erilise tseremooniata mehele ja võttis selle oma Hingetõmbamise rahupaika.
Olles veendunud, et Kilpkonna Pea ei suuda enam välja libiseda, hakkas ta tegema tuharatega pöörlevaid liigutusi, mida nimetas terade jahvatamiseks.

 (Proua Gu sooritas sellises asendis liigutusi, mida ta ise nimetas hellitlevalt "terade jahvatamiseks")

Paljude meeste sõnade kohaselt tekkis neil sel ajal tõepoolest tundmus, otsekui jahvataks neid veskikivi. Aga Gu oli liiga kogenud, et lasta sel liikumisel üksluiseks muutuda. Ta hakkas hüpatlema, nii et hetkeks rippus Kilpkonna Pea tema all nagu loomake lendleva kotka küüsis. Proua Gu aga tundis oma kunsti liiga hästi, et lubada isegi kõige väiksemal relval vabadusse libiseda.
Nii veider kui see ka poleks olnud, ei väsitanud pöörlevate ja hüplevate liigutuste ühendamine partnereid sugugi. Tundus, et proua Gu tohutu energiavaru pole sugugi väiksem erutuse allikas kui seksuaalne kirg. Kui saabus hetk, mil Pilv hakkas muutuma Vihmaks, võimaldas see neil pidurdamata üle minna võttele number kaks.
Proua Gu võttis alumise asendi, kuid see ei tähendanud kaugeltki, nagu oleks ta initsiatiivi partnerile andnud. Tal oli täiesti täpne ettekujutlus sellest, mida ta nimetas maksimaalseks osavõtuks. Kui naine on all, peavad tema liigutused vastama mehe omadele. Kui mees heitis ennast ette, otsekui sooviks naelutada naist voodi külge, tõstis ta ennast sujuvalt, muutes ägeda löögi meeldivaks kokkupõrkeks. Võis siis tõmbus ta mehest eemale lainja liigutusega, mida oli õppinud omal ajal tai-chi võimlemisest. Mees tundis sel juhul enda ees tühjust, kuigi mehe ja naise organis olid omavahel tihedalt ühendatud. See erutas meest, meenutades lumes peetavat jahti, ja aitas magusat kahevõitlust pikendada.
Kui proua Gu sõbrannad rääkisid talle, et ta näeb oma külastajatega liiga palju vaeva, siis vastas too, et vastasel korral ei erineks naise hellitused neist, mida võib mehele kinkida puust nukk, kellel on jalgade vahel auk.
Proua Gu kolmas võte võimaldas partneritel toita teineteist oma substraatidega nii, et nad ei tundnud väsimust. Selle oli ta välja töötanud iidsetest seksiõpetustest ammutatud teadmistele tuginedes. Nendest tekstidest järeldus, et kui yin ja yang saavutavad Kõrgeima Piiri (orgasmi), läheb liiga palju elumahla raisku. Nimelt sellepärast väsivad partnerid, kes on andunud Pilve ja Vihma meelelahutusele, iga korraga üha enam. Proua Gu aga saavutas selle, et iga elumahlatilk voolas ühelt partnerilt teisele ja andis neile jõudu järgmiseks "lahinguks". Ta õppis otsustaval hetkel, kui Pilv muutub Vihmaks, haarama Kilpkonna Pea ja suunama selle erakordse täpsusega oma Ülemise Kambrikese elustava allika suunas. Seejärel sundis ta oma embuses olevat meest täielikult tarduma või liikuma võimalikult vähe. Seejuures vahetasid "väikesest pilust" väljatungiv yang-substraat ja tema yin-substraat läbi teineteise voolates oma elulist fluidumit.
See võte põhineb taoistlikul seemne tagastamise printsiibil, mis võimaldab pikendada elu ja naudingut. Proua Gu'le, kes oli toona kuueteistkümneaastane, oli seda soovitanud keegi rändpoeet, kes teda rohkem kunagi ei külastanud. Proua Gu viis selle teooria sellise täiuseni, et tundis iga kord kehalist noorenemist, kui substraadi vood olid täpselt teineteise poole suunatud. Ja ta oli täiesti kindel, et veetnud öö tema kaisutuses, ärkas mees hommikul nii kehaliselt kui ka vaimselt puhanuna, olles tulvil uut jõudu. Sellisest tundest hämmastunud mehed küsisid uudishimulikult, mis on seesuguse ime põhjus: tavaliselt tundsid mehed end pärast tormilist ööd kurnatuna. Proua Gu vastus oli alati ühesugune: ta ütles meestele, et neid oli öösel külastanud fee, haldajas. Nii saigi ta endale hüüdnimeks proua Fee.

 Kui kana hakkab äkki
kaagutamisega koitu kuulutama,
Kui maad hakkab äkki juhtima naine,
Kui liignaine hakkab printsi
keerutama nagu nartsu,
On kerge impeeriumi hukutada.

Yang Zheng (124.a)

 

 

Järgneb....Võrratu kaunitar Wu

 Terviktekst MS Word dokumendina, (pakitud zip formaadis,79 kb)

Terviktekst pdf formaadis, 512kb


Veel raamatutest  

al. 01.02.2003