JIDDU KRISHNAMURTI
Vabanemine teadaolevast

DHARMA 2543 (1999)
orig. "Freedom from the known", London 1969
Inglise keelest tõlkinud Jaanus Sarapuu, kaanekujundus Raivo Haab, keeletoimetaja Loore Mäger
Terviktekst pdf formaadis

  sisestamise eest eriline tänu Helenile


See raamat on kirjutatud Krishnamurti soovitusel ja heakskiidul. Sõnad on valitud paljudest tema uutest kõnedest (inglise keeles), lindistatud ja varem avaldamata, audientsidelt erinevates maailma paikades. Nende valiku ja paigutuse eest olen ise vastutav.

 Mary Lutyens


SISUKORD
Saateks
 I.  Inimese otsingud Piinlev meel Tavapärane lähenemisviis Lugupeetavuse lõks Inimene ja isik Olelusvõitlus Inimese põhiloomus Vastutus Tõde Enesemuutmine Jõu killustamine Autoriteetidest vabanemine
 II  Enese tundmaõppimine Lihtsus ja tagasihoidlikkus Tingitus
 III  Teadvus Elu terviklikkus Teadvelolek
 IV  Naudingupüüdlus Ihaldus Loomuvastasuse tekkimine mõtte läbi Mälu Rõõm
 V  Enesekesksus Positsioonihimu Hirmud ja totaalne hirm Mõtlemise killustatus Hirmu lõpp
 VI  Vägivald Viha Õigustamine ja hukkamõistmine Ideaal ja tegelikkus
 VII  Suhted Konflikt Ühiskond Vaesus Narkootikumid Sõltuvus Võrdlemine Ihalus Ideaalid Silmakirjalikkus
 VIII  Vabadus Mäss Üksindus Süütus Elamine sellisena, nagu olen
 IX  Aeg Kurbus Surm
 X  Armastus
 XI  Vaatamine ja kuulamine Kunst Ilu Kasinus Kujutelmad Probleemid Vahemaa
 XII  Vaatleja ja vaadeldav
 XIII  Mis on mõtlemine? Ideed ja toimimine Väljakutse Mateeria Mõtte algus
 XIV  Möödaniku taak Vaikne meel Suhtlemine Saavutused Distsipliin Vaikus Tõde ja tõelus
 XV  Kogemus Rahuldus Kahesus Mõtlus
 XVI  Totaalne revolutsioon Religioosne meel Jõud Kirg

Saateks

Iidne hiina mõttetark Zhuangzi märkis teravmeelselt, et enamik inimesi oskab küll hinnata teadmisi, ent ei paista sügavalt mõistvat mitteteadmise tähendust. India XX sajandi väljapaistvamaid filosoofe Jiddu Krishnamurti näitab aga oma käesoleva teosega, kui suureks tõkkeks on isiksuse kasvule aegunud hoiakuist ja teadmistest kinnihoidmine. Vaimne vabanemine tähendab paljuski väärteadmistest lahtiütlemist. Selle telgteema ümber arutledes kutsub Krishnamurti oma lugeja kaasa mõtlema üha uute inimeksistentsi põhiprobleemide üle. Kuidas ületada üksindus ja kurbus, jõuda seesmise harmooniani, kaitsta elus tõde ja ilu, võita maised kired ja kogeda kõiksusega ühekssaamise õndsust ning saavutada isiksuse terviklikkus - need ja teised sellelaadsed küsimused on tegelikult juba aastasadu pakkunud mõtteainet paljudele filosoofidele, moralistidele ja usujuhtidele. Milles seisneb Krishnamurti uudsus neile ammust ajast tuntud probleemidele lähenemisel?
Ennekõike selles, et india mõttetark innustab lugeja enda probleeme lähemalt uurima. Mis tahes doktriini või religiooni eksimatuna esiletõstmine seoks selle järgija jälle tardunud teadmisega.
Kompromissitu küsimus ise on tähtsam kui pakendikaubana pakutav tõde, välistest autoriteetidest vabanemise püüd perspektiivsem kui mingi usu, filosoofia või poliitika autoriteedi kummardajaks saamine. Varem-hiljem viib eluolust ja argiprobleemidest lähtuv küsimus selle esitaja sügavalt isiksulike probleemideni, mida ta võib-olla palju aastaid on enda eest varjanud. Visalt ja heitumatult oma eksistentsi küsimustele pühendumine toob kaasa suureneva meelerahu ning valmisoleku näha elu maailmas säärasena, nagu see on - vabana oma hirmu või ihade põhjustatud moonutustest.
Krishnamurti rõhutab oma töödes (elavate loengute alusel kokku pandud teostes) vajadust panne tähele kõike toimuvat nii maailmas kui iseendas. Idamaa usundeis ja filosoofiates paremini kodus olevaile inimestele ei saa märkamatuks jääda selle lähtepunkti sugulus budistliku eluhoiakuga, eriti zen-budismis rõhutatud vajadusega elada oma elu sügavuti igas hetkes ja meditatiivselt "teadlikuna".
Jääb vaid loota, et J. Krishnamurti tähtteos "Vabanemine teadaolevast" leiab tee paljude eesti lugejate südameisse.
Tagasi sisukorda...


"Hindamatu Pärlikee" sarjas ilmunud raamatud

"Hindamatu Pärlikee"
"Buddha õpetus"
"Milarepa - Tiibeti suur joogi"
"Troonpühakiri"
"Aasia valgus"
"Tiibeti surnuteraamat"
"Sinu ärkvelolek on uni"
"Mõtluse liha ja kondid"
"Teevidzaa pühakiri"
"Tiibet - ajalugu, usk, inimesed"
"Südame õpetused"
"Buddhismi lühike ajalugu"
"Huang Po mõtlusõpetus"
"Buddha elu"
"Tulevane Buddihistlik Balti Riik"
"Pühaku tee"
"Suurangama pühakiri"
"Pole vett, pole ka kuud"
"Juhtimise kunst"
"Muutuste raamat"
"Loomad, inimesed ja jumalad"
"Kaama suutra"Lehekülje külastusi al. 01.02.2003